Сушко Н.К. Технологія та організація будівельного виробництва

n1.doc (2 стор.)
Оригінал


  1   2

Пріоритетний національний проект
«ОСВІТА»


ФГТУ СПО «Калінінградський державний коледж містобудування»

Методичні вказівки з виконання

курсового проекту
з дисципліни: Технологія та організація будівельного виробництва
Спеціальність 270103 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»

Розробив викладач

Сушко Н. К.

2009
«Кгкг»

м. Калінінград

2009

Орієнтовна тематика:

Проект виконання робіт (ППР)
Завдання курсового проекту:

Поглиблення та закріплення знань, отриманих учнями при вивченні курсу ТіОСП, а також підготовка до виконання курсового проекту.
Вихідні матеріали:

 1. Введення

 2. Умови здійснення будівництва

 3. Нормативні терміни будівництва

 4. Заходи з охорони навколишнього середовища

 5. Лінійний (або мережевий) графік

  1. Основи розрахунку лінійного графіка

  2. Методи виробництва робіт, машин, механізмів

  3. Визначення обсягу робіт

  4. Визначення витрат праці і часу роботи машин і механізмів

  5. Графік руху робочих

  6. Графік руху машин і механізмів

  7. Графік надходження основних ж / б конструкцій

 6. Організація будівельного майданчика

 1. 1. Основні принципи організації будівництва

 1. 2. Визначення потреби в збірних конструкціях, матеріалів, напівфабрикатах

 1. 3. Визначення розмірів складів, схеми складування матеріалів

 1. 4. Визначення потреби в основних машинах, механізмах, вантажозахоплювальних пристроях

 1. 5. Розрахунок потреби в тимчасових будівлях, спорудах

 1. 6. Розрахунок потреби у воді та електроенергії

6. 7. Проектування будгенплану

 1. Технологічна карта

  1. Область застосування

  2. Опис даного виду робіт

  3. Техніко-економічні показники

  4. Матеріально-технічні ресурси

Проект складається з графічної і розрахункової частини:
А. Графічна частина


 1. Лист 1 - Календарний план або сітьовий графік. Графік руху робочих, роботи механізмів, надходження на об'єкт основних будівельних конструкцій, ТЕП.

 2. Лист 2 - Будгенплан. Графік технічної характеристики монтажного механізму, ТЕП

  • Технологічна карта


Б. Пояснювальна записка:


 1. Введення

Визначити показники розвитку житлового фонду та обсягів його капітального ремонту. Поліпшення якості СМР, сучасна технологія при чіткій організації праці - чинники зниження вартості будівництва.


 1. Умови здійснення будівництва

Визначити ділянку будівництва
 1. Нормативні терміни будівництва

Визначити на підставі СНиП 1.04.04-85 нормативну тривалість будівництва даного об'єкта (залежно від призначення, площі) і порівняти з фактичною, отриманої при розробці календарного плану. Вказати за рахунок яких чинників ви скоротили термін будівництва.


 1. Заходи з охорони навколишнього середовища

Слід вказати, що екологічна проблема є в даний час однією з найважливіших проблем, тому велика увага в будівництві приділяється охороні навколишнього середовища. При будівництві об'єкта необхідно виконати ряд заходів:
 1. Лінійний графік

5.1. Основи розрахунку лінійного графіка

Вказати, що календарний план є головним документом проекту виробництва робіт
А. Розрахункова частина включає:

а) - підрахунок обсягів робіт на підставі архітектурно-будівельних креслень

б) - підрахунок трудовитрат на підставі ГЕСН і машино-змін

Н т = ........ Н м = ......... (таблиця № ....)

в) - розбивка робіт по циклах:

1 цикл - будівництво підземної частини будівлі (терміни будівництва)

2 цикл - будівництво надземної частини будівлі (терміни будівництва)

3 цикл - оздоблювальні роботи (термін будівництва)

4 цикл - спеціальні роботи (термін будівництва)

г) - для кожного циклу необхідно підібрати комплексну бригаду, тобто з урахуванням суміщення процесів.

Вказати кількісний і професійний склад кожної бригади з урахуванням кваліфікації.

д) - повинна бути задана змінність робіт:

е) - визначення тривалості кожного виду робіт з урахуванням продуктивності праці 105-110 (Т) Т = ......
Б. Графічна частина:

Відбиває технологічну взаємозв'язок всіх видів робіт і відображає тривалість кожного будівельного процесу, а також будівництва в цілому. Привести дані про тривалість будівництва конкретного об'єкта, необхідна посилання на креслення (АС № ...)

5.3. Визначення обсягів робіт


Номенклатура робіт при новому будівництві:

 1. Зрізає рослинного грунту

 2. Планування території

 3. Риття котловану і траншей механізованим способом

 4. Доопрацювання грунту вручну

 5. Пристрій піщаної підсипки

 6. Монтаж фундаментів:

 1. Пристрій гідроізоляції:

 1. Монтаж сходів у підвал

 2. Монтаж перегородок в підвалі

 3. Пристрій бетонних підлог у підвалі

 4. Монтаж перекриттів над підвалом

 5. Зворотна засипка пазух котловану

 6. Влаштування підмостків

 7. Цегляна кладка:

 1. Заповнення віконних і дверних блоків

 2. Монтаж сходів

 3. Пристрій огороджень сходів

 4. Монтаж міжповерхових перекриттів

 5. Монтаж плит лоджій, балконів

 6. Пристрій огорож балконів

 7. Монтаж горищного перекриття

 8. Пристрій гідроізоляції, теплоізоляції, цементної стяжки

 9. Монтаж плит покриття, пристрій кроквяної покрівлі

 10. Пристрій покрівлі

5.2 Методи виробництва робіт машин і механізмів

При виборі методів виконання робіт необхідно передбачити найбільше охоплення комплексної механізації.

Опис методів робіт зведено в таблиці:


Найменування робіт

Застосування машин і механізмів

Метод виробництва робіт

Спосіб подачі матеріалів до робочого місця

 1. Транспортні роботи

Доставка стінових панелей

Панелевоз

Розвантаження а / м краном на майданчик склад.

Баштовий кран

Ферм


Балок


Плит покриття


Колон


Цеглини


Розчину, бетону


 1. Земляні роботи

Планування території, зрізка рас. грунту


Риття котловану


 1. Занурення паль


 1. Зведення фундаментів


 1. Монтаж надземної частини будівлі


 1. Покрівельні роботи


 1. Оздоблювальні роботи:

Штукатурні


Малярські


Шпалерні


Склярські


 1. Пристрій підлог


 1. Пристрій сет.

 1. Оздоблювальні роботи:

  • Водоемульсійна забарвлення стель

  • Масляна забарвлення стін

  • Масляна забарвлення віконних і дверних блоків

  • Штукатурні роботи

  • Облицювальні роботи

 2. Пристрій підлог:

 1. Пристрій вимощення

 2. Обладнання ганку

 3. Навішування водостічних труб і жолобів


Приклади підрахунку обсягів робіт:
А. Будівництво підземної частини

 1. Зрізає рослинного грунту

S = (a + 20) * (b + 20)

де a - довжина будівлі, м

b - ширина будівлі, м

 1. Планування грунту підраховується аналогічно п. 1

 2. Розробка грунту механізованим способом


а) Котлован: V кіт. = (a * b + A * B) / 2 * H

де A, B - довжина і ширина по верху котловану

a, b - довжина і ширина по низу котловану

H - висота котловану, м
б) Траншея: V кіт. = ((A + a) / 2 * H * L) * В


A = a + 2 * L

B = b + 2 * L,,

a = a '+ 2 * b ф + 2 * 0,3

b = b '+ 2 * b ф + 2 * 0,3

 1. Доопрацювання грунту вручну: 10% від п. 3

 2. Пристрій піщаної підсипки під фундамент:

S = a * b

де b = b ф + 0,2

a - довжина підсипки згідно плану
 1. Монтаж збірних з / б фундаментів (стрічкових):

підраховується в штуках залежно від маси

Монолітні фундаменти (ділянки):

Пристрій пальового фундаменту:

 1. забивання паль

 1. зрізка голів

 1. відгинання стрижнів

 1. влаштування ростверку

  • обсяг бетону

  • арматура

  • опалубка

 1. Пристрій гідроізоляції обчислюється по кресленнях:

де h - висота гідроізоляції

b ф - ширина фундаменту

L - загальна довжина

P - периметр

7.1. Пристрій бетонних підлог у підвалі

7.2. Перегородки в підвалі залежно від площі (шт.)

7.3. Монтаж сходів, площадок, плит перекриття і т. д., тобто всі збірні ж / б конструкції підраховуються поштучно залежно від маси та площі.

 1. Зворотна засипка в пазух котловану:

V о. з. п. = V кіт. - V з. п. з.

V з. п. з. - обсяг будинку під землею

V кіт. - Обсяг котловану
Б. Будівництво надземної частини


 1. Цегляна кладка стін підраховується за формулою V = a * b * c за вирахуванням віконних і дверних прорізів.

При підрахунку слід поділяти залежно від товщини:

b = 0,64 м або V к. к. = (S глухий кладки - S прорізів) * b * n

b = 0,51 м n - кількість поверхів

b = 0,38 м

 1. Монтаж сходів, площадок, плит перекриття і т. д., тобто всі збірні ж / б конструкції підраховуються поштучно залежно від маси та площі

 2. Цегляні перегородки підраховуються S = a * b за вирахуванням отворів. S пров. = S глухих пров. - S прорізів

 3. Гіпсобетонні перегородки залежно від площі, шт.

 4. Вікна та двері - підрахунок площ віконних і дверних заповнень проводиться по зовнішньому відведення коробок. Підвіконна дошка підраховується в м 2

 5. Пристрій паро-теплоізоляції - підраховується площа кожного шару окремо за формулою S = a * b

 6. Пристрій покрівлі - слід обчислювати по повній площі покриття без вирахування площі, займаної слуховими вікнами, трубами, каналами. Довжину ската приймають від коника до крайньої межі карниза (+ 0,07 м). При складній конфігурації покрівлі можна використовувати поправочні коефіцієнти, застосовуючи їх до площі горизонтальної проекції.

S кр. = S скатів * k


Ухил покрівлі

k

Ухил покрівлі

k

1:12 (7)

1,014

1:5 (15)

1,077

1:10 (8)

1,02

1:4 (18)

1,118

1:8 (10)

1,031

1:3 (22)

1,202

1:6 (13)

1,054

1:2 (30)

1,41


Окремо слід обчислювати:

 1. Пристрій даху (кроквяної) - підраховується за площею скатів S ската трапеції = a * b / 2

 2. Пристрій підлог - визначається по кожному типу окремо залежно від займаної площі підлоги (по конструктиву) S = a * b

 3. Водоемульсійна забарвлення:

 1. Масляна забарвлення:

Тип

заполн.

Характеристика заповнення

Матеріал

стін

Число переплутав в отворі

1

2

Вікна

Роздільні палітурки з підвіконної дошкою
Те ж, без дошки
Сприяння з підвіконної дошкою
Те ж, без дошки

Кам'яні


Кам'яні
Кам'яні
Кам'яні

1,5


1,2
1,2
1,2

2,8


2,5
2,5
2,2

Двері

Балконні двері:

- Роздільні полотна

- Спарені
Глухі дверні полотна
Те ж
Засклені двері
Те ж


Кам'яні

Кам'яні
Кам'яні
Перегородки
Кам'яні стіни
Перегородки

2,1

2,1
2,4
2,7
1,8
2,1

3,6

2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
При підлогах з лінолеуму, паркету додатково враховується площа забарвлення плінтуса в розмірі 10% від загальної площі підлоги.


 1. Забарвлення фасадів:

  • вапняними, силікатними, цементними складами визначають за площею фасаду без вирахування прорізів. Укоси вікон і дверей не враховуються

  • ПВХ, полівінілацетатними складами - визначають за площею поверхні, що фарбується за вирахуванням отворів
 1. Шпалерні роботи - підраховуються за площею обклеюваної поверхні за вирахуванням віконних і дверних прорізів.

 2. Облицювальні роботи - підраховуються за площею поверхні, що облицьовується за вирахуванням віконних і дверних прорізів.

 3. Скління - обчислюється за площею прорізів, виміряної по зовнішньому відведення коробок S = a * b

 4. Штукатурні роботи:

 1. Установка лісів і риштовання:

- Асфальтове покриття

- Щебенева підготовка

Відомість підрахунку обсягів робіт


Найменування робіт

Одиниця виміру

Формула підрахунку

Ескіз

Кількість

Примітка

1

2

3

4

5


Гр. 1 - перелік загальнобудівельних робіт

Гр. 2 - одиниця виміру обсягів робіт, яка відповідає даній роботі в ГЕСН

Гр. 3 - вказати формулу підрахунку, призвести основні розрахунки, за необхідності дати ескіз

Гр. 4 - кількість конкретного обсягу робіт, підрахованого за архітектурно - будівельними кресленнями
5.4. Визначення витрат праці і часу робіт машин і механізмів
Трудомісткість робіт в чол-днях і потреба машино-змін визначається за ГЕСН.

Вихідними даними є «Відомість обсягів робіт».


Додатково слід врахувати трудовитрати на:

Календарний план (графічна частина)
На кресленні (лист 1) будується календарний план рекомендованого об'єкта за такою формою:


Найменування робіт

Обсяг робіт

Трудомісткість в чол / д

Трудомісткість

машин

Витрати часу маш / см

Продовжить. роботи днів

Кількість змін

Чисельність робітників у зміну

Склад бригади

Графік роботи

Од. ізм

Кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Графа 1 - Перелік загальнобудівельних робіт в суворій технологічній послідовності з урахуванням об'єднання робіт у цикли

Графа 2, 3 - обсяг робіт на підставі «Відомості підрахунку обсягів робіт»

Графа 4 - Трудомісткість в людино-днях з урахуванням збільшення продуктивності праці на 105-110%, а також за допомогою зміцнення та об'єднання робіт по конструктиву

Графа 5, 6 - найменування машин і витрати машинного часу по конструктиву

Графа 7 - тривалість робіт у днях визначається шляхом ділення трудомісткості (гр. 4) на кількість осіб в бригаді (гр. 10)

Графа 18 - кількість змін:

- Для робіт, виконуваних вручну - приймають 1 зміну

- Для механізованих робіт - приймають 2 зміни

Графа 9 - заповнюється з урахуванням змінності робіт та кількості осіб в бригаді

Графа 10 - слід підібрати для кожного циклу комплексну бригаду, тобто з урахуванням суміщення процесів. У цій графі слід вказати її номер і загальна кількість робітників. Докладний її складу дається в таблиці при описі календарного плану.

Графа 11-в залежності від загальної тривалості будівництва об'єкта розбиваємо сітку по місяцях із зазначенням чисел робочих днів (22 дні). Тривалість робіт на графіку відображається лінією-вектором, під ним вказується кількість робочих
У пояснювальній записці слід проаналізувати даний графік, вказати максимальне і середню кількість робочих

5.6. Графік роботи машин і механізмів
У пояснювальній записці слід вказати найменування основних машин і механізмів та календарні терміни їх роботи.
Форма графіка на кресленні має наступний вигляд:


Найменування машин і механізмів

Кількість

Графік

1

2

3


Вектори на графіку роботи машин і механізмів відповідають векторам календарного плану.
5.7. Графік надходження основних ж / б виробів на об'єкт
Матеріали завозяться з розрахунку їх запасу:


На об'єкт при наявності складського господарства

Розчин і бетон надходять на об'єкт в дні виконання робіт

У пояснювальній записці необхідно вказати основні організації постачальники ж / б виробів, обгрунтувати тривалість завезення будівельних конструкцій залежно від кількості рейсів у зміну трудових характеристик автотранспорту, кількості виробів і т. д.
Форма графіка на кресленні має наступний вигляд:


Конструкції

Одиниця виміру

Кількість потребное

Кількість завезення в день

Графік

1

2

3

4

5 1. Організація будівельного майданчика

  1. Основні принципи організації будівництва:


У даному розділі необхідно вказати підрядника, що виконує загальнобудівельні роботи:
  1. Визначення потреби в елементах збірних конструкцій, матеріалів, напівфабрикатів


У курсовому проекті слід підрахувати витрату матеріалів для 1, 2 циклів робіт, тобто не враховуючи оздоблювальні роботи. Складаємо таблицю витрати основних матеріалів і конструкцій для визначення площі складів за формою:


СНиП

Найменування робіт

Од. ізм.

Кількість

Цегла

Розчин

Бетон

Руберойд

І т. д.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Монтаж фундаментів

Цегляна кладка стін, перегородок

Пристрій гідроізоляції

Монтаж перекриттів

Монтаж покриттів

Монтаж сходів

Заповнення віконних і дверних прорізів

Пристрій покрівлі

І т. д.Гр. 1 - перелік робіт з влаштування «коробки» будівлі

Гр. 2, 3 - обсяг робіт

Гр. 4, 5, 6 - матеріали, згідно з довідником «Витрати основних будівельних матеріалів»

а - витрата на одиницю виміру

б - на весь обсяг

6.3. Визначення розмірів складів
Підставою для розрахунку є:

Загальну площу складів отримують з урахуванням проїздів за формулою:

S ск = Р *? / Ѓ

де Р - запас матеріалів, що підлягають зберіганню (приймають на 3-6 днів) роботи або на 1 поверх

? - Коефіцієнт

ѓ – количество материалов, хранящихся на 1 м 2 площади склада
Расчёт складов следует вести в табличной форме:


Наименование материалов, изделий

Од.

ізм.

Потребное кол-во

Суточный расход

Норма запаса в днях

Кол-во материала на 1 м 2

Полезная площадь склада

Коеф.

Общая площадь склада

Принятые размеры склада

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Гр. 1 – наименование материалов из «Ведомости потребности материалов»

Гр. 3 – количество материалов

Гр. 4 – С/Д, где С – потребное количество материалов; Д – число дней расхода материалов по календарному плану

Гр. 5 – принимают 3-6 дней

Гр. 6 – справочные данные

Гр. 7 – определяется умножением граф 4*5 с последующим делением на графу 6

Гр. 8 – коэффициент ? = ?*?*z, который принимаем 2

где ? – коэффициент, учитывающий площадь проходов

? - коэффициент, учитывающий неравномерное поступление материалов

z - коэффициент, учитывающий неравномерное потребление материалов

Гр. 9 – определяется умножением граф 7*8

Гр. 10 – размер открытых складов принимают исходя из рационального размещения складов на строительной площадке.

Закрытые склады и навесы не рассчитывают. Площади закрытого склада можно принять в пределах 16-20 м 2, а навесы 12-16 м 2
Нормы укладки материалов и виды хранения на приобъектных складах.
п / п

Наименование материалов

Од.

ізм.

Норма укладки на 1 м 2

Способ хранения

Способ укладки

Предельная высота штабеля

1

2

3

4

5

6

7

1.

Гравий, песок, щебень

м 3

3-4

Відкритий

Штабель

1,5-2

2.

Колонны, ригели, лестничные марши

м 3

0,7-0,8

Відкритий

Штабель

1,5-1,9

3.

Плиты покрытий

м 3

1

Відкритий

Штабель

2,5

4.

Плиты покрытий

м 3

0,5

Відкритий

Штабель
5.

Стінові панелі

м 3

0,5-0,7

Відкритий

В кассетах

В один ряд

6.

Лестничные площадки

м 3

1,2

Відкритий

Штабель, плашмя

2

7.

Кирпич на дорогах

шт.

700-7500

Відкритий

В 2 яруса

2

8.

Цемент

т.

1,2

Закритий

В мешках, штабелем

2

9.

Лес пиленный

м 3

1,5

Відкритий

Штабель

2

10.

Оконные и дверные блоки

м 2

20-25

Навіс

Штабель в вертик. положении

2

11.

Руберойд

Рул.

15-20

Закритий

В вертик. положении

1,5

12.

Ферми

т

0,1

Відкритий13.

Асбестоцементные листы

м 2

125-200

Навіс

В стопках

1,6

14.

Стекло оконное

м 2

70-200

Закритий

В 1 ряд
15.

Фундаментні блоки

м 3

1,7

Відкритий16.

Кровельная сталь

т

4

Навіс17.

Повсть

т

0,3

Відкритий

Тюки

2,5

18.

Керамічна плитка

шт

7500

Закритий19.

Щиты опалубки

м 2

20-40

Відкритий

Штабель

2


В данном разделе необходимо привести схемы складирования основных ж/б конструкций.


Наименование материалов

Ескіз

Предельная высота укладки

1

2

3


6.4.Определение потребности в основных машинах, механизмах, грузозахватных устройствах
Выбор монтажных механизмов зависит от размеров и конфигураций здания в плане, объёмов работ, сроков их выполнения и веса поднимаемых элементов.

 1. Следует подобрать монтажный кран для возведения подземной части здания по трём параметрам:

  • грузоподъёмности

  • высоте стрелы

  • высоте подъёма крюка 1. Необходимо вставить ведомости потребности в основных машинах и механизмах:
Наименование машин и механизмов

Тип

Характеристика

Потреба

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4кв.

1

2

3

4

5

6

7 1. Подобрать монтажные грузозахватные приспособления
Призначення

Наименование устройства

Ескіз

Характеристика

Высота грузозахватного приспособления

Вантажопідйомність

Маса

1

2

3

4

5

66.5. Расчёт потребности во временных зданиях и сооружения
К необходимым временным сооружениям обычно относятся:


Временные здания и сооружения рассчитываются исходя из максимального числа рабочих в смену, согласно графика движения рабочих по календарному плану.

Наиболее целесообразно использовать автофургон с размерами в плане 3*7,3 м или 2,7*9 м

Все подсчёты сводим в таблицу


Найменування приміщень

Норма площади на 1 чел. м 2

Расчётное количество человек

Потребная площадь

Прийнято

Тип здания

Кол-во м 2

Прорабская
Гардеробна
Душова
Помещение для приёма пищи
Туалет

4,0
0,6
0,54
1,0


0,1


6.6. Расчёт потребности в воде и электроэнергии
А. Расчёт временного водоснабжения

Вода на строительной площадке расходуется на хозяйственные, производственные нужды и пожаротушение:

Q об = Q хоз + Q пр + Q пож

 1. определяем расход воды на хозяйственные нужды, который слагается из потребления воды для питья, принятия душа и т. д.

Q хоз = N р /3600*(N 1 *R 1 /8,2 + N 2 *R 2) л/сек

где N р – наибольшее количество в смену

N 1 – норма потребления воды на 1 человека в смену (20-25 л – с канализацией; 10-15 л – без неё)

N 2 – норма расхода потребления воды для принятия душа (принимается 30-40 л)

R 1 – коэффициент неравномерности водопотребления, равный 2,7

R 2 – коэффициент неравномерности водопотребления, равный 0,3-0,4


 1. Определяем расход воды на производственные нужды:

Q пр = (1,2*?Q ср *R 3)/8*3600

Q ср – средний расход воды на производственные нужды

1,2 – коэффициент на неучтённое потребление

R 3 – коэффициент неравномерности водопотребления, равный 1,5
Средний расход воды рассчитывается по следующей форме:


Потребители воды

Од. ізм.

Кол-во в смену

Норма расхода воды на ед. ізм.

Общий расход в смену

Місяці

Квітень

Травень

Червень

1

2

3

4

5

6

7

8


Гр. 1 – перечень работ, при которых требуется расход воды, одновременно выполняемых согласно календарному плану

Гр. 2, 3 – объём работ в смену, т. е. общий объём делят на количество дней по календарному плану для данной работы

Гр. 4 – норма расхода воды

Гр. 5 – определяется умножением граф 3*4


Характер расхода воды

Од. ізм.

Средний расход в литрах

Приготовление бетонной смеси

Поливка бетона

Поливка кирпича

Оштукатуривание при готовом растворе

Устройство щебёночной подготовки

Малярные работы

Автомобили (заправка, промывка)

Трактори

Екскаватори

Компресори

м 3

м 3

1000 шт

м 2

м 3

м 2

1 шт

1 шт

1 шт

1 шт

200-300

200-250

200-250

2-6

650-700

0,5-1

400-700

150-200

5-10

1-2
 1. Определяем расход воды на пожарные нужды:

Расход воды на пожаротушение принимается в зависимости от площади строительной площадки:

S ? 30 га ? 10 л/сек

S ? 50 га ? 15 л/сек


 1. Определяем диаметр водопроводной трубы:
D =
где V – скорость движения воды в трубе (1,5 – 2 м/сек)

П = 3,14

Q рас. = Q хоз + Q пр, т. е. временную сеть с учётом пожарного тушения проектировать не рационально

Пожарные гидранты рекомендуется устраивать на постоянных магистралях водопроводов.

Получив расчётный диаметр, подбираем трубу согласно ГОСТ


Условный проход

Зовнішній діаметр

Условный проход

Зовнішній діаметр

10

15

20

25

17

21,3

26,8

33,5

32

40

50

70

42,3

48

60

75,5


Б. Расчёт временного электроснабжения
Электроэнергия расходуется на производственные цели (питание электродвигателей механизмов машин, электросварку и т. д.), на внутреннее освещение складских, бытовых помещений, а также на наружное освещение.

Конечной целью расчёта временного электроснабжения является определение потребности мощности по формуле:
Р = 1,1*(к 1 *?Р с)cos? + (?Р пр2)/cos? + к 3ов + к 4 *?Р он

где Р – общая потребная мощность

cos? – коэффициент мощности, равный 0,6

Р с – силовая мощность. Для её определения составляем таблицу


Механизмы

Од. ізм.

Кількість

Мощность норматив. электрод.

Общая мощность

Місяці

Квітень

Травень

1

2

3

4

5

6

7


Гр. 1 – перечень механизмов, одновременно работающих согласно календарному плану

Гр. 2, 3 – количество

Гр. 4 – установленная мощность на основании справочных данных

Гр. 5 – определяется умножением граф 3*4

Р с – определяется итоговой суммой графы 5

к 1 – коэффициент спроса, равный 0,5

к 2 – коэффициент спроса для производственных нужд, равный 0,7

к 3 – коэффициент при внутреннем освещении, равный 0,8

к 4 – коэффициент при наружном освещении, равный 1

Р пр – мощность на производственные нужды (прогрев бетона, оттаивание

грунта и т. д.)

Следует принимать при производстве строительных работ зимой Р ов – мощность, необходимая для внутреннего освещения, определяют путём умножения площади помещений на удельную мощность


Потребители электроэнергии

Од. ізм.

Кількість

Норма освещения, КВт

Потужність

1

2

3

4

5
100 м 2Гр. 1 – перечень бытовых помещений, имеющихся на площадке

Гр. 2, 3 – площадь помещений

Гр. 4 – справочные данные

Гр. 5 – определяется умножением граф 3*4

Р он – мощность, необходимая для наружного освещения


Потребители электроэнергии

Од. изм

Кількість

Норма освещения, КВт

Потужність

1

2

3

4

5


Заполняется аналогично предыдущей таблицы

Посчитав общую потребную мощность на основании таблицы, подбираем подходящую марку трансформатора

Характеристика силовых трансформаторов

Трансформатори

Потужність

ТМ 20/6

ТМ 30/6

ТМ 50/6

ТМ 100/6

ТМ 180/6

ТМ 320/6

20

30

50

100

180

320


PS: Т – трёхфазный

М – масляный

знаменатель – максимальное напряжение

числитель – мощность


№ п / п

Машина

Марка

Нормативная мощность

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

Башенные краны

Растворонасос

Штукатурная станция

Электрокраскопульт

Малярная станция

Компрессорный агрегат

Паркетно-шлифовочная машина

Виброрейка

Глубинный вибратор

Мозаично-шлифовальная машина

Машина для нанесения мастик

Машина для наклейки рубероида

Сварочный агрегат тока


СО-486

Салют-2

СО-61СО-115

СО-7А

СО-155

СО-47

Н-18

СО-17

СО-122

СО-121

СГЭ-24

СТН-350

40-150 см. хар-ку крана

2,2

10,0

0,27

40,0

4,0

2,2

0,6

0,8

2,2

4,9

1,1

54

25


Мощность освещения рабочих мест производства каменных работ

1000 м 2 – 0,6-0,8 КВт


Роботи

Од. ізм.

Удельный расход электроэнергии

Электропрогрев бетона

Электропрогрев кирпичной кладки

Прогрев грунта

м 3

м 3

м 3

140

40-70

35-45
Потребители

Од. ізм.

Норма освещения, КВт

Прорабская

Гардероб

Столовая

Душова

Туалет

Склади

Помещения для обогрева

10 м 2

1,5

1,5

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
Потребители

Од. ізм.

Норма освещения, КВт

Открытые склады

Охранное освещение*

Прожекторы*

Монтаж конструкций

1000 м 2

км

шт.

1000 м 2

1,2

1,5

0,5

2,4


* - если принята одна смена, то учитывается охранное освещение и прожекторы
6.7. Проектирование стройгенплана
Организация строительной площадки осуществляется в соответствии со строительным генеральным планом, разработанным на период возведения надземной части здания.

А. Графическая часть


 1. Стройгенплан

 2. График, характеристика крана

 3. Розріз

 4. Таблица массы монтируемых элементов

 5. Экспликация зданий и сооружений

 6. ТЭП
 1. Стройгенплан вычерчивается в масштабе 1:200, 1:400, 1:500 в зависимости от размеров в плане объекта

На стройгенплане показывают:


Привязка башенного крана к зданию осуществляется по формуле:

В = R пов + 0,7

где R пов – радиус поворота платформы крана, берётся из справочника грузоподъёмных механизмов

0,7 – расстояние безопасности

Необходимо для башенного крана обозначить расстояние крайнее, ограждение, контрольный груз. Для самоходного стрелового – направление оси движения крана, его стоянки.

Открытые склады располагают между подкрановыми путями и дорогой, в зоне радиуса монтажного механизма.

Рекомендуется расстояние от оси подкранового пути до оси временной дороги принять не более 10-12 м.

Открытые склады при наличии башенного крана располагают вдоль его путей на расстояние не менее 1,5 м.

При производстве работ стреловым краном площадки для складирования располагают по всему периметру здания возле стоянок крана.

Все склады должны отстоять от края дороги не менее 0,5 м.

В открытых складах необходимо предусматривать продольные и поперечные проходы 0,7 м.

Для приёма раствора и бетона в зоне действия крана предусматриваются специальные площадки:

При проектировании временных дорог следует стараться использовать постоянные дороги (согласно архитектурно-строительных чертежей), если это оказывается невозможным, то устраивают временные грунтовые дороги с покрытием из шлака, камня, песчано-гравийной смеси, гравия или сборных ж/б плит.

Площадка должна иметь не менее 2-х въездов-выездов, необходимо предусмотреть свободный проезд к площадкам складирования и временным сооружениям.

Ширина проезжей части дорог принимается:

Дорога должна быть закольцована, в местах нахождения площадок складирования необходимо предусмотреть уширение дороги до 6,0 м

Радиусы закругления временных дорог – 12,0 м

Временные сооружения рекомендуется располагать при въезде на строительную площадку вне опасной зоны действия крана.

Необходимо указать места отдыха рабочих, для курения, месторасположения пожарного щита.

Временные сети водопровода, канализации подключают к существующим с последующим подсоединением ко всем автофургонам.

Пожарные гидранты на временных сетях не устанавливаются, их необходимо расположить на существующей сети. Расстояние от гидранта до здания должно быть не более 50 м.

Для электропитания устанавливают понижающий трансформатор, от которого проектирует электропроводку ко всем временным сооружениям, башенному крану, к подъёмнику, к зданию.

Временная электролиния проектируется по кольцевой линии с установкой прожекторов.

Всю территорию строительства обносят забором из стандартных щитов с воротами.

 1. Необходимо дать эскиз крана, указать его марку. Из справочника «Грузоподъёмные механизмы» подобрать и начертить график работы крана, а также произвести необходимую характеристику его показателей в табличной форме.Характеристика

Показники

Вантажопідйомність

Вылет стрелы

Высота подъёма крюка 1. На разрезе стройгенплана необходимо указать монтажные механизмы здания, временные дороги, сооружения, ограждения. Их размеры, привязка к зданию.

 2. Масса монтируемых элементов
Конструкції

Одиниця виміру

Маса

1

2

3
 1. Експлікація
Будинки і споруди

Одиниця виміру

Кількість

Площа

1

2

3

4
 1. Техніко-економічні показники
Показники

Одиниця

вимірювання

Величина

показника

Примітка

Площадь стройплощадки

Площадь застройки проектируемого здания

Площадь застройки временных сооружений

Протяжённость дорог

Протяжённость водопровода

Протяжённость канализации

Протяжённость электросиловой линии

Протяжённость ограждения

Коэффициент К нв

Компактность стройгенплана

м 2

м 2

м 2

м

м

м

м

м

%

%
F

F n

F b
К нв = F b *100/F n

К 1 = F n *100/F


Б. Пояснительная записка
В пояснительной записке следует кратко описать проектирование стройгенплана:

 1. Размеры и конструкцию покрытия дорог

 2. Привязка монтажных механизмов с указанием опасных зон

  • монтажная (7 м от здания при Н зд до 10 м)

(10 м от здания при Н зд свыше 20 м)

 1. Размещение площадок складирования

 2. Размещение санитарно-бытовых помещений

 3. Тип ограждений

 4. Определение количества прожекторов для наружного освещения площадки

 5. Техника безопасности


Количество прожекторов определяем по формуле:
n = m*k*Е н *S/Р л

где n – количество прожекторов, шт

S – площадь освещаемой территории

Е н – нормируемая освещённость, равная 2 лк

k – коэффициент запаса, равный 1,5

mкоэффициент, учитывающий световую отдачу источников света

Р л – мощность лампы прожектора, равная 500 Кт


 1. Технологическая карта


А. Графическая часть


 1. План этажа (фундаментов, перекрытий и т. д.)

 2. Разрез здания

 3. Схема организации рабочего места

 4. Калькуляция трудовых затрат

 5. График производства работ

 6. Таблица основных механизмов и инструментов

 7. Таблица материальных ресурсов

 8. Контроль якості

 9. Техника безопасности
 1. На плане необходимо указать:

  • границы захваток, делянок

  • месторасположение механизмов

  • места складирования материалов

  • последовательность выполнения работ

  • оси, основные размеры

 2. Дать схематический разрез здания с привязкой выбранного транспортно-монтажного механизма с нанесением основных размеров, определяющих вылет стрелы, высоту подъёма крюка.

 3. Изобразить схему организации рабочего места, где указать:

 1. Калькуляция трудовых затрат составляется по следующей форме:
Наименование работ

Состав бригады

Од. ізм.

Объём работ

На ед. вимірювання

На весь объём

Норма врем.

Расценка

Норма врем.

Расценка

1

2

3

4

5

6

7

8


Гр. 1 – заданная работа разбивается на ряд операций, которые заносятся в гр. 1

Гр. 2-6 – заполняются в соответствии с ГЭСН и ранее подсчитанных объёмов работ
5. График производства работ


Наименование работ

Од. ізм.

Объём работ

Трудомісткість

Состав бригады профессии

Розряд

Місяці

На ед. ізм. чел/час

На весь объём

1

2

3

4

5

6

7

8


Гр. 1 – основные операции данной работы

Гр. 2-3 – из ведомости подсчёта объёмов работ

Гр. 4, 6, 7 – по ГЭСН

Гр. 5 – умножением граф 3*4

Гр. 8 – составляется график с указанием месяцев и чисел дней на основании календарного плана.


 1. Основные машины, механизмы и инструменты
Найменування

Тип

Марка

Кількість

Техническая характеристика

1

2

3

4

5
 1. Основные материалы
Найменування

Одиниця виміру

Кількість

1

2

3


Данная таблица составляется на основании «Справочника по расходу материалов»


 1. Необходимо дать чертёж и пояснение к контролю качества определённого вида работ, указать допустимые отклонения.

 2. Дать текстовое описание технике безопасности для данного вида работ.


Б. Пояснительная записка


 1. Указать область применения технологической карты на основании типового проекта

 2. Дать исчерпывающее описание данного вида работ:

  • разбивка на захватки, ярусы

  • перечень предшествующих работ

  • последовательность выполнения работ

  • применяемые машины и механизмы

  • складирование материалов

  • разбивка бригады на звенья и т. д.

 3. Техніко-економічні показники
Найменування

Показники

Объём работ по технологической карте

Продолжительность процессов

Трудоёмкость работ по карте

Выработка рабочего в смену

Производительность труда

Затраты Машино-смен на весь объём

Заработная плата на весь объём

Заработная плата на одного рабочего

Заработная плата на одно измерение объёма работ

V

Т – по календарному плану

Н

V/Н

110 %

По калькуляции

Р – по калькуляции

?Р/Н

?Р/V
 1. Материально-технические ресурсы


Указать количественный состав материалов, требования к их качеству, наименование поставщика, вид транспорта, а также машины, механизмы, инструменты и инвентарь (дать ссылку на лист АС - …. графической части, где помещены необходимые таблицы)

Расчёт башенного крана

Определяем требуемые параметры:

 1. Грузоподъёмность – это наибольшая масса груза, которая может быть поднята краном при условии сохранения устойчивости:

Q = m э + m с = 2,5 + 0,3 = 2,8 т

где m э – масса элемента

m с – масса строповки (m с = 0,2…0,5)

 1. Высота подъёма крана – расстояние от низа крюка (при максимально стянутом полиспасте) до уровня стоянки крана:

Н кр = h 0 + h з + h э + h с

Н кр = 27 + 1,5 + 3 + 1,5 = 33 м

где h 0 – расстояние от уровня стоянки крана до сборного элемента на верхнем монтажном горизонте

h з – запас по высоте (0,5 – 3 м)

h э – высота элемента в положении подъёма

h с – высота грузозахватного устройства, строповки (от верха монтируемого элемента до центра крюка)

 1. Вылет стрелы – расстояние между осью платформы крана и осью, проходящей через центр грузового крюка. Минимальный необходимый вылет до самой отдалённой конструкции:

L = b + b 1

где b – ширина здания, м

b 1 – расстояние от оси крана до ближайшей грани здания

L = 12,5 + 5 = 17,5 м

 1. Параметры башенного крана: КБ-306А

Ш = 4,5 L min = 12 L max = 25

Q min = 4 Q max = 15 R = 3,6

H min = 40 H max = 53 Б = 4,5

Подбор стрелового крана

 1. Определяем параметры стрелы:


t g? = = 0,92
у = h – 0,75

х = b + 0,75

h – высота здания

b – расстояние от оси крана до точки подачи груза

 1. Требуемый вылет стрелы: принимаем кран КС536

L ? x + у/tga

L ? 5,25 + 6,75/0,92 = 13,04 м

 1. Требуемая высота подъёма груза:

Н 0 ? h + 0,75 +x*tga

Н 0 ? 6 + 0,75 0 6,21 = 12,96

 1. Требуемая длина стрелы:
L 0 ? l 0 *
L 0 ? 13,04*1,36 = 17,7 м

 1. Вантажопідйомність:

 2. Q = m э + m с = 2,5 + 0,3 = 2,8 т

Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації