Шпори по ТАУ 3 курс V семестр

n1.doc (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.doc (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
Оригінал50. Критерій стійкості САР. Алгебраїчні критерії стійкості САР.

Крит Вст САР - такі правила за якими судять про стійкість САР не знаходячи коріння характеристичного рівняння. Суть алг крит вуст полягає в тому, що про стійкість САР судять по коеф-там характеристичного рівняння. З коеф хар рів-ия будують матрицю. По ньому визначається стійкість або не стійкість САР. Недолік цих критеріїв явл-ся те, що вони тільки констатують стійка або нестійка САР. За цим крит-ям неможливо визначити запаси стійкості САР і неможливо визначити те, що потрібно зробити з системою щоб вона була стійкою, тому в інженерній практиці ці критер использ-ся досить рідко і в тих випадках, коли порядок харак рів-ия 2-й або 3-й.


51. Частотні критерії стійкості САР.

Критер Михайлова і Найквіста в інженерній практиці викорис-ся дуже часто на увазі своєї простати і наочності. В основі обох критеріїв покладено аналіз АФХ системи.

Критер Найквіста (тільки для замкнутих систем): КН - це графоаналітичний критерій. Характерною його особливістю явл-ся те, що висновок про стійкість чи нестійкість замкну системи робиться в залежності від виду АФХ або ЛЧХ розімкнутої системи. Крім дослідження стійкості можна оцінити деякі якісні показники замкну системи (запас стійкості), вказати як і за рахунок яких коштів нестійка замкніть система може бути зроблена стійкою і як можна підвищити якість стійкої замкнутої системи. САР вважається стійкою якщо АФХ її не охоплює точку з координатою (-1; 0). Якщо АФХ пройшла ч \ з точку (-1; 0), то ця САР знаходиться на межі стійкості. Трохи місця для малюнка:

52. Логарифмічний критерій стійкості САР.

Для визначення стійкості САР по ЛКУ будують Лах і ЛФХ розімкніть системи. За цим Лах і ЛФХ судять про стійкість САР. При аналізі САР представляється у слід-ем вигляді: , W (рс) = W (п) * W (ос). ω (с)-частота зрізу системи, при частоті зрізу коеф передачі САР = 1, ω (1)-частота при якій фаза вих сигналу САР залишається на 180 градусів. Крит стійкості-ти: Якщо в розімкніть системі ω (с) <ω (1), то САР вважається стійким. У ній при відставанні фази на-180град коеф передачі системи менше 1. Якщо ω (с)> ω (1), то Сар вважається нестійким. Якщо ω (с) = ω (1), то САР знаходиться на межі стійкості. Трохи місця для малюнка:

53. Поняття про структурно стійкої САР. Способи забезпечення стійкості таких САР.У цій САР кожне інтегруюча ланка (1 і 3) дає зміщення на -90 град, тому ФЧХ починається з -180 град. Ланка 2 зміщує фазу далі 180 град. І як би ми не змінювали коеф цих ланок Нам не вдасться отримати аби фаза була більше -180 град. Така САР вважається структурно не стійкою. Структ нестійкий САР - яка в рамках даної структури не може бути зроблена стійкою не за яких змінах її параметрів (коеф ланок). Забезпечення стійкості такої САР можна домогтися установкою додаткових ланок, або охопити одну з інтегруючих ланок жорсткої отріцат ОС.


54. Поняття якості САР.

Під якістю САР розуміється статична і динамічна точність, а також вид перехід процесу (ПП).

1) Статична точність ΔЗ =? Р / (1 + - К (рс)), якщо ПОС, то беремо знак «-», якщо ООС - «+».

2) Динамічне точність δ = Х (з крапкою) / К (рс)

Для аналізу якості ПП використовуються ПП отримані при типовому керуючого дії. Найчастіше для аналізу исп-ся перехідна функція (ПФ). ПФ - такий ПП який отримано при одиничному керуючого дії.

55. Показники якості перехідних процесів (ПП) САР.

(А - точка перегину) Показники: y (max) - макс значення перехідної функції а перех процесі, t (max)-час досягнення першого макс, y (вуст) - усталені значення вих координати після закінчення перех процесу, σ - перерегулювання σ = y (max)-y (вуст) σ% = (y (max)-y (вуст)) / y (вуст) * 100%, t (н) - час наростання, t (з) - час затримки, ν - число коливань в перех процесі, Δ - трубка точності (5%), t (пп) - час перех процесу.

Перех процес вважають закінченим, коли вихідн координата в останній раз увійшла в трубку точності і не вийшла з неї.
56. Оптимальні перехідні процеси.

В інженерній практиці є 2 стандартного виду оптимальних перех процесів:

1) про птімален по модулю (ОМ) σ% <= 5% - оптимальний по швидкодії, аперіодичний перех процес

2 ) Симетричний оптимум (СО) σ% <= 50% - забезпечивши макс швидкість досягнення усіановл значення перех процесу. t (ду) - мінім час.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації