Kunatenko Y. English

n1.doc (1 стор.)
EKZ_CONTR_english.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (4 стор.)
n5.doc (1 стор.)
n6.doc (1 стор.)
n7.doc (1 стор.)
n8.doc (1 стор.)
n9.doc (1 стор.)
n10.doc (1 стор.)
n11.doc (1 стор.)
n12.doc (1 стор.)
n13.doc (1 стор.)
n14.doc (1 стор.)
n15.doc (1 стор.)
n16.doc (1 стор.)
n17.doc (1 стор.)
n18.doc (1 стор.)
n19.doc (1 стор.)
ОригіналКиївський національний економічний університет

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВМетодичні матеріали

Щодо поточного та підсумкового контролю

знань студентов з навчальної дісціпліні
" Англійська мова "
Київ - 2002
Поточний контроль

Форма потокового контролю представляет собою блочно-модульну систему. Кожний модуль Складається з:

 1. Лексічного блоку

  1. . Блок письмовий мовлення - ВІДПОВІДІ на запитання до Економічної тими та переклад речень на іноземну мову;

  2. . Блок усного мовлення - уснея Викладення Економічної тими.

2. Граматичний блоку - вибір відповідної граматічної форми та вибір еквівалентного перекладу речень.

3. Блоку перекладу.

Оцінка знань, умінь и практичних навічок студентов здійснюється за 100-бальною системою, при цьом максимальна кількість балів, якові студент может набраті за результатами поточної успішності и підсумкового контролю складає відповідно 40 и 60 балів.

При оцінюванні поточної успішності студентов враховуються результати проміжніх контрольних ЗАХОДІВ, а самє:

а) сістематічність та актівність роботи студента ПРОТЯГ семестру - відвідування практичних зайняти, актівність во время зайняти та Якість підготовкі до них - максимальна кількість балів - 10;

б) сістематічність и правільність Виконання Завдання для Самостійної роботи - максимальна кількість балів - 10;

в) модульні Завдання - Усні Розмовні теми, ВІДПОВІДІ на запитання та переклад речень на іноземну мову, тест з граматики та переклад економічного тексту на нас немає - максимальна кількість балів - 20 (по 10 балів за Кожний модуль)

Студент отрімує залік або допуск до іспіту, ЯКЩО ВІН за усі види робіт набравши не менше 20 балів.

Підсумкова оцінка, якові студент отрімує на іспіті, Складається з суми балів за результатами поточного контролю знань в последнего семестрі та за виконання іспітовіх Завдання.

І семестр
МОДУЛЬ 1
 1. Лексічній блок. Київський національний економічний університет. Економіка України.

KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY


 1. When was Kyiv National Economic University founded?

 2. What faculties did the students study at Kyiv Commercial Institute?

 3. When was the University given the status of National Economic University?

 4. What is Kyiv National Economic University?

 5. What does Kyiv National Economic University provide?

 6. What is the main purpose of the University?

 7. What programmes does Kyiv National Economic University offer to the students?

 8. What are the Bachelor's degree and Master's degree programmes aimed to?

 9. What departments are there at the University?

 10. What does Kyiv National Economic University have?

 11. Where do the students have free access to?

 12. What do the students have at the end of each term?

 13. Where do the graduates of the University work?ECONOMY OF UKRAINE


 1. When did the Verkhovna Rada declare the formation of the Independent Ukrainian State?

 2. What has predetermined the inherited dependence of Ukraine on economic ties with former republics of the former Soviet Union?

 3. Why did the economy of Ukraine come to a crisis?

 4. What way out of the crisis does the government of Ukraine see?

 5. What are the main directions of economic reforms?

 6. What must be done in the course of economic reforms?

 7. What industries are considered as highly developed in Ukraine?

 8. Why are today's industries unable to satisfy consumers 'wants?

 9. What characterizes Ukraine's economy today?

 10. What does Ukraine have for the development of its agricultural production?

 11. What are the main branches of agricultural production?

 12. What have the Verkhovna Rada and government of Ukraine succeeded in since the attainment of independence?

 1. Граматичний блок. Порядок слів у Поширеними реченні. Утворення множини іменніків. Злічувані та незлічувані іменнікі. Загальний та прісвійній відмінкі іменніка. Основні Функції Означення и неозначеного артикля. Особові форми ТА значення дієслів to be и to have. вживании конструкції there + be. Займенник. Віді займенніків. Особові та прісвійні Займенники. Вживании артикля з абстрактними іменнікамі, власними іменнікамі та назв Речовини .. Тіпі запітальніх речень. Утворення та вживании теперішнього неозначеного годині.

3. Переклад тексту на нас немає.

МОДУЛЬ 2
 1. Лексічній блок. Економіка Велікобрітанії. Економіка США. Порівняльна характеристика економіка Велікобрітанії та ЕКОНОМІКИ США.

ECONOMY OF GREAT BRITAIN

 1. What type of economy does Great Britain have?

 2. What is the role of the government in the economy of Great Britain?

 3. What are the main sectors of British economy?

 4. What natural resources is Great Britain rich in?

 5. What are the main branches of British industry?

 6. What are the traditional branches of British economy?

 7. What are the new industries of British economy?

 8. What are the main industrial centres of Great Britain?

 9. What does Britain's banking system comprise?

 10. What can you say about international trade of Great Britain?

 11. What are the main Britain's exports?

 12. What role does agriculture play in the economy of Great Britain?

 13. Why does Great Britain have to import agricultural products?ECONOMY OF THE UNITED STATES OF AMERICA


 1. What type of economic system does the USA have?

 2. What elements does economic system of the USA combine?

 3. What is the role of government in the US economy?

 4. What natural resources is the USA rich in?

 5. What are the main branches of the US industry?

 6. What place does the USA hold in the capitalist world?

 7. What are the branches of the US agriculture?

 8. What are the branches of animal husbandry in the US agriculture?

 9. What crops are grown in the USA?

 10. What makes the United States a leading exporter of food products?

 1. Граматичний блок. Дієпрікметнікі теперішнього та минули часів. Утворення та вживании теперішнього трівалого годині. Конструкція to be going to. Утворення та вживании теперішнього перфектно годині. Вживании артикля з незлічуванімі іменнікамі та у Деяк сталлю сполучення.

3. Переклад тексту на нас немає.
ІІ семестр

МОДУЛЬ 1


 1. Лексічній блок. Економіка та ее основні Поняття. Фактори виробництва.

WHAT IS ECONOMICS?


 1. What is economics?

 2. What does economics study?

 3. What different definitions of economics do you know?

 4. Why is it impossible to define economics by a single word?

 5. What are the key terms of economics?

 6. What does the term "need" mean?

 7. What is "a want"?

 8. What is "a demand"?

 9. What is the difference between "a want" and "a need"?

 10. What does economics deal with?

 11. What are economic products?

 12. What is the difference between goods and services?

 13. What kinds of goods do you know?

 14. What are consumer goods intended for?

 15. What are capital goods?

 16. What do services include?

 17. What can you say about free products?

 18. What does the term "value" mean in economics?

 19. What does the term "wealth" mean in economics?

 20. What is country's total worth?

 21. What is utility?

 22. What is scarcity?

 23. What is the correlation between value and scarcity?

 24. What is counted as wealth?

 25. Why are services not counted as wealth?FACTORS OF PRODUCTION


 1. What is the reason people cannot satisfy all their wants and needs?

 2. What are the factors of production?

 3. What does the term "land" mean?

 4. What do economists think of land as a factor of production?

 5. What does the term "labour" mean?

 6. What is the difference between'' land "and" labour "?

 7. Why may labour vary in size over time?

 8. What is the third factor of production?

 9. What kinds of capital do you know?

 10. What is the difference between physical and financial capital?

 11. When does production take place?

 12. What is entrepreneurship?

 13. What role do the entrepreneurs play?

 1. Граматичний блок. Утворення та вживании минули неозначеного годині, майбутнього неозначеного годині, минули трівалого годині, майбутнього трівалого годині. Ступені порівняння прікметніків та пріслівніків. Конструкції as ... as, not so (as) ... as. Чіслівнік.

3. Переклад економічного тексту на нас немає.

МОДУЛЬ 2


 1. Лексічній блок. Економічні системи. Організаційні форми бізнесу.

ECONOMIC SYSTEMS


 1. What do all societies have in common?

 2. What does the survival of any society depend on?

 3. What is an economic system?

 4. What are all societies faced with?

 5. What determines the type of economic system?

 6. What are the major kinds of economic systems?

 7. How are the main economic questions decided in society with a traditional economy?

 8. What is the role of individuals in a traditional economy?

 9. What is the main advantage of a traditional economy?

 10. What are the disadvantages of a traditional economy?

 11. What is a command economy?

 12. Who makes most of what, how and for whom decisions in a command society?

 13. What is the major advantage of a command economy?

 14. What disadvantages does the command economy have?

 15. What is a market economy?

 16. How are the basic economic questions answered in a market economy?

 17. What is the main incentive of a market economy?

 18. What advantages does a market economy have?

 19. Why are all economies considered as mixed?

BUSINESS ORGANIZATIONS


 1. What is a business organization?

 2. What is the main purpose of a business organization?

 3. What are the major types of business organizations?

 4. What is a sole proprietorship?

 5. What are the advantages of a sole proprietorship?

 6. What are the disadvantages of a sole proprietorship?

 7. What is unlimited liability?

 8. What is a partnership?

 9. What forms of partnerships do you know?

 10. What is the difference between a general partnership and limited partnership?

 11. What are the advantages of a partnership?

 12. What disadvantages do partnerships have?

 13. What is a corporation?

 14. What is necessary to form a corporation?

 15. Who owns a corporation?

 16. What are the advantages of corporate form of ownership?

 17. What disadvantages do corporations have?

 1. Граматичний блок. Утворення та вживании минули перфектно годині, майбутнього перфектно годині. Утворення та вживании перфектно тріваліх часів (теперішній, минули, Майбутній). Пасивний стан дієслова. Неозначені Займенники.

3. Переклад економічного тексту на нас немає.

III семестр
МОДУЛЬ 1
 1. Лексічній блок. РІНКОМ та рінкові структур. Попит.

MARKETS AND MARKET STRUCTURES


 1. What is a market in ancient time?

 2. What is a modern market?

 3. When is a market created?

 4. What kinds of markets do you know?

 5. How do different markets operate?

 6. What are the main features of a market?

 7. How do economists classify markets?

 8. What is a market structure defined by?

 9. What are the names of different market structures?

 10. What is pure competition?

 11. What is monopolistic competition?

 12. What separates monopolistic competition from pure competition?

 13. What is product differentiation?

 14. What is oligopoly?

 15. What is monopoly?DEMAND


 1. What is demand?

 2. What does the effective demand help to do?

 3. What does the law of demand state?

 4. How do prices affect the quantities demanded?

 5. What is elasticity of demand?

 6. When is demand elastic?

 7. When is demand inelastic?

 8. What factors is demand influenced by?

 9. What is a demand curve?

10. What does the demand curve show?

 1. Граматичний блок. Модальні дієслова та їх еквіваленті: can, could, be able to, may, might, be allowed to, must, have to, be to, should, ought to.

3. Переклад економічного тексту на нас немає.

МОДУЛЬ 2
 1. Лексічній блок. Пропозиція. Ринкова ціна.

SUPPLY

 1. What is supply?

 2. Whom do we call a supplier?

 3. What does the law of supply state?

 4. How much of a product will suppliers offer for sale at different prices?

 5. What factors is supply determined by?

 6. Why is it important for a business to analyze the costs?

 7. What categories are costs divided into?

 8. What does fixed cost mean?

 9. What is variable cost?

 10. What is total cost?

 11. What does marginal cost mean?

 12. What is a supply curve?

13. What does the supply curve show?
MARKET PRICE

 1. What role do prices play in a market economy?

 2. What two important economic functions do prices perform?

 3. What characteristics do prices have in a market economy?

 4. Why is the price system flexible in a market economy?

 5. How do sellers and buyers use prices?

 6. Why do buyers and sellers have the opposite intentions and hopes?

 7. When does the adjustment process take place?

 8. What is market equilibrium?

 9. What messages do price increases and decreases send to suppliers and producers?

 10. What do economists describe as the rationing effect of prices?

 1. Граматичний блок. Узгодженням часів. Пряма та непряма мова. Розповідні речення в непрямій мові. Загальні та СПЕЦІАЛЬНІ запитання в непрямій мові. Наказові речення в непрямій мові. Неозначені Займенники one, all, both, either, neither, every, each ..

3. Переклад економічного тексту на нас немає.

ІV семестр

МОДУЛЬ 1


 1. Лексічній блок. Праця. Гроші.

LABOUR

 1. What is necessary for any country to grow?

 2. What is labour in economic theory?

 3. What is the national labour force?

 4. What does the size of labour depend on?

 5. What are the factors affecting the wage rate?

 6. What are the major categories of labour?

 7. What kind of work do unskilled workers perform?

 8. What category do workers with mechanical ability fall into?

 9. What kind of work do semiskilled workers perform?

 10. What kind of work are skilled workers able to do?

 11. What is professional labour?

 12. What is a wage rate?

 13. How do supply and demand influence the wage rate?

 14. What does the employer receive instead of wages?


MONEY

 1. What is money?

 2. How does money function?

 3. What is money as a medium of exchange?

 4. What does money express as a measure of value?

 5. How does money function as a store of value?

 6. What forms of money are in use in the world today?

 7. What does the term currency refer to?

 8. What is the difference between coin and currency?

 9. What are the most important characteristics of modern money?

 10. Why does the value of modern money change in value?

 1. Граматичний блок. Інфінітів. Значення та вживання форм інфінітіва. Функції інфінітіва в реченні. Прийменникових інфінітівній комплекс. Об'єктній інфінітівній комплекс. Суб'єктний інфінітівній комплекс. Герундій. Форми та Функції. Герундіальні конструкції.

3. Переклад економічного тексту на нас немає.

МОДУЛЬ 2


 1. Лексічній блок. Фінансові встанови. Оподаткування.

TAXATION

 1. What is the principal purpose of taxation?

 2. What are the principles of taxation?

 3. What do the principles of taxation state?

 4. How are most taxes be classified?

 5. What are the features of proportional, progressive and regressive taxes?

 6. What is a sales tax?

 7. What is the main source of government revenue?

 8. Who is a tax assessor?

 9. Who pays taxes?

 10. What are the criteria of taxation?

 11. Why must government have criteria and standards when it comes about taxes?

 12. What do people think of taxes?


BANKING

 1. What are banks?

 2. How do banks act?

 3. What needs do banks fulfill in a community?

 4. Why does every country need a central financial institution?

 5. What are Central Banks responsible for?

 6. What are banks liabilities and assets?

 7. What is the difference between assets and liabilities?

 8. What does the term "liquidity" mean?

 9. How do banks receive money from their customers?

 10. In what way does the bank attract customers?

 11. In what way can the bank make more profits?

 12. What is net worth?

 13. What does "balance sheet" mean?

 14. Why would the bonds be a good investment?

 15. How might the bank use its excess funds?

16. What services do all banks perform?

17. Who supervises and regulates the banking system of the country?

18. What are commercial banks?

19. Who owns all commercial banks?

 1. How do banks cooperate with government?

 1. Граматичний блок. Дієпрікметнік. Форми дієпрікметніка. Функції дієпрікметніка в реченні. Об'єктній дієпрікметніковій комплекс. Суб'єктний дієпрікметніковій комплекс. Незалежний дієпрікметніковій комплекс.

3. Переклад економічного тексту на нас немає.


Список обов'язкової та додаткової літератури

 1. Кунатенко Й. Англійська мова. Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2000.

 2. Укладач Касьян В.М. Навчально-методичні матеріали з англійської мови для Самостійної роботи студентов. - К.: КНЕУ, 1998

 3. Верба Г.В., Верба Л.Г. Довідник з граматики англійської мови. - 4-те вид. - К.: Освіта, 1995.

 4. Укладачі Гасанова Л.Є., Харченко Л.П. Збірник завдань з граматики англійської мови. - К.: КНЕУ, 2001

 5. Кунатенко Й.Ю., Лавриненко Т.П. та Інші. English Reading. Посібник для позааудиторного читання з англійської мови. - К.: 2001

 6. Гусак Т.М. Англійська граматика на практіці. Навчальний посібник. - К.: 2001.


ПІДСУМКОВІЙ КОНТРОЛЬ
Структура та Зміст екзаменаційного білету
з дисципліни "Іноземна мова"
(Англійська мова)


 1. Перекласти текст з економіки на нас немає помощью словника.

 2. Даті ВІДПОВІДІ на запитання до Економічних тем.

 3. Перекласти речення на англійську мову.

 4. Вібрато відповідну граматичний форму та Перекласти речення на рідну мову.

Зразок екзаменаційного білету


 1. Перекласти текст з економіки на нас немає помощью словника.

Aggregate supply is the total amount of goods and services produced by the economy during some stated period of time. The upper limit on aggregate supply is set by the productive capacity of the economy when all its resources are fully employed. While the economy's full-employment productive capacity is substantially fixed at any moment in time, past experience suggests that it normally grows as time goes on because of increases in the labour force, improved education and training of workers, more savings and capital investment, discovery of new resources, and technological advances.

Since the economy does not always operate at full employment, estimating its full-employment productive capacity is difficult. Some individuals have stronger attachments to the labour force than others, some machines can be operated profitably when their products command certain prices and not at lower ones, and individuals and businesses can charge the number of hours they work in response to changing incentives. Some economists, therefore, have developed the concept of an aggregate supply "curve", which relates to the total amount of goods and services produced to other variables in the economy such as the average price level or the actual or expected real incomes of suppliers of resources.


 1. Даті ВІДПОВІДІ на питання.

 1. What has predetermined the inherited dependence of Ukraine on economic ties with former republics of the former Soviet Union?

 1. 2. What does the term "wealth" mean in economics?

3. What categories does labour fall into?

4. How much of a product will suppliers offer for sale at different prices?

5. How does money function?
3. Перекласти речення на англійську мову.

 1. США мают розвинутості економіку, яка грунтується на вільному підпріємніцтві.

 2. Виживання Суспільства поклади від того, чи спроможне воно Забезпечувати своих людей їжею, одягом та житлом.

 3. Ринок вінікає, коли люди, Які Готові продати товар вступають у контакт з Тімі, хто готов купити цею товар.

 4. Регресивності податок - це податок, Який накладає вищу відсотку ставку оподаткування на нижчих прибуток.

 5. Банки могут використовуват надмірні фонди, щоб купляті Державні або Місцеві Облігації.
 1. 4. Вібрато правильних граматичний форму та Перекласти речення на нас немає.

1. - What are your vacation plans?

 1. - I ... do it.

 2. a. will b. am going to c. will be going to

2. We don't have ... fruit in the apartment. We don't have ... apples, ... bananas, or ... oranges.

 1. a. some b. any

3. They are looking forward to their vocation. They are planning to spend ... days with their parents.

a. a few b. few c. a little d. little

4. Tomorrow I am going to leave for home. When I ... at the airport, my whole family ... for me.

 1. a. will arrive b. arrive c. waits d. will be waiting e. will wait

5. It looks like rain. We ... shut the windows.

a. must b. should c. have to
Перелік екзаменаційних тим та харчуванням до них

1. ECONOMY OF UKRAINE


 1. When did the Verkhovna Rada declare the formation of the Independent Ukrainian State?

 2. What has predetermined the inherited dependence of Ukraine on economic ties with former republics of the former Soviet Union?

 3. Why did the economy of Ukraine come to a crisis?

 4. What way out of the crisis does the government of Ukraine see?

 5. What are the main directions of economic reforms?

 6. What must be done in the course of economic reforms?

 7. What industries are considered as highly developed in Ukraine?

 8. Why are today's industries unable to satisfy consumers 'wants?

 9. What characterizes Ukraine's economy today?

 10. What does Ukraine have for the development of its agricultural production?

 11. What are the main branches of agricultural production?

 12. What have the Verkhovna Rada and government of Ukraine succeeded in since the attainment of independence?


2. ECONOMY OF GREAT BRITAIN. ECONOMY OF THE USA

 1. What type of economy do Great Britain and the USA have?

 2. What is the role of the government in their economies?

 3. What natural resources are Great Britain and the USA rich in?

 4. What are the main branches of British industry and the US industry?

 5. What are the branches of the US agriculture and British agriculture?

 6. What role does agriculture play in the economy of Great Britain?

 7. Why does Great Britain have to import agricultural products?

 8. What makes the United States a leading exporter of food products? What can you say about international trade of Great Britain?

 9. What are the main Britain's exports

 10. What place does the USA hold in the capitalist world?3. WHAT IS ECONOMICS?


 1. What is economics?

 2. What does economics study?

 3. What are the key terms of economics?

 4. What does economics deal with?

 5. What are economic products?

 6. What is the difference between goods and services?

 7. What are consumer goods intended for?

 8. What are capital goods?

 9. What does the term "value" mean in economics?

 10. What does the term "wealth" mean in economics?

 11. What is country's total worth?

 12. What is utility?

 13. What is the correlation between value and scarcity?

 14. What is counted as wealth?4. ECONOMIC SYSTEMS


 1. What do all societies have in common?

 2. What does the survival of any society depend on?

 3. What is an economic system?

 4. What are all societies faced with?

 5. What determines the type of economic system?

 6. What are the major kinds of economic systems?

 7. How are the main economic questions decided in society with a traditional economy?

 8. What is the role of individuals in a traditional economy?

 9. What is the main advantage of a traditional economy?

 10. What are the disadvantages of a traditional economy?

 11. What is a command economy?

 12. Who makes most of what, how and for whom decisions in a command society?

 13. What is the major advantage of a command economy?

 14. What disadvantages does the command economy have?

 15. What is a market economy?

 16. How are the basic economic questions answered in a market economy?

 17. What is the main incentive of a market economy?

 18. What advantages does a market economy have?

 19. Why are all economies considered as mixed?5. FACTORS OF PRODUCTION

 1. What is the reason people cannot satisfy all their wants and needs?

 2. What are the factors of production?

 3. What does the term "land" mean?

 4. What do economists think of land as a factor of production?

 5. What is labour in economic theory?

 6. What is the national labour force?

 7. What does the size of labour depend on?

 8. What categories does labour fall into?

 9. What kind of work do unskilled workers perform?

 10. What category do workers with mechanical ability fall into?

 11. What kind of work are skilled workers able to do?

 12. What is professional labour?

 13. What is a wage rate?

 14. How do supply of labour and demand for labour affect the wage rate?

15. What is the third factor of production?

16. What is the difference between physical and financial capital?

17. When does production take place?

18. What is entrepreneurship?

19. What role do the entrepreneurs play?


6. MARKETS AND MARKET STRUCTURES


 1. What is a market in ancient time?

 2. What is a modern market?

 3. When is a market created?

 4. What kinds of markets do you know?

 5. How do different markets operate?

 6. What are the main features of a market?

 7. How do economists classify markets?

 8. What is a market structure defined by?

 9. What are the names of different market structures?

 10. What is pure competition?

 11. What is monopolistic competition?

 12. What separates monopolistic competition from pure competition?

 13. What is product differentiation?

 14. What is oligopoly?

 15. What is monopoly?7. MARKET CATEGORIES

(demand, supply, price)


 1. What is demand?

 2. What does the law of demand state?

 3. How do prices affect the quantities demanded?

 4. What is elasticity of demand?

 5. When is demand elastic?

 6. When is demand inelastic?

 7. What factors is demand influenced by?

8. What is supply?

9. What does the law of supply state?

10. How much of a product will suppliers offer for sale at different prices?

 1. What factors is supply determined by?

 2. What categories are costs divided into?

 3. What role do prices play in a market economy?

 4. What two important economic functions do prices perform?

 5. What characteristics do prices have in a market economy?

 6. Why do buyers and sellers have the opposite intentions and hopes?

 7. When does the adjustment process take place?

 8. What is market equilibrium?

 9. What messages do price increases and decreases send to suppliers and producers?


8. TAXATION

 1. What is the principal purpose of taxation?

 2. What are the principles of taxation?

 3. What do the principles of taxation state?

 4. How are most taxes be classified?

 5. What are the features of proportional, progressive and regressive taxes?

 6. What is a sales tax?

 7. What is a main source of government revenue?

 8. Who is a tax assessor?

 9. Who pays taxes?

 10. What are the criteria of taxation?

 11. Why must government have criteria and standards when it comes about taxes?

 12. What do people think of taxes?


9. MONEY

 1. What is money?

2. How does money function?

3. What is money as a medium of exchange?

4, What does money express as a measure of value?

 1. How does money function as a store of value?

 2. What forms of money are in use in the world today?

 3. What does the term currency refer to?

 4. What is the difference between coin and currency?

 5. What are the most important characteristics of modern money?

 6. Why does the value of modern money change in value?


10. BANKING

 1. What are banks?

 2. What types of financial institutions do you know?

 3. What needs do banks fulfill in a community?

 4. Why does every country need a central financial institution?

 5. What are Central Banks responsible for?

 6. What are bank's liabilities and assets?

 7. How do banks receive money from their customers?

 8. What services do all banks perform?

 9. Who supervises and regulates the banking system of the country?

 10. What are commercial banks?

11. Who owns all commercial banks?
Перелік граматичний тем, які виносяться на іспит
Порядок слів у поширеному реченні.

Утворення множини іменників. Злічувані та незлічувані іменники. Загальний та присвійний відмінки іменника.

Основні функції означеного і неозначеного артикля. Вживання артикля з абстрактними іменниками, власними іменниками та назвами речовин. Вживання артикля перед незлічуваними іменниками та у деяких сталих сполученнях.

Особові форми та значення дієслів to be і to have .

Вживання конструкції there + be.

Займенник. Види займенників. Особові та присвійні займенники. Неозначені займенники.

Типи запитальних речень.

Утворення та вживання теперішнього неозначеного часу.

Дієприкметники теперішнього та минулого часів.

Утворення та вживання теперішнього тривалого часу.

Конструкція to be going to .

Утворення та вживання теперішнього перфектного часу.

Утворення та вживання минулого неозначеного часу. Утворення та вживання майбутнього неозначеного часу.

Утворення та вживання минулого тривалого часу. Утворення та вживання майбутнього тривалого часу.

Ступені порівняння прикметників та прислівників. Сполучники as…as, not so…as. Числівник.

Утворення та вживання минулого перфектного часу. Утворення та вживання майбутнього перфектного часу.

Утворення та вживання перфектних тривалих часів (теперішній, минулий, майбутній).

Пасивний стан дієслова.

Модальні дієслова та їх еквіваленти: can, could, be able to, may, might, be allowed to, must, have to, be to, should, ought to.

Узгодження часів. Пряма та непряма мова.

Розповідні речення в непрямій мові.

Загальні та спеціальні запитання в непрямій мові.

Наказові речення в непрямій мові.

Інфінітив. Значення та вживання форм інфінітива.

Функції інфінітива в реченні.

Прийменниковий інфінітивний комплекс.

Об'єктний інфінітивний комплекс.

Суб'єктний інфінітивний комплекс.

Герундій. Форми та функції.

Герундіальні конструкції.

Дієприкметник. Форми дієприкметника.

Функції дієприкметника в реченні.

Об'єктний дієприкметниковий комплекс.

Суб'єктний дієприкметниковий комплекс.

Незалежний дієприкметниковий комплекс.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації