Kunatenko Y. English

n1.doc (1 стор.)
EKZ_CONTR_english.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (4 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.doc (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
n17.doc (1 стор.)
n18.doc (1 стор.)
n19.doc (1 стор.)
ОригіналПередмова

Навчальний посібник призначено для вивчення англійської мови студентами І та ІІ курсів економічних факультетів денної та вечірньої форм на-
вчання.

Посібник складено згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови для підготовки бакалаврів з економіки та менеджменту. Він охоплює нормативну граматику англійської мови та базовий лексичний мінімум.

Мета посібника — розвиток навичок розуміння й аналізу оригінальних текстів з основних проблем економіки, нагромадження словникового запасу, удосконалення навичок розмовної мови, уміння вести бесіду, брати участь у дискусіях англійською мовою, формувати соціально-комунікативну позицію фахівця в галузі економіки.

Посібник складається із 16 розділів. Кожний розділ містить окрему економічну проблему — тему — і включає оригінальні тексти із зарубіжної економічної літератури. До текстів пропонуються дотекстові вправи на подолання фонетичних труднощів, коментар, лексичні вправи та завдання на відпрацьовування мовленнєвих навичок і вмінь використання лексичного матеріалу, що вивчається в ситуаціях реального спілкування. Це вправи на словотворення, перефразування, тлумачення окремих економічних термінів, переклад з української мови на англійську та навпаки. У кінці кожного розділу пропонуються мовні ситуації за темою, практичні завдання та вправи, спрямовані на закріплення вивченого граматичного матеріалу, представленого в граматичному довіднику. Щоб уникнути переобтяженості кожного розділу, граматичний матеріал у довіднику подається в кінці посібника у вигляді таблиць і схем.

У зв'язку з тим, що в сучасній вищій школі навчальний процес дедалі більше набуває характеру самостійної роботи студентів під керівництвом викладача на засаді сучасних методів і засобів навчання, постає завдання планування, раціональної організації і контролю самостійної роботи студентів, її дальшої активізації.

Практика показує, що одним із важливих принципів організації самостійної роботи є принцип активності. Його реалізація можлива тільки за попереднього засвоєння способів набування знань на практичних заняттях з англійської мови з текстами за фахом.

Іншим важливим принципом є доступність видів завдань, вправ, текстів. Саме тому в кінці кожного розділу пропонуються завдання для самостійної роботи студентів.

Під час підготовки посібника було враховано слушну думку, що система контролю, якою б мірою вона не здійснювалася, може бути дійовою тільки в тім разі, коли існує ефективний самоконтроль. Для розвитку навиків самоконтролю пропонуються «ключі» (відповіді до вправ) та глосарій економічних термінів.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації