Шпори по ТАУ 3 курс V семестр

n1.doc (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.doc (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
Оригінал56.Оптімальний перехідний процес

Коли говорять про оптимальність пров. проц. визначають критерії оптимальності опт. по швидкодії пер.проц. при цьому обмежують перерегулювання. У інженерного практиці існує 2 стандартних виду оптімалних процесів: 1. Оптімалний по модулю пров. проц

Опт. по швидкодії пер.проц.2. Симетричний оптимальний - коливальний пров. проц. Величина перерегулювання 50%. Цей пер.процесс обесп. макс. скор. достижен. устан. значення tdy


57.Построеніе перехідного процесу. Зв'язок пер.фун. з част. характеристиками.

Як завгодно складну систему можна привести до еквівалентнуму динам. ланці.

X Y (p) = X (p) * Wе

Wе Y Wп Wе = Wп / (1 + Wп * Wос)
Wос
Для отримання Y (f) користуємося обрат перетвор з опорної форми у тимчасову за допомогою інтегр Фур'є

Y (t) = (1/2п) * ((інтег від-біс до + біс) Y (p) * e (в степ pt) * dp

Зробимо заміну p на jw

Y (t) = (1/2п) * ((інтег від-біс до + біс) Y (jw) * e (в степ jwt) * dw

При одиничному впливі 1 (t) = x (t), x (jw) = 1 / (jw) тобто

Y (jw) = Wзс (jw) * (1/jw), следоват Y (t) = (1/2п) * ((інтег від-біс до + біс) Wзс (jw) * (1/jw) e ( в степ jwt) * dw

АФХ Wзс (jw) = R (w) + jI (w), e (в степ jwt) = coswt + jsinwtСпростимо полученоое вираз, отримаємо (1)

Якщо в цю формулу підставити t =-t (2)Віднімаючи і складаючи ліві і праваі частини ур-й (1) і (2)

IR
R w
АФХ


Слідів. істот. жест. матем. зв'язок м / у пер.фун. і част. Характеристиками (мнім. і речовин).

58. Найбільш розповсюджені методи

побудови пер проц

1.Классіческій-непосредств вирішувати лінійні Д.У. системи

2.Іспольз преобр Фур'є, Лапласа.

3 . Метод трапецеїдальних речовинний част харак-ВЧХ розбивається на типові трапеції, для кожн типу трап мається табл пер проц

R
1 S1

W

2 S

4.Метод комп'ют модел-пер проц получ з моделює кожної ланки і цел сист

59.Оценка якості САР

При проект інжене стрем раніше дізнатися про якість САР ще не побудувавши перех функ. Або хочуть одним показ охарак качес САР У цьому випадку использ оцінки качес САР.Оценкі бувають прямі і косвенние.Прямие-ті які вивчають безпосередньо пер функ. Всі інші-косвенние.Наіб широке розпод получ 3 види:

1. Частотні оцінки якості (анал част хар САР)

2. Кореневі (анал распол коренів на корн плоск) (непрямо)

3. Інтегральні (анал отклон пер фун від заданий значення, ця оцінка виражається у вигляді 1 показника)


60.Прямие оцнкі якості САР

Кількісні оцінки якості, так звані прямі показники якості, визначаються за кривою перехідного процесу Використовуються такі прямі показники якості:

1.Велічіна перерегулювання ,яка характеризує максимальне відхилення регульованої величини від її сталого значення, яке може бути визначено відповідно до теореми про кінцевий значенні оригіналу2. час перехідного процесу або час регулювання t p - найменше значення часу, після якого має місце нерівністьде - задана величина, зазвичай лежить в межах  = 0.02-0.05;

3) статична помилка з m - Величина відхилення усталеного значення регульованої величини x () від необхідного значення N

або

де E (s) - зображення помилки;

4) час встановлення t y - проміжок часу, після закінчення якого регульована величина перший раз досягає сталого значення.

Для визначення якості системи можуть використовуватися й інші показники, відповідні розв'язуваної задачі, наприклад, число коливань регульованої величини за час регулювання, частота і період коливань і т.д.

У всіх випадках необхідно побудувати перехідну функцію.

61.Косвенние оцінки якості САР

Метод D - розбиття
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації