Коротка бібліографія з переводоведению (російською мовою)

n1.doc (4 стор.)
Оригінал


  1   2   3   4

Коротка бібліографія з переводоведению (російською мовою)

Казакова Т.А.

АВТОРСЬКІ МОНОГРАФІЇ І ПІДРУЧНИКИ

1. Айзенкоп С.М., Багдасарова Л.В., Васіна Н.С., Глущенко І.М. Навчальний посібник з технічного перекладу. Ростов-на-Дону, 1996

2. Алєйнік В.Н. Введення в курс перекладу. Французька мова. М., 1991

3. Алексєєва І.С. Введення в перекладознавство. М. - СПб.: ACADEMIA, 2004

4. Алексєєва І.С. Усний переклад. Німецька мова. Курс для початківців. СПб., 2002

5. Алексєєва І.С. Професійне навчання перекладача. СПб., 2000

6. Алексєєва І.С. Основи теорії перекладу. СПб., 1998

7. Алімов В.В. Теорія перекладу. Переклад в сфері професійної комунікації. М.: УРСС, 2004

8. Андріанов С.Н., Сорокіна Л.М. Підручник економічного перекладу. М., 1961

9. Аполлова М.А. Граматичні труднощі перекладу. М., 1980

10. Арго А.М. Десята муза (неперекладними і всепереводімость). М., 1964

11. Аристов Н.Б. Основи перекладу. М., 1959

12.Ачкасов А.В. Лірика Гейне в російських перекладах 1840-х - 1860-х років. Курськ, 2003

13. Базилєв В.М., Сорокін Ю.О. Інтерпретатівний перекладознавство: пропедевтичний курс. Ульяновськ, 2000

14. Бархударов Л.С. Мова і переклад. М., 1975

15. Бархударов Л.С., Жукова Ю.І., Квасюк І.В., Швейцер А.Д. Посібник з перекладу технічної літератури (англійська мова). М., 1967

16. Бархударов Л.С., Рецкер Я.І. Курс лекцій з теорії перекладу. М., 1968

17. Батрак А.В. Семантичний аналіз тексту і перекладу. М., 1980

18. Білостоцький Ю.Г., Булгакова Л.М. та ін Допомога з перекладу: російська - англійська мова. М., 1990

19. Бєляєва Л.М. Лінгвістичні автомати в сучасних інформаційних технологіях. СПб., 2001

20. Бібіхін В.В. Слово і подія. Москва: УРСС, 2001

21. Борисова Л.І. Лексичні труднощі перекладу. Англо-російський словник-довідник. М., 1999

22. Борисова Л.І. «Помилкові друзі» перекладача науково-технічної літератури. У 3-х частинах. М., 1989 - 1991

23. Брандес М.П., ​​Провотворов В.І. Предпереводческій аналіз тексту. Курськ, 1998

24. Брандес М.П. Стиль і переклад. М., 1988

25. Бреус Є.В. Основи теорії та практики перекладу з російської мови на англійську. М., 1998

26. Бреус Є.В. Теорія і практика перекладу з англійської мови на російську. М., 2001

27. Бурак А.Л. Введення в практику письмового перекладу з російської мови на англійську. М., 2002

28. Ванников Ю.В. Основні термінологічні аспекти перекладацької діяльності. М., 1984

29. Вейзе А.А., Кірєєв Н.Б. Переклад технічної літератури з англійської мови на російську. Мінськ, 1997

30. Виноградов В.С. Введення в перекладознавство. М., 2001

31. Виноградов В.С. Лексичні питання перекладу художньої прози. М., 1978

32. Виссон Лінн. Практикум з синхронного перекладу з російської на англійську. М., 2000

33. Виссон Лінн. Синхронний переклад з російської мови на англійську. М., 1999

34. Влахов С., Флорин С. Неперекладне в перекладі. М., 1980

35. Гак В.Г. Мовні перетворення. М., 1998

36. Гак В.Г., Григор'єв Б.Б. Теорія і практика перекладу: Французька мова. М., 1997

37. Гак В.Г., Львин Ю.І. Курс перекладу. Французька мова. М., 1970

38. Галієва Н.Л. Основи діяльнісної теорії перекладу. Тверь, 1997

39. Галієва Н.Л. Параметри художнього тексту і переклад. Тверь, 1996

40. Галь Н. Слово живе і мертве. З досвіду перекладача та редактора. М., 1975

41. Гарбовский Н.К. Теорія перекладу. М.: Изд-во МГУ, 2004

42. Гачечиладзе Г. Художній переклад і літературні взаємозв'язку. М., 1972

43. Гачечиладзе Г. Введення в теорію художнього перекладу. Тбілісі, 1970

44. Гінзбург Л. Над рядком перекладу. М., 1981

45. Гірівенко А.Н. З історії російського художнього перекладу першої половини XIX століття. Епоха романтизму. М., 2002

46. ​​Гірівенко А.Н. Російський поетичний переклад в культурному контексті епохи романтизму. М., 2000

47. Гоцерідзе Д.З., Хухуні Г.Т. Відродження і реформація в історії перекладу і перекладацької думки. Тбілісі, 1994

48. Гутнер М.Д. Посібник з перекладу з англійської мови на російську суспільно-політичних текстів. М., 1982

49. Дармодехін А.Н. Поетична мова символізму: система, інтерпретація, переклад. Краснодар: КубГУ, 1999

50. Денисова Г.В. Межі перекладу. М., 1998

51. Джваршейшвілі Р.Г. Психологічна проблема перекладу. Тбілісі, 1984

52. Докштейн С.Я., Макарова Е.А., Радомінова С.С. Практичний курс перекладу науково-технічної літератури (Англійська мова). М., 1973

53. Дудник Л.В. Теорія перекладу. Курс лекцій. Англійська мова. М., 1985

54. Елина Н.Г. Розвиток англо-шотландської балади в перекладах С. Маршака. М., 1973

55. Єрмолович Д.І. Імена власні на стику мов і культур. М., 2003

56. Єрмолович Д.І. Основи професійного перекладу. М., 1996

57. Зимова І.А., Єрмолович Д.І. Психологія перекладу. М., 1981

58. Зражевська Т.А., Гуськова Т.І. Труднощі перекладу суспільно-політичного тексту з англійської мови на російську. М., 1986

59. Іванов А.О. Англійська безеквівалентна лексика та її переклад на російську мову. Л., 1985

60. Іовенко В.А. Теоретичний курс іспанської мови. Теорія перекладу. М., 1991

61. Кабакчі В.В. Практика англійської мови. Збірник вправ з перекладу. СПб., 1999

62. Кабакчі В.В. Основи англомовної міжкультурної комунікації. СПб., 1998

63. Казакова Т.А. Imagery in Translation. Практикум з художнього перекладу. СПб, 2003

64. Казакова Т.А. Художній переклад. СПб., 2002

65. Казакова Т.А. Translation Techniques. Практичні основи перекладу. СПб., 2001

66. Казакова Т.А. Аспекти теорії письмового перекладу. Свердловськ, 1988

67. Катфорд Дж. К. Лінгвістична теорія перекладу: Про одному аспекті прикладної лінгвістики. М.: УРСС, 2004

68. Клімзо Б.Н. Переклад патентів: Особливості структури, мови та перекладу описів винаходів, які додаються до патентів США та Великобританії. М., 1976

69. Клюканов І.Е. Динаміка міжкультурного спілкування. Системно-семиотическое дослідження. Тверь, 1998

70. Клюканов І.Е. Психолингвистические проблеми перекладу. Калінін, 1989

71. Клюканов І.Е. Основні моделі перекладу. Калінін, 1988

72. Комісарів В.Н. Сучасне перекладознавство. М., 2002

73. Комісарів В.Н. Лінгвістичне перекладознавство в Росії. М., 2002

74. Комісарів В.Н. Загальна теорія перекладу. М., 2000

75. Комісарів В.Н. Теоретичні методики навчання перекладу. М., 1997

76. Комісарів В.Н. Слово про переведення. М., 1973

77. Комісарів В.Н., коралова А.Л. Практикум з перекладу з англійської мови на російську. М., 1990

78. Комісарів В.Н., Рецкер Я.І., Тархов В.І. Посібник з перекладу з англійської мови на російську. Частина 1. Лексико-фразеологічні основи перекладу. М., 1960

79. Комісарів В.Н., Рецкер Я.І., Тархов В.І. Посібник з перекладу з англійської мови на російську. Частина 2. Граматичні і жанрово-стилістичні основи перекладу. М., 1965

80. Копанев П. Питання історії і теорії художнього перекладу. Мінськ, 1972

81. Крупнов В.Н. У творчій лабораторії перекладача. М., 1976

82. Крупнов В.Н. Курс перекладу. Англійська мова: суспільно-політична лексика. М., 1979.

83. Крюков О.М. Теорія перекладу. Курс лекцій. М., 1989

84. Кулагіна О.С. Дослідження з машинного перекладу. М., 1978

85. Кунцевич С.Є., Смирнова Н.Ф. Граматичні труднощі перекладу. Мінськ, 1999

86. Латишев Л.К. Технологія перекладу. М., 2000

87. Латишев Л.К. Переклад: проблеми теорії, практики і методики викладання. М., 1988

88. Латишев Л.К. Курс перекладу. М., 1986

89. Латишев Л.К. Курс перекладу (Еквівалентність перекладу та способи її досягнення). М., 1981

90. Левін Ю.Д. Російські перекладачі XIX століття і розвиток художнього перекладу. Л., 1985

91.Левіцкая Т.Р., Фитерман А.М. Проблеми перекладу. М., 1976

92. Левицька Т.Р., Фитерман А.М. Теорія і практика перекладу з англійської мови на російську. М., 1963

93. Лівий І. Мистецтво перекладу. М., 1974

94. Ліберман Я.Л. Як переводять вірші. Єкатеринбург, 1995

95. Лілова А. Введення в загальну теорію перекладу. М., 1985

96. Львівська З.Д. Теоретичні проблеми перекладу. М., 1985

97. Львівська З.Д. Теорія перекладу. Курс лекцій. Іспанська мова. М., 1981

98. Любимов Н. Переклад - мистецтво. М., 1982

99. Марчук Ю.М. Методи моделювання перекладу. М., 1985

100. Марчук Ю.М. Проблеми машинного перекладу. М., 1983

101. Миньяр-Белоручев Р.К. Французька мова. Курс усного перекладу. М., 2003

102. Миньяр-Белоручев Р.К. Як стати перекладачем? М., 1999

103. Миньяр-Белоручев Р.К. Записи в послідовному перекладі. М., 1997

104. Миньяр-Белоручев Р.К. Теорія і методи перекладу. М., 1996

105. Миньяр-Белоручев Р.К. Підручник військового перекладу. Французька мова. Загальний курс. М., 1984

106. Миньяр-Белоручев Р.К. Загальна теорія перекладу і усний переклад. М., 1980

107. Миньяр-Белоручев Р.К. Навчальний посібник з теорії перекладу. М., 1976

108. Світам Г. Професія: перекладач. Київ, 1999

109. Морозов М.М. Посібник з перекладу. М., 1956

110. Морозов М.М. Роберт Бернс в перекладах С. Маршака. М., 1950

111. Нелюбин Л.Л. Тлумачний перекладознавчий словник. М.: Флінта - Наука, 2003

112. Нелюбин Л.Л. Перекладознавчий словник. М., 1999

113. Нелюбин Л.Л. Комп'ютерна лінгвістика і машинний переклад. М., 1991

114. Нелюбин Л.Л. Переклад і прикладна лінгвістика. М., 1983

115. Нелюбин Л.Л., Хухуні Г.Т. Історія і теорія зарубіжного перекладу. М., 1999

116. Нелюбин Л.Л., Хухуні Г.Т. Історія та теорія перекладу в Росії. М., 1999

117. Новикова М.А., Шама І.М. Символіка в художньому тексті. Символіка простору (на матеріалі «Вечорів на хуторі поблизу Диканьки» Н.В. Гоголя та їх англійських перекладів. Запоріжжя: СП «Верже», 1996

118. Носенко І.А., Горбунова Є.В. Посібник з перекладу науково-технічної літератури з англійської мови на російську. М., 1974

119. Оболенська Ю.Л. Діалог культур і діалектика перекладу. М., 1998

120. Павлова Л.І., Крохалева Л.С., Лавиш Т.А. та ін Курс перекладу з англійської мови на російську. Мінськ, 1982

121. Панов Д.Ю. Автоматичний переклад. М., 1956

122. Парахіна А.В. Посібник з перекладу технічних текстів з англійської мови на російську. М., 1982

123. Піотровський Р.Г. Лінгвістичний автомат і його речемислітельним обгрунтування. Мінськ, 1997

124. Прошина З.Г. Теорія перекладу з англійської мови на російську і з російської на англійську мову. Владивосток, 1999

125. Попович А. Проблеми художнього перекладу. М., 1980

126. Пумпянський А.Л. Читання і переклад англійської наукової і технічної літератури. Мінськ, 1997

127. Пумпянський А.Л. Вправи з перекладу наукової і технічної літератури з англійської мови на російську і з російської на англійську. Мінськ, 1997

128. Пумпянський А.Л. Введення в практику перекладу наукової і технічної літератури на англійську мову. М., 1981

129. Пириков Є.Г. Комунікативні аспекти перекладу і термінологія. М., 1992

130. П'янкова Т.М. Посібник з перекладу поліеквівалентних термінів на англійську мову. М., 1973

131. Ревзін І.І., Розенцвейг В.Ю. Основи загального і машинного перекладу. М., 1964

132. Рецкер Я.І. Теорія перекладу і перекладацька практика. М., 1974

133. Рецкер Я.І. Курс перекладу з англійської мови на російську. М., 1973

134. Рущак В.А. Підстави лінгвістичного перекладу і проблеми зіставлення. СПб., 1996

135. Рябцева Н.К. Інформаційні процеси і машинний переклад. М., 1986

136. Рябцева Н.К. Наукова мовлення англійською мовою. Керівництво по науковому викладу. М., 1999

137. Сальмон Лаура. Особисте ім'я в російській мові. Смуток, прагматика перекладу. М., 2002

138. Семенець О.Е., Панасьєв А.Н. Історія перекладу (Середньовічна Азія. Східна Європа XV - XVIII ст.ст.) Київ, 1991

139. Семенець О.Е., Панасьєв А.Н. Історія перекладу. Київ, 1989

140. Скворцов Г.П. Підручник з усного послідовного перекладу. Французька мова. СПб., 2000

141. Скороходько Е.Ф. Питання переведення англійської технічної літератури. Київ, 1963

142. Слепович В.С. Курс перекладу (англійська «російська мова). Translation Course. Мінськ, 2001

143. Сорокін Ю.О. Переводоведение: статус перекладача і псіхогерменевтіческіе процедури. М., 2003

144. Станевич В.Н. Деякі питання перекладу прози. М., 1959

145. Стрілківський Г.М., Латишев Л.К. Науково-технічний переклад. М., 1980

146. Судовцов В.А. Науково-технічна інформація та переклад. М., 1989

147. Сироваткін С.Н. Теорія перекладу в аспекті функціональної лінгвістики. Калінін, 1978

148. Таірбеков Б.Г. Філософські проблеми науки про переведення. Баку, 1974

149. Толстой С.С. Основи перекладу з англійської мови на російську. М., 1957

150. Топер П.М. Переклад в системі порівняльного літературознавства. М., 2000

151. Тороп П. Тотальний переклад. Тарту, 1995

152. Тюленєв С.В. Теорія перекладу. Москва: Гардаріки, 2004

153. Федоров А.В. Основи загальної теорії перекладу. СПб, 2002

154. Федоров А.В. Мистецтво перекладу і життя літератури. Л., 1983

155. Федоров А.В. Введення в теорію перекладу. М., 1953

156. Федоров А.В. Про художньому перекладі. Л., 1941

157. Федотова І.Г., Циганкова М.М. Англійська мова. Практикум з двостороннього перекладу. М., 1992

158. Хайруллин В.І. Переклад наукового тексту: лінгвокультурний аспект. М., 1992

159. Халеева І.І. Основи теорії навчання розуміння іноземної мови (підготовка перекладачів). М., 1989

160. Циткін Ф.А. Термінологія і переклад: до основ порівняльного термінознавства. Мінськ, 1988

161. Чайковський Р.Р. Реальності поетичного перекладу (типологічні та соціологічні аспекти). Магадан, 1997

162. Чередниченко О.І., Бех П.О. Лінгвістичні проблеми відтворення образу в поетичному перекладі. Київ, 1980

163. Чернов Г.В. Синхронний переклад. М., 1989

164. Чернов Г.В. Основи синхронного перекладу. М., 1987

165. Чернов Г.В. Теорія і практика синхронного перекладу. М., 1978

166. Черняхівська Л.А. Переклад і смислова структура. М., 1976

167. Чистовіч І.А. Історія перекладу Біблії на російську мову. -Репринтне відтворення ісзданія 1899 М., 1997

168. Чіталіна Н.А. Теорія перекладу. Курс лекцій. Англійська мова. М., 1980

169. Чіталіна Н.А. Вчіться переводити (Лексичні проблеми перекладу). М., 1975

170. Чужакин А.П. Усний переклад XXI: теорія + практика, перекладацька скоропис. М., 2001

171. Чужакин А., Палажченко П. Світ перекладу, чи вічний пошук взаєморозуміння. М., 1999

172. Чуковський К.І. Високе мистецтво. М., 1968

173. Шама І.М. Астральні символи «Вечорів на хуторі поблизу Диканьки» Н.В. Гоголя (порівняльний і перекладознавчий аналіз). Запоріжжя: СП «Верже», 1997

174. Шаховский В.І., Сорокін Ю.О., Томашева І.В. Текст і його когнітивно-емотивні метаморфози (міжкультурне розуміння і лінгвоекологія). Волгоград, 1998

175. Швейцер А.Д. Теорія перекладу: статус, проблеми, аспекти. М., 1988

176. Швейцер А.Д. Переклад і лінгвістика. М., 1973

177. Ширяєв А.Ф. Посібник з синхронного перекладу. Французька мова. М., 1982

178. Ширяєв А.Ф. Синхронний переклад: діяльність синхронного перекладача і методи викладання синхронного перекладу. М., 1979

179. Ширяєв А.Ф. Синхронність синхронного перекладу. М., 1971

180. Ширяєв А.Ф. Синхронний переклад з французької мови. До питання про одиниці перекладу. М., 1973

181. Ширяєв А.Ф. Деякі результати експериментального дослідження синхронного перекладу. М., 1972

182. Щетінкін В.Є. Посібник з перекладу з французької мови на російську. М., 1987

183. Еткінд Є.Г. Поезія і переклад. М., 1963

184. Еткінд Є.Г. Російські поети-перекладачі від Тредиаковского до Пушкіна. Л., 1973

185. Юрін А.В. До питання про компресії і декомпресії тексту при перекладі. Краснодар, 1982

Колективна монографія І ЗБІРКИ СТАТЕЙ

1. Актуальні проблеми перекладознавства та художнього перекладу. Матеріали XXXIII Міжнародної філологічної конференції. СПб., 2004

2. Актуальні проблеми перекладознавства. Матеріали XXXII Міжнародної філологічної конференції. СПб., 2003

3. Актуальні проблеми перекладознавства. Матеріали XXXI Міжнародної філологічної конференції. СПб., 2002

4. Актуальні проблеми теорії художнього перекладу. М., 1967. В 2 т.т.

5. Альманах перекладача. М., 2001

6. Англійська філологія в перекладацькому і порівняльному аспектах. СПб., 1995

7. Взаємодія і взаємозбагачення літератур. Єреван, 1973

8. Взаємозбагачення національних радянських літератур і художній переклад. Фрунзе, 1987

9. Питання історії перекладу. Збірник наукових праць. Збірник наукових праць. Випуск 330. М., 1989

10. Питання теорії та практики перекладу: Матеріали Всеросійського семінару. Пенза, 2001

11. Питання теорії та практики науково-технічного перекладу. Л., 1968

12.Вопроси теорії перекладу в зарубіжній лінгвістиці. М., 1978

13. Питання теорії і техніки перекладу. М., 1970

14. Питання теорії художнього перекладу. М., 1971

15. Питання художнього перекладу. М., 1955

16. Контрастивное дослідження оригіналу і перекладу художнього тексту. Одеса, 1986

17. Конференція з питань теорії та методики викладання перекладу. М., 1964

18. Лексико-стилістичні питання перекладу: Досліди, роздуми, узагальнення. Алма-Ата, 1987

19. Лінгвістика. Міжкультурна комунікація. Переклад. Курськ, 1997

20. Лінгвістичні проблеми перекладу. М., 1981

21. Література і переклад: проблеми теорії. М., 1992

22. Майстерність перекладу. М., 1959 - 1975

23. Машинний переклад. М., 1957

24. Міжнародний семінар з машинного перекладу. М., 1975 (1); 1982 (2); 1983 (3).

25. Міжкультурна комунікація та переклад. Вчені записки СПбІВЕСЕП. Том 2. СПб., 2000

26. Світ перекладу. Журнал Спілки перекладачів Росії. М., 1999 - 2004

27. Поетика перекладу. М., 1988

28. Переклад в сучасному світі. М., 2001

29. Переклад та інтерпретація тексту. М., 1988

30. Переклад і комунікація. М., 1997

31. Переклад і лінгвістика тексту. М., 1994

32. Переклад і порівняльне вивчення літератур. RES TRADUCTORICA. СПб., 2000

33. Переклад як моделювання та моделювання перекладу. Тверь, 1991

34. Переклад як процес і як результат: мова, культура, психологія. Калінін, 1989

35. Переводоведение та культурологія: цілі, методи, результати. М., 1987

36. Переклад - засіб взаємного зближення народів. М., 1987

37. Перекладацькі рішення: проблеми і пошуки. Пенза, 1997

38. Поетика перекладу. М., 1988

39. Проблеми науково-технічного перекладу. Тези доповідей конференції. Горький, 1990

40. Проблеми перекладу текстів різних типів. М., 1986

41. Росія і Захід: діалог культур. М., 2000

42. Семантика тексту і проблеми перекладу. М., 1984

43. Сенс тексту як об'єкт перекладу. Збірник наукових праць МГПИИЯ: випуск 278. М., 1986

44. Стовпотворіння. (Науково-мистецький додаток до журналу СПР «Світ перекладу»). Випуск 6/7. М., 2001

45. Текст і переклад. Под ред. А.Д. Швейцера. М., 1988

46. ​​Теорія і критика перекладу. Л., 1962

47. Теорія і методика навчального перекладу. М., 1950

48. Теорія i практика перекладу. Випуск 2. Київ, 1979

49. Теорія i практика перекладу. Випуск 16. Київ, 1989

50. Теорія i практика перекладу. Випуск 19. Київ, 1993

51. Теорія перекладу і наукові основи підготовки перекладачів. М., 1975

52. Зошити перекладача. Випуски 1 - 24. М., 1963 - 1999

53. Федоровський читання. Університетське перекладознавство (матеріали щорічної конференції філологічного факультету СПбДУ). Випуски 1 - 5. СПб., 1999 - 2004

54. Художественный перевод: Вопросы теории и практики. Ереван, 1982.

55. Художественный перевод. Проблемы и суждения. М., 1986

56. Языковая картина в зеркале семантики, прагматики, текста и перевода. Studia Linguistica. Выпуск 7. СПб., 1998

57. Язык. Поэтика. Переклад. Сборник научных трудов МГЛУ. Выпуск 426. М., 1996

СТАТТІ

1. Автеньева Л.А., Бакастова Т.В., Матузкова Е.П. Гипо-гиперонимия номинаций персонажа в оригинале и переводе художественного текста // Перевод и интерпретация текста. М., 1988

2. Автономова Н., Гаспаров М. Сонеты Шекспира – переводы Маршака // Вопросы литературы, 1969, № 2.

3. Акмалдинова А.Н. Соотношение коммуникативных структур предложений в язвках оригинала и перевода // Теория i практика перекладу. Выпуск 2. Киев, 1979

4. Акуленко В.В. О «ложных друзьях переводчика» // Англо-русский и русско-английский словарь «ложных друзей переводчика». М., 1969

5. Алейников А.Г. Модель речевой деятельности и перевод // Переводоведения и культурология: цели, методы, результаты. М., 1987

6. Александрова Л.Н. Калькирование и неопределенность перевода // Перевод и интерпретация текста. М., 1988

7. Александрова Ю.О. Смешанный тип градуирования иллокутивной силы эмотивных высказываний в английском оригинальном и переводном тексте (в сопоставлении с русским оригиналом) // Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 5. СПб., 2004

8. Александрова Ю.О. Эмотивное смягчение иллокутивной силы высказывания в русских текстах и их переводах на английский язык // Третьи Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 3. СПб., 2002

9. Александрова Ю.О. Опущение эмотивности при переводе: интерференция или прагматическая адаптация? // Англистика в XXI веке. СПб., 2002

10. Александрова Ю.О. Перевод эмотивных высказываний и прагматическая адаптация // Вторые Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 2. СПб., 2001

11. Алексеева И.С. Феномен «вторичности» текста и его место в транслатологии // Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 5. СПб., 2004

12. Алексеева И.С. О принципах критической оценки качества перевода // Актуальные проблемы переводоведения и художественного перевода. Материалы XXXIII Международной филологической конференции. СПб., 2004

13. Алексеева И.С. Переводческие стратегии как объект переводоведения // Актуальные проблемы переводоведения. СПб., 2003

14. Алексеева И.С. Неизвестный перевод «Фауста» И.-В. Гете. Принципы критического анализа // Четвертые Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 4. СПб., 2003

15. Алексеева И.С. Апофеоз интертекстуальности (о переводе поэмы Тимура Кибирова «Когда был Ленин маленьким» на немецкий язык и об интертекстуальном барьере в переводе // Третьи Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 3. СПб., 2002

16. Алексеева И.С. К постановке проблемы эквивалентного перевода нехудожественного донормативного текста (на примере переводов писем В.А. Моцарта) // Актуальные проблемы переводоведения. Выпуск 2. СПб., 2002

17. Алексеева И.С. Научная критика перевода – аспект переводоведения в стадии становления // Вторые Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 2. СПб., 2001

18. Алексеева И.С. Концепция полноценности перевода А.В. Федорова в современной теории и методике преподавания перевода // Университетское переводоведение: Первые Федоровские чтения. СПб., 1999

19. Аленькина Т.Б. Особенности перевода комедии А.П. Чехова «Чайка» (на материале перевода М. Фрейна) // Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 5. СПб., 2004

20. Андреев В.С. Сопоставление образной системы оригинала и переводов стихотворного текста // Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 5. СПб., 2004

21. Андреев В.С. Соотношение морфологических и ритмометрических характеристик начала и конца стихотворной строки в оригинале и переводах // Третьи Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 3. СПб., 2002

22. Андреев В.С., Андреев С.Н. Сопоставительный анализ образной системы оригинала и перевода (на материале лирических произведений Э. Дикинсон) // Четвертые Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 4. СПб., 2003

23. Андреев С.Н. Лексическая точность и вольность перевода // Третьи Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 3. СПб., 2002

24. Андреев С.Н. Выявление степени сходства оригинала и его переводов в поэзии методом дискриминантного анализа // Университетское переводоведение: Первые Федоровские чтения. СПб., 1999

25. Андриевская А.А. О грамматике зависимостей и теории перевода // Теория i практика перекладу. Выпуск 2. Киев, 1979

26. Аникина Т.Е. К проблеме перевода верлибра // Третьи Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 3. СПб., 2002

27. Аникина Т.Е. К проблеме перевода имен собственных // Университетское переводоведение: Первые Федоровские чтения. СПб., 1999

28. Антонова А.М. Особенности англоязычного наименования русских православных храмов // Актуальные проблемы переводоведения и художественного перевода. Материалы XXXIII Международной филологической конференции. СПб., 2004

29. Ануфриева Н.М., Березняк М.А., Кузнецова О.А. Разновидности констатирующей детали в англоязычном художественном тексте и ее перевод на русский язык // Перевод и интерпретация текста. М., 1988

30. Архипов И.К. Речь контекста: чему нужно учить переводчика // Третьи Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 3. СПб., 2002

31. Архипова Л.В. Перевод маркера приема автоинтерпретации in a sense с английского на русский язык // Университетское переводоведение: Первые Федоровские чтения. СПб., 1999

32. Ахметжанов Р.Н. Коммуникативно-грамматический подход к синтаксической синонимии // Проблемы перевода текстов разных типов. М., 1986

33. Ачкасов А.В. Гейне, гедонизм и безумие (лирика Гейне в переводах Д.И. Писарева) // Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 5. СПб., 2004

34. Ачкасов А.В. Стиховые и ритмико-синтаксические характеристики подстрочника // Четвертые Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 4. СПб., 2003

35. Бабич В.Н. Лингвострановедческий аспект текста и переводческая норма // Перевод и коммуникация. М., 1997

36. Бабич В.М. Проблема перевода ключевых слов в литературе английского Возрождения // Теория i практика перекладу. Выпуск 2. Киев, 1979

37. Багинская И.Н. Информационная культура переводчика научно-технической литературы как оптимизация профессиональной деятельности // Третьи Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 3. СПб., 2002

38. Багно В.Е., Казанский Н.Н. Переводческая «ниша» в советскую эпоху и феномен стихотворного перевода в ХХ веке // Перевод и сравнительное изучение литератур. RES TRADUCTORICA. СПб., 2000

39. Багринцев А.Ф. Культурологические аспекты типичных коммуникативных ситуаций в переводе // Вопросы теории и практики перевода: Материалы Всероссийского семинара. Пенза, 2001

40. Байганина Н.М. К проблеме лингвокультурного взаимодействия в поэзии Запада и Востока (на материале перевода А. Байтурсынова) // Третьи Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 3. СПб., 2002

41. Балясный Б.И. Перевод текста в семиосфере // Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 5. СПб., 2004

42. Барташова О.А., Воронин С.В., Ермакова Н.М. О переводе английских звукоизобразительных терминов // Проблемы научно-технического перевода. Тезисы докладов конференции. Горький, 1990

43. Бар-Хиллел И. Идиомы // Машинный перевод. М., 1957

44. Бархударов Л.С. Контекстуальное значение и перевод // Сборник научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. Выпуск 238. М., 1984

45. Бархударов Л.С. Уровни языковой иерархии и перевод // Тетради переводчика. Выпуск 6. М., 1969

46. Бархударов Л.С. О лексических соответствиях в поэтическом переводе (на материале перевода И.А. Буниным «Песни о Гайавате» Г. Лонгфелло) // Тетради переводчика. Выпуск 2. М., 1967

47. Бархударов Л.С. Общелингвистическое значение теории перевода // Теория и критика перевода. Л., 1962

48. Батрак А.В. О пользе исторических ретроспектив в переводоведении (вклад О. Каде в науку о переводе) // Вопросы истории перевода. Збірник наукових праць. Выпуск 330. М., 1989

49. Безрукова М.Н. Функциональный подход к проблеме перевода заголовка // Четвертые Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 4. СПб., 2003

50. Беличева И.В. Эволюция переводов романа Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» на русский язык // Третьи Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 3. СПб., 2002

51. Беличева И.В. Переводы произведений М.А. Булгакова на иностранные языки. Восприятие творчества Булгакова за рубежом // Вторые Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 2. СПб., 2001

52. Белозерова Н.Н. Законы симметрии и перевод // Университетское переводоведение: Первые Федоровские чтения. СПб., 1999

53. Бенедиктов Б.А. Основные вопросы психологии устного перевода // Fremdsprachen. № 2. Leipzig, 1968

54. Березинский В.П. Художественный перевод и морфологический уровень языка // Теория i практика перекладу. Выпуск 2. Киев, 1979

55. Берхов В.П., Ершов Б.А. О попытках машинного перевода // Вопросы языкознания, 1955, № 5

56. Бибихин В.В. Опыт сравнения разных переводов одного текста // Тетради переводчика. Выпуск 13. М., 1976

57. Богуславская И.В. Специфика немецко-русских соответствий для некоторых групп глагольно-именных предикативных сочетаний // Языковая картина в зеркале семантики, прагматики, текста и перевода. Studia Linguistica. Выпуск 7. СПб., 1998

58. Бойко Л.Б. Столкновение менталитетов и перевод // Вторые Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 2. СПб., 2001

59. Болотина Ю.П. Англоязычное описание иноязычного города в свете теории о внутреннем переводе // Четвертые Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 4. СПб., 2003

60. Бондарева Н.А. Автоматизированное рабочее место переводчика как результат лингвистических исследований // Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 5. СПб., 2004

61. Бондарева Н.А. Системность терминологии и перевод // Третьи Федоровские чтения. Университетское переводоведение. Выпуск 3. СПб., 2002
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації