Контрольна робота - Мікроклімат виробничих приміщень

n1.doc (5 стор.)
Оригінал


  1   2   3   4   5


Мікроклімат приміщень

Зміст.

 1. Захищеність і комфортність взаємодії з навколишнім середовищем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

 2. Вплив мікроклімату. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 3. Вентиляція і кондиціонування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

 4. Опалення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

 5. 0свещеніе

  1. Нормалізація зорових умов праці. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

  2. Системи виробничого освітлення та вимоги до них. 9

  3. Принцип нормування освітленості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

 6. Акустичні коливання та їх дія на людину. . . . . . . . . . . . 11

 7. Список використаної літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13


1. Захищеність і комфортність взаємодії з навколишнім середовищем.
Людина і навколишнє середовище взаємодіють і розвиваються лише в умовах, коли потоки енергії, речовини та інформації знаходяться в межах, сприятливо сприймаються людиною і природним середовищем.

Взаємодія людини з середовищем існування може бути позитивним чи негативним, характер взаємодії визначають потоки речовин, енергій та інформацій. Будь-яке перевищення звичних рівнів потоків супроводжується негативними впливами на людину або природне середовище.

В умовах техносфери негативні впливи обумовлені елементами техносфери (машини, споруди і т.д.) і діями людини. Вимірюючи величину будь-якого потоку від мінімально значущою до максимально можливої, можна пройти ряд характерних станів взаємодії в системі «людина-середовище проживання»:

З чотирьох характерних станів взаємодії людини з середовищем існування лише перші два (комфортне та допустиме) відповідають позитивним умов повсякденної діяльності, а два інших (небезпечне і надзвичайно небезпечне) - неприпустимі для процесів життєдіяльності людини, збереження і розвитку природного середовища. Отже, підтримування комфортного і / або допустимого станів є способом підвищення захищеності людини.

Комфортний стан життєвого простору за показниками мікроклімату та освітлення досягається дотриманням нормативних вимог. В якості критеріїв комфортності встановлюють значення температури повітря в приміщеннях, його вологості і рухливості, дотримання нормативних вимог до штучного освітлення приміщень і територій.
2. Вплив мікроклімату.
Параметри - температура навколишніх предметів і інтенсивність фізичного нагрівання організму характеризують конкретну виробничу обстановку і відрізняються великою різноманітністю. Інші параметри - температура, швидкість, відносна вологість та атмосферний тиск навколишнього повітря - отримали назву параметрів мікроклімату.

Параметри мікроклімату повітряного середовища, які обумовлюють оптимальний обмін речовин в організмі і при яких немає неприємних відчуттів і напруженості системи терморегуляції організму, називають комфортними або оптимальними.

Умови, при яких нормальне тепловий стан людини порушується, називаються дискомфортними. Методи зниження несприятливих впливів в першу чергу виробничого мікроклімату здійснюються комплексом технологічних, санітарно-технічних, організаційних та медико-профілактичних заходів: вентиляція, теплоізоляція поверхонь джерел теплового випромінювання (печей, трубопроводів з гарячими газами і рідинами), заміна старого обладнання на більш сучасне, застосування колективних засобів захисту (екранування робочих місць або джерел, повітряні душирования і т.д.) і ін

Однією з необхідних умов нормальної життєдіяльності людини є забезпечення нормальних умов в приміщеннях, що роблять істотний вплив на теплове самопочуття людини. Метеорологічні умови або мікроклімат, залежать від теплофізичних особливостей технологічного процесу, клімату, сезону року, умов опалення та вентиляції.

Життєдіяльність людини супроводжується безперервним виділенням теплоти в навколишнє середовище. Її кількість залежить від ступеня фізичного напруження в певних кліматичних умовах і становить від 85 дж / с (в стані спокою) до 500 дж / с (при важкій роботі). Тепловіддача організму людини визначається температурою навколишнього повітря і предметів, швидкістю руху і відносною вологістю повітря. Для того, щоб фізіологічні процеси в організмі протікали нормально, що виділяється організмом теплота повинна повністю відводитися у навколишнє середовище. Порушення теплового балансу може призвести до перегрівання або до переохолодження організму і як наслідок до втрати працездатності, швидкій втомлюваності, втрати свідомості і теплової смерті.

Одним з важливих показників теплового стану організму є середня температура тіла (внутрішніх органів) порядку 36,5 град.С. Вона залежить від ступеня порушення теплового балансу і рівня енегрозатрат при виконанні фізичної роботи. При виконанні роботи середньої важкості і важкій при високій температурі повітря температура тіла може підвищуватися від кількох десятих градуса до 1 ... 2 град.С. Найвища температура внутрішніх органів, яку витримує людина +45 град.С., мінімальна +25 град.С. Основну роль у тепловіддачі відіграє температурний режим шкіри. Її температура змінюється в досить значних межах і за нормальних умов середня температура шкіри під одягом складає 30 ... 34 град.С. При несприятливих метеорологічних умовах на окремих ділянках тіла вона може знижуватися до 20 град.С., а іноді і нижче.

Теплообмін між людиною і навколишнім середовищем здійснюється конвекцією внаслідок омивання тіла повітрям, теплопровідністю, випромінюванням на оточуючі поверхні і в процесі теплообміну при випаровуванні вологи, виведеної на поверхню шкіри потовими залозами і при диханні.

Разом з потом організм втрачає значну кількість мінеральних солей (до 1%, в т.ч. 0,4 ... 0,6 NaCl). При несприятливих умовах на виробництві втрата рідини - 8-10 літрів за зміну і в ній до 60 гр. кухонної солі (всього в організмі близько 140 гр. NaCl). Втрата крові позбавляє кров здатності утримувати воду і призводить до порушення діяльності серцево-судинної системи. Також при високій температурі легко витрачаються вуглеводи, жири, руйнуються білки, що також може призвести до негативних наслідків.

Вважається допустимим для людини зниження його маси на 2-3% шляхом випаровування вологи - зневоднення організму. Зневоднення на 6% веде за собою порушення розумової діяльності, зниження гостроти зору; випаровування вологи на 15-20% призводить до смертельного результату.

Для відновлення водного балансу працюють в умовах підвищеної температури встановлюють пункти підживлення підсоленій (близько 0,5% NaCl) газованою водою. У ряді випадків для цієї мети застосовують білково-вітамінний напій. У жарких кліматичних умовах рекомендується пити охолоджену воду або чай.

Нормальне теплове самопочуття має місце, коли тепловиділення людини цілком сприймається навколишнім середовищем, тому тоді має місце тепловий баланс. У цьому випадку температура внутрішніх органів залишається постійною. Якщо теплопродукція організму не може бути повністю передана навколишньому середовищу, відбувається ріст температури внутрішніх органів, і таке теплове самопочуття характеризується поняттям «жарко». Перегрівання призводить до гіпертермії - перегрівання організму вище допустимого рівня (до 38-39 град.С.), з такими ж симптомами, як і в теплового удару. У разі, коли навколишнє середовище сприймає більше теплоти, ніж її відтворює людина, то відбувається охолодження організму (холодно). Тривалий вплив зниженої температури, велика рухливість і вологість повітря, можуть бути причиною охолодження і навіть переохолодження організму - гіпотеміі.

Теплоізоляція людини, що знаходиться в стані спокою (відпочинок сидячи або лежачи), від навколишнього середовища призводить до підвищення температури внутрішніх органів вже через 1 годину на 1,2 град.С. Теплоізоляція людини, виробляє роботу середньої важкості, викличе підвищення температури вже на 5 град.С. і впритул наблизиться до максимально допустимої.

Теплове самопочуття людини, тепловий баланс у системі людина-окр.среда залежить від температури окр. середовища, рухливості і відносної вологості повітря, атмосферного тиску, температури оточуючих предметів і інтенсивності фізичного нагрівання організму. Вплив занадто низьких температур може призвести до відмороження тканин людини, а вплив дуже високих температур - до опіків.

3. Вентиляція та кондиціонування.
Параметри мікроклімату справляють безпосередній вплив на теплове самопочуття людини і його працездатність.

Для підтримки параметрів мікроклімату на рівні, необхідному для забезпечення комфортності і життєдіяльності, застосовують вентиляцію приміщень, де людина здійснює свою діяльність. Оптимальні параметри мікроклімату забезпечуються системами кондиціонування повітря, а допустимі параметри - звичайними системами вентиляції та опалення.

Система вентиляції являє собою комплекс пристроїв, що забезпечують повітрообмін в приміщенні, тобто видалення з приміщення забрудненого, нагрітого, вологого повітря і подачу в приміщення свіжого, чистого повітря. По зоні дії вентиляція буває общеообменной, при якій повітрообмін охоплює усе приміщення, і місцеве, коли обмін повітря здійснюється на обмеженій ділянці приміщення. За способом переміщення повітря розрізняють системи природної і механічної вентиляції.

Система вентиляції, переміщення повітряних мас в якій здійснюється завдяки виникаючої різниці тиску зовні і всередині будівлі, називається природною вентиляцією.

Для постійного повітрообміну, необхідного за умовами підтримання чистоти повітря в приміщенні, необхідна організована вентиляція, або аерація. Аерацією називається організована природна загальнообмінна вентиляція приміщень в результаті надходження і видалення повітря через фрамуги вікон і дверей. Повітрообмін у приміщенні регулюють різним ступенем відкривання фрамуг (у залежності від температури зовнішнього повітря, швидкості і напряму вітру).

Основною перевагою природної вентиляції є можливість здійснювати великий повітрообмін без витрат механічної енергії. Природна вентиляція, як засіб підтримки параметрів мікроклімату та оздоровлення повітряного середовища в приміщенні, застосовується для невиробничих приміщень - побутових (квартир) і приміщень, в яких в результаті роботи людини не виділяється шкідливих речовин, надлишкової вологи або тепла.

Вентиляція, за допомогою якої повітря подається в приміщення або видаляється з них по системам вентиляційних каналів, з використанням спеціальних механічних збудників, що називається механічною вентиляцією. Найбільш поширена система вентиляції - приточно-витяжна, при якій повітря подається в приміщення припливною системою, а віддаляється витяжний; системи працюють одночасно. Припливний і видаляється вентиляційними системами повітря, як правило, піддається обробці - нагріванню або охолодженню, зволоженню або очищенню від забруднень. Якщо повітря занадто запилений або в приміщенні виділяються шкідливі речовини, то в припливну або витяжну систему вбудовуються очисні пристрої.

Механічна вентиляція має ряд переваг у порівнянні з природною вентиляцією: великий радіус дії внаслідок значущості тиску, створеного вентилятором; можливість змінювати або зберігати необхідний повітрообмін незалежно від температури зовнішнього повітря та швидкості вітру; піддавати вводиться в приміщення повітря попередньому очищенню, осушування або зволоженню підігріву чи охолодження ; організовувати оптимальні воздухораспределеніє з подачею повітря безпосередньо до робочих місць; вловлювати шкідливі виділення безпосередньо в місцях їх утворення та запобігання їх розподілу по всьому об'єму приміщення, а також можливість очищати забруднене повітря перед викидом його в атмосферу. До недоліків механічної вентиляції слід віднести значну вартість її спорудження та експлуатації і необхідністю проведення заходів щодо боротьби з шумовим забрудненням.

Для створення оптимальних метеорологічних умов у першу чергу у виробничих приміщеннях застосовують найбільш досконалий вид вентиляції - кондиціювання. Кондиціонуванням повітря називається його автоматична обробка з метою підтримання у виробничих приміщеннях заздалегідь заданих метеорологічних умов, незалежно від зміни зовнішніх умов і режимів всередині приміщення. При кондиціонуванні автоматично регулюється температура повітря, його відносна вологість і швидкість подачі в приміщення залежно від пори року, зовнішніх метеорологічних умов і характеру технологічного процесу в приміщенні. У ряді випадків можуть проводити спеціальну обробку: іонізацію, дезодорацію, озонування і т.д. Кондиціонери бувають місцевими - для обслуговування окремих приміщень, кімнат, і центральними - для обслуговування груп приміщень, цехів і виробництв в цілому. Кондиціювання повітря значно дорожче вентиляції, але забезпечує найкращі умови для життя і діяльності людини.

4. Опалення.

Метою опалення приміщень є підтримка в них у холодний період року заданої температури повітря. Системи опалення поділяються на водяні, парові, повітряні і комбіновані. Системи водяного опалення знайшли широке поширення, вони ефективні і зручні. У цих системах у якості нагрівальних приладах застосовуються радіатори і труби. Повітряна система охолодження полягає в тім, що подається повітря попередньо нагрівається в калориферах.

Наявність достатньої кількості кисню в повітрі - необхідна умова для забезпечення життєдіяльності організму. Зниження вмісту кисню в повітрі може привести до кисневого голодування - гіпоксії, основні ознаки якої - головний біль, запаморочення, уповільнена реакція, порушення нормальної роботи органів слуху та зору, порушення обміну речовин.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації