Шпори по ТАУ 3 курс V семестр

n1.doc (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.doc (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
Оригінал15. Лінеаризація блоку множення.
х * z = у; ТАУ працює в області малих пріращена. Мала величина пріращена говорить про те, що змінений управл сигналу на Δх не викличе попадання якого або елем САУ у зону насичена або на лінійний ділянку характер-ки. Для лінеаріз блоку помножити дамо пріращена змін величини. Виберемо рабоч ділянку блоку помножити на якому изуч його властивості: х0 * z0 = у0 (1),

(Х0 + Δх) * (z0 + Δz) = (у0 + Δу) (2), х0z0 + x0Δz + z0Δх + ΔхΔz = y0 + Δy (3),

(3) - (1): х0Δz + z0Δх + ΔхΔz = Δу (4). Мета лінеаріз помножувача позбутися множення. ТАУ працює тільки з суматора і коеф передачі. Проведемо аналіз (4): х0, z0 - постотян величини, Δх, Δz, Δy - змінні величини, Δх * Δz - помножити двох змінних - представл собою произв двох малих величин - произв ще більш мале число, тому вважається = 0. х0Δz + z0Δх = Δу (5) явл лінеаризацією рівняння х * z = у.16. Лінеаризація блоку ділення.х: z = у; ТАУ працює в області малих пріращена. Мала величина пріращена говорить про те, що змінений управл сигналу на Δх не викличе попадання якого або елем САУ у зону насичена або на лінійний ділянку характер-ки. Для лінеаріз блоку ділення дамо пріращена змін величини. Виберемо рабоч ділянку блоку ділення на якому изуч його властивості: х0: z0 = у0 (1),17. Еквівалентні статичні характеристики декількох ланок, з'єднаних послідовно.

Последов соед ланка - з'єднання, коли вихідн координатою попередн ланки явл вхідн для следующ ланки.


Статична характ-ой передачі ланки явл коеф передачі К.

Якщо статична харак-ки последов соед ланок лінійно, то еквів коеф = проведений коеф передачі ланок: КЕКВ = К1 * К2 * К3, і КЕКВ прямолін, якщо статична харак-ки послід соед ланок криволінійні, то еквів статична харак-ка будується графічним методом і КЕКВ кріволін.

З татіч харак-ої ланки САУ явл регулювальних характе-ка. Ця крива побудована без урахування переходу процесів, статична харак-ка елементарного ланки з кріволін регулиров харак-ми явл величиною змінною.
18. Еквівалентні статичні характеристики декількох ланок, з'єднаних паралельно.

| | Включ ланок счит таке, при якому управл координата для всіх ланок одна, а вих підсумовуються.Якщо паралельно включ ланки лінійні, то КЕКВ = сумі коеф передачі окремих ланок: КЕКВ = К1 + К2 + К3, і КЕКВ прямолін.

Якщо статична харак-ки паралельно соед ланок криволінійні, то еквів статична харак-ка будується графічним методом, і КЕКВ-криволинейна.
19. Еквівалентні статичні характеристики ланок, включених зустрічно - паралельно.


При вбу-парал включений ланок є прямий ланцюг управл і ланцюг обр зв'язку (ОС). Тут сигнал завдання Х порівнявши з Хос (відбувається алгебраіч підсумовування). Хрез осуществл управління об'єктом. Пряма ланцюг управл: включ всі ланки передающ сигнал Х до вих коорлін У. Ланцюг ОС: начин з вих координати і проходить всі ланки до суматора. ОС: отриц: Хрез = Х-Хос, покладе: Хрез = Х + Хост.

Статична характ-ой передачі ланки явл коеф передачі КЕКВ.

Для ООС:

КЕКВ = Кп * Кос = У / Х, Кп = У / Хрез, Кос = Хос / У,

Хрез = Х-Хос, У = Хрез * Кп, Хос = У * Кос, У = Кп * (Х-Хос), У + У * Кос * Кп = Кп * Х, У = Кп * Х / (1 + Кп * Кос) = КЕКВ.

Для ПОС:

КЕКВ = Кп * Кос = У / Х, Кп = У / Хрез, Кос = Хос / У,

Хрез = Х + Хос, У = Хрез * Кп, Хос = У * Кос, У = Кп * (Х + Хос), У-У * Кос * Кп = Кп * Х, У = Кп * Х / (1-Кп * Кос) = КЕКВ.
20. Динамічні характеристики ланок (поняття, різновиди).

Динамічне ланка - пристрій, що описується певним диференціальним рівнянням. Динамич харак-ки покази як проходить змінюваний сигнал управлен САУ через ланку САУ.

Істот кілька видів динамич характер-до ланок:

1 . диференціальних рівнянь зв'язку управл і вихідн координати динамич ланок. 2. перехідні хар-ки покази як змінюється вих координата в функції часу при визначений сигналах управління. 3. Передатна функція встановлюють зв'язок вих координати і управляюще в операторній формі. 4. частотні характер-ки - устанавл зв'язок м / увих і управл координатами при змінній частоті управл впливу.


21. Тимчасові характеристики ланок (поняття, різновиди, приклад).

Тимчасові характеристики: 1.діф рівняння, 2. Перехідні хар-ки

Перехідні характеристики - відображають закон зміни вих координати при типовій формі зміни сигналу керування. (При стандартному керуючому сигналі)


Х
1

У

t

t
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації