Шершньова З. Є.. Стратегічне управління

n1.doc (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
R_1.doc (1 стор.)
R_11.doc (4 стор.)
R_12.doc (1 стор.)
R_13.doc (2 стор.)
R_14.doc (2 стор.)
ОригіналЛІТЕРАТУРА


 1. Алімов А. Н., Гончарова Н. П., Дражан М. Г., Черваньов Д. Н. Управління інноваційним циклом. - К.: Наук. думка, 1993.

 2. Ансофф І. Стратегічне управління. - М.: Економіка, 1989.

 3. Велика Радянська енциклопедія. Т. 29. - М.: Сов. енциклопедія, 1975.

 4. Винокуров В. А. Організація стратегічного управління на підприємстві. - М.: Центр економіки і маркетингу, 1996.

 5. Виханский О. С. Стратегічне управління. - М. Вид-во Моск. ун-ту, 1995.

 6. Гончаров В. В. У пошуках досконалості управління: Керівництво для вищого управлінського персоналу. - М. МП «Сувенір», 1993.

 7. Голубков Е. П. Використання системного аналізу в прийнятті планових рішень. - М.: Економіка, 1982.

 8. Добров Г. М. Прогнозування науки і техніки. - М.: Наука, 1977.

 9. Євланов Л. Г. Основи теорії прийняття рішень / Под ред. Є. М. Сергєєва та ін Серія Економіка та управління (АНХ при РМ СРСР). - М.: Економіка, 1984.

 10. Здравомислов А. Г. Потреби. Інтереси. Цінності. - М.: Политиздат, 1986.

 11. Інноваційний менеджмент. Довідковий посібник. Вид. 2-е, перераб. і доп. / Под ред. Завліна П. Н., Казанцева А. К., Мінделі Л. Е. М. - Центр досліджень і статистики науки, 1998 - 586 с.

 12. Казміренко В. П. Соціальна психологія організацій. - К.: 1993.

 13. Карлоф Б. Ділова стратегія. - М.: Економіка, 1991.

 14. Котлер Ф. Основи маркетингу. - М.: Прогресс, 1990. С. 152 - 176.

 15. Мескон М., Альберт М., Хедоурі Ф. Основи менеджменту. - М.: Справа, 1992.

 16. Моїсеєва Н. К., Аніскін Ю. П. Конкурентоспроможність, маркетинг, оновлення. Т. 1. - М.: Зовнішторгвидав, 1993.

 17. Моррісей Дж. Цільове управління організацією. - М.: Сов. радіо, 1979. - С. 74.

 18. Ру Д., Суль є Д. Управление / Пер. з фр. - К.: Основи, 1995.

 19. Соболь С. Підприємництво (початок бізнесу). - К., 1994.

 20. Тарасов В. К. Персонал-технологія: добір і підготовка менеджерів. - Л.: Машинобудування, 1989.

 21. Теорія і практика антикризового управління / За ред. С. Г. Бєляєва та
  В. І. Кошкіна. - М.: Закон і право, 1996. - С. 339.

 22. Теорія управління / За ред. О. В. Козлової. - М.: Економіка, 1985.

 23. Хентце Й. Основні ідеї стратегічного менеджменту / Проблеми теорії і практики управління. - 1989. - № 2.

 24. Челноков В. А. Автоматизована система програмно-цільового управління. - М.: АНХ при РМ СРСР, 1980.

 25. Еванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. - М.: Економіка, 1990.

 26. Економічна стратегія фірми / Під. ред. А. П. Градова С-Пб.: Спец. літ-ра, 1995.

 27. Abell D. F. Defining the Business: The Starting Point of Strategis Planning. Englewood Cliffs. - N-Y: Prentice Hall, 1980.

 28. Aldrich NE Organizations and Enviroments. - N-Y, 1973.

 29. Barbarians to Bureaucrats. Corporate Life Cycle Strategies. Lessons from the Rise and Fall of Civilisations. By Lawrence. M. Miller. Fawcett Columbine. - N-Y, 1991.

 30. Bourgeois L. Strategy and Enviroment: A Conceptual Integration / / Academy of Management. Rev. - 1980. - Vol. 5. - № 1.

 31. Calbrath J. R, Robert K. K. Strategy implementation. - Los Angeles: West Publiching Cjmpany, 1986.

 32. Chandler A. Strategy and Structura. - Boston, 1961.

 33. Chandler A. D. Strategy and Structure Cambridge (MASS). 1962.

 34. Dill W. Environment asan Influence on Management Autonomy Administrative Science Quaterly. - 1958. - Vol. 2. - № 3.

 35. Drucker P. F. Management: Tasks, Responsibilities, Practicies. - N. - Y: Harper L Rom, 1974.

 36. Frisch R. Lois technigues et economigues de la production. - Paris: Dunod, 1963.

 37. Generald D. Bell. Orcanization and the External Enviranment 1997, in McGuire, op.cit.

 38. Harrison JS, Caron H. John. Strategis Management of Organizations and Stareholders. Theory and Cases. West Publishing Co., 1994.

 39. Hax AC, Majluf N. S. Strategic Management: an integretive perspective. Prentice-Hall.

 40. Huse E. F. Organization Developmentand Change. - St. Paul, 1985.

 41. Kathryn R. Harrigan. A Framework for Looking at Vartical Integtation / Jornal of Business Strategy. - № 3 (Winter 1983).

 42. Mintzberg H. Strategy in Three Models. California Management Rewiew, 1984.

 43. Mintzberg H., ​​The Naturale of Managerial Work. - NY: Harper & Row, 1973.

 44. Minzberg H. The Strategy Concept II: Ahother Look at Why Organizations Need Strategies / / California Managment Rev, 1987.

 45. Minzberg H. The structuring of organizations. Englewood Cliffs, Prentice-Hall, N-Y., 1979.

 46. Porter M. From Competitive Advantage to Corporate Strategy, HBR, May - June, 1987.

 47. Porter M. E. Competitive Advantage. - N-Y, 1985.

 48. Rowe A. J. Ets. Strategic management: a mrthodological approach, 4th.ed.

 49. Schwartz Peter. The art of the long view. - N-Y: Doubleday, 1991.

 50. Steiner G. A & Steiner J. F. Business, Govenment and Society. - NY: McGrow-Hall, 1991.

 51. Thompson I. D. Organizations in Action. - NY, 1967.

 52. Thompson AA, Strickland AJ III. Strategic Management: Consept and Cases. 1987 4-th ed. University of Alabama, Business Publication Inc., Plano, Texas.Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації