Шпори по ТАУ 3 курс V семестр

n1.doc (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.doc (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
Оригінал
22 Керуючі впливи

1 Стрибкоподібні Сигнал наз. одиничним не тому що дається еденица фізична величина, а за формою зміни кривої, тому вона не має стрибкоподібний вигляд
X (t) = 1 (a)
2 Єдиний імпульс (δ-функція)-сигнал нескінченно великої амплітуди і нескінченно малої тривалості, але площа цього сигналу дорівнює одиниці


3 Лінійно змінюються сигнал управління: не завжди для визначення хор. системи. можна скористатися 1 або 2 або 3


23 Перехідні процеси

1 Перехідна функція якщо в кінцевому упр. впливів на вході ланки подати одиничний скачок то на виході вийде крива, α-називається перехідною функцією.


2 Імпульсна перехідна хор. ώ-реакція елемента на імпульсне керуючий вплив.


3 Реакція елемента на лінійно зростаючий сигнал.24 Сутність і основні властивості перетворення Лапласа

Зображення Л - f (p)-функція інтеграла p-комплексна змінна;

F (p) = Z {f (t)}

Основні властивості

1 Лінійність, тобто лінійність комплектації оригіналу соотв. така ж лин. комбінація

зображення

2 n-кратному діфф. Оригіналу відповідає (ступінь) множення на p в ступені n

3 інтегралу відповід. поділ на РЛП.

4 Теорема запізнювання зсув аргументу оригіналу на величину a соотв. множення оригіналу на величину

5 зсув аргументу зображення на величину a соотв. множення функції на величину

6 Теорема масштабів множення аргументу оригіналу на постійну величину a соотв. діленню зображення і його аргументу на величину a

Висновок застосування зображення Л дозволяє замінити операції диффер. і інтегрування на звичайні алгебраїчні позиції.
25 Передатна функція

Для опису ланки використовую функції Лапласа

Пер. функція-відношення керуючої характеристики до вхідних в операторній формі.

Ставлення прир. Вхідний координати до соответсвующий. пріращена. управ-їй вир-х в операторній форміВластивості:

1пер. ф. будь-якої ланки САУ опис його динамич. і статичний. властивостей.

2 в пер. ф стат. властивостей ланки представляються у вигляді коефіцент передачі

26 Частотна характеристика динамічних ланок САУ - показують як проходить через ланку синусоїдальний сигнал змінної частоти і незмінною амплітуди.

Ч. х.отражают реакції елемента синусоидальное упр. вплив розмінною частоти, але незмінною амплітуди.

АЧХ - завісемость А від ω - показує як змінюється до від частоти xФЧХ-як змінюються фаза вихідного сигналу від упр. при змін. ω X
ω-може бути - або +; - ω вважається якщо фаза сигналу Y відстає від фази X


27 Частотна передатна функція

Якщо в перед. функції замінити оператор p на jω, то передавальна функція перетворюється в частотну передатну функцію.

Відповідно до визначення передавальної функції для дослідження част. хор. ланки необхідно додати синусоїд. змінні сигналу з постійною величиною амплітуди.

Частотна передатна функція визначає частотні хор. динамич. ланок. Зв'язок між частотної передавальної функцією і пер. хор. ланок.

АФЧХ-векторна φ модуль α змінюється також як А (ω) а аргумент змінюється також як φ (ω) до А R

- Показує як змінюється модуль і кут зсуву фаз.

Якщо крива йде вниз то в речовій частині, то кут зсуву фаз негативний, а якщо кут позитивний то крива йде вгору.

Примітка-крива А (ω) проходить стільки квадратів, який порядок діфферен. в д.у. описують дану ланку або який максимальний n-показник в операційному вигляді28 ВЧХ-виходить з АФЧ якщо скопіювати А (ω) на речову вісь

МЧХ-прорекція А (ω) на уявну вісьЗв'язок між ними W (j ω) = R (ω) + jI (ω)Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації