Курсова робота - Техніко-економічне обгрунтування розробки операційного підсилювача низької частоти

n1.doc (1 стор.)
Оригінал

СКГМІ (ГТУ)


Кафедра промислової електроніки
Курсова робота


По предмету: організація і планування виробництва


По темі:

Техніко-економічне обгрунтування розробки операційного підсилювача низької частоти
Виконав ст. гр. ПЕЗ-03

Столяренко М.А.
Владикавказ 2003

Техніко-економічне обгрунтування


  1. Коротка теор ия

1.1 Планування науково-технічної продукції.

Основоположною частиною при розробці будь-який науково-технічної продукції НДР є техніко-економічне обгрунтування інженерно-технічних рішень. Пристрої, що підлягають розробці, повинні за технічним рівнем і якістю відповідати вимогам перспективного аналога на момент освоєння у виробництві. Для цієї вимоги, закладені при розробці пристроїв, повинні гарантувати випуск виробів з показниками, що знаходяться на рівні кращих вітчизняних і світових досягнень.

Метою техніко-економічного обгрунтування розробки НДР є правильна оцінка її результатів. Важливою функцією управління HHOIW є планування - розробка планів економічного і соціального розвитку, а також комплексу практичних заходів щодо їх виконання.

На Передвиробничий етапі ведуть науково-дослідні роботи зі створення нової конкурентоспроможної продукції (технологічного процесу) для заміни застарілої або втратила попит. У цей же етап входять дослідно-конструкторські роботи з певним обсягом експериментальних досліджень, які завершуються технічним проектами з комплектами робочої конструкторської документації. Сюди ж включена технологічна підготовка виробництва (ТПП), яка є продовженням конструкторської стадії. Її мета - розробка методів виготовлення спроектованої продукції.

Основна функція НДДКР - це виробництво нової продукції в певний момент часу, обсяг якої дозволяє забезпечити достатній розмір чистого прибутку. В цілому передвиробничий етап - це етап зародження ідеї підготовки та розробки нового товару на ринку. Генерування технічної ідеї в новому товарі не завжди завершується її промисловим виробництвом.

Передвиробничий етап - один з напрямків по мінімізації витрат, так як досить повно відображає структуру споживання різних матеріальних ресурсів на одиницю продукції.

Другий етап життєвого циклу виробу включає чотири стадії. На першій стадії - впровадженні - продукція виробляється в невеликому обсязі при збільшуються витратах на рекламу і сервіс. Друга стадія - зростання обсягу виробництва - характеризируется збільшенням виробництва та реалізації виготовленої продукції. На цій стадії відбувається зниження поточних витрат виробництва. Третя стадія - зрілість - подальше зростання обсягу виробництва, але з поступовим зниженням темпів і на якийсь момент відсутністю приросту обсягу. Четверта стадія - спад - це стадія відмирання і зниження продажу товару до моменту його повного зняття з виробництва.

На етапі виробництва і реалізації продукції першорядне знамення відводиться ціною і додатковим поточним витратам щодо стимулювання збуту готової продукції.


  1. Мета:

Техніко-економічне обгрунтування розробки операційного підсилювача низької частоти.  1. Лінійний графік виконання ДКР.

3.1. Визначення трудомісткості виконання ДКР.

Експертні оцінки та розрахункові величини трудомісткості для проведеної ОКР зведені в таблицю:

Вид робіт


Оцінка трудомісткості

Трудомісткість, чол-дн.

a i

m i

b i

T i

Складання технічного завдання

2

4

7

4

Узгодження і затвердження ТЗ

3

5

6

5

Вивчення ТЗ на ДКР

4

8

10

8

Попередні розрахунки та уточнення вимог ТЗ

7

12

15

12

Збір інформаційних матеріалів по темі

10

19

25

19

Розробка і випробування макетів

12

15

20

15

Розробка проектів ТУ на постачання і виготовлення виробу

4

5

8

5

Розробка проекту конструкторських документів

15

17

23

17

Оцінка відповідності ТЗ та проведення державних випробувань

20

25

32

25

Разом

80

114

1 52

114

3.2. Лінійний графік виконання НДР
Однією з основних цілей планування НТП є визначення тривалості їх проведення.

При невеликих за обсягом дослідженнях найбільш зручним, простим і наочним є стрічковий графік, графік проведення ДКР. Трудомісткість кожної роботи Ti визначають за формулою:
Т i = Т п * Ч i чел.-дн.
де Т п - тривалість робіт, дн.

Ч i - чисельність виконавців, чол.

Таблиця 2.

Розрахунок трудомісткості

етапу

Тривалість роботи, дн.Керівник

Інженер

Лаборант

1

7

33

0

2

3

39

8

3

1 лютому

7

0

Всього

22

79

8

Побудова стрічкового графіка виконання ДКР


Таблиця 3.
Найменування робіт

Посада виконавця

Тривалість роботи, дн

Чисельність, чол.

Трудомісткість, люд.-дн

Числа місяця
Січень8

9

10

11

14

15

16

17

18

21

22

1

Складання технічного завдання

Керівник

4

1

4

+

+

+

+Інженер

4

1

4

-

-

-

-2

Узгодження і затвердження ТЗ

Керівник

3

1

3

+

+

+

Інженер

5

1

5

-

-

-

-

-

3

Вивчення ТЗ на ДКР

Інженер

8

1

8-

-

22

23

24

25

28

29

30

31

1

4

5

3

Вивчення ТЗ на ДКР

Інженер

8

1

8

-

-

-

-

-

-4

Попередні розрахунки та уточнення вимог ТЗ

Інженер

12

1

12

-

-

-

-

-

Лютий

6

7

8

11

12

13

14

15

18

19

20

4

Попередні розрахунки та уточнення вимог ТЗ

Інженер

12

1

12

-

-

-

-

-

-

-

5

Збір інформаційних матеріалів по темі

Інженер

4

1

4-

-

-

-

21

22

25

26

27

28

29

3

4

5

6

6

Розробка і випробування макетів

Інженер

14

1

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лаборант

8

1

8

*

*

*

*

*

*

*

*Березень

7

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

6

Розробка і випробування макетів

Інженер

14

1

14

-

-

-

Лаборант

8

1

87

Розробка проектів ТУ на поставку та виготовлення

Керівник

3

1

3

+

+

+

Інженер

8

1

8-

-

-

-

-

-

-

-

24

25

26

27

28

31

1

2

3

4

7

8

Розробка проекту конструкторських документів

Керівник

12

1

12

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Інженер

17

1

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Квітень

8

9

10

11

14

15

16

17

18

21

22

8

Розробка проекту конструкторських документів

Керівник

12

1

12

+

Інженер

17

1

17

-

-

-

-

-

-9

Оцінка відповідності ТЗ та проведення державних випробувань

Інженер

7

1

7

-

-

-

-

-

23

24

25

28

29

30

5

69


Оцінка відповідності ТЗ та проведення державних випробувань

Інженер

7

1

7

-

-

  1. Розрахунок кошторису витрат на ДКР


Визначення планової собівартості проведення ДКР Мета планування собівартості проведення ДКР - економічно обгрунтоване визначення величини витрат на її виконання. У планову собівартість ОКР включають всі витрати, пов'язані з її виконанням незалежно від джерела їх фінансування. Визначення витрат на ДКР проводиться шляхом складання калькуляції планової собівартості.

Вартість матеріалу формується виходячи з цін їх придбання, націнок, комісійних винагород, сплачених постачальницьким і зовнішньоекономічним організаціям, вартості послуг товарних бірж.

На статтю "Матеріали" відносяться витрати на матеріали (сировина, основні допоміжні матеріали, покупні напівфабрикати, комплектуючі за вирахуванням зворотних відходів).

Вартість матеріалів формується виходячи з цін їх придбання, націнок, комісійних винагород, сплачених постачальницьким і зовнішньоекономічним організаціям, вартості послуг товарних бірж.

Витрати, пов'язані з доставкою матеріальних ресурсів транспортом і персоналом наукової організації підлягають включенню у витрати на виробництво (витрати на оплату праці, матеріальні витрати та ін)
Таблиця 4

Витрата и на матеріали

Найменування

Одиниця вим.

Кількість

Ціна за од. ізм.

Вартість, руб.

Папір А4

пачка

1

110

110

Ватман

шт

7

10

70

Текстоліт

лист

1

200

200

Фоторезистивной плівка

метр

0,4

300

120

Азотна кислота

літр

0,25

1500

350

Вата

упаковка

1

40

40

Олово

упаковка

1

50

50

Мікросхеми

шт

2

100

200

Резистори

шт

4

1,5

6

Діоди

шт

4

5

20

Напальчники

шт

100

0,3

30

Спецодяг

комплект

3

1200

3600

Разом


4796

Транспортні витрати


400

Всього


5176


На статтю спецобладнання відносяться витрати на придбання стендів, приладів, механізмів та ін спеціального обладнання.

Якщо у статті "Спецобладнання" використовується устаткування, призначене та для інших тем, то в розрахунку вказується лише частина амортизаційних відрахувань обладнання на час виконання роботи з даної теми. Для розрахунку суми амортизації відрахувань використовується формула.
З а = С пл * Н 0 / (100 * Т ном) * Т раб (5),
г де З пл - повна початкова вартість, руб.;

Н 0 - загальна норма амортизаційних відрахувань,%;

Т ном - загальна кількість робочих днів у році;

Т раб - час експлуатації по темі, днів на рік.

Таблиця 5.

Розрахунок суми амортизаційних відрахувань

Найменування устаткування

Первинна вартість, руб.

Загальна нормативна амортизація%

Час експлуатації, дн.

Сума амортизації, грн.

Установка вимірювання параметрів

500000

15

15

4500

Стіл монтажний пилозахисний

3500

15

25

52,5

Мікроскоп

13000

12

8

49,92

Тестер

300

12

17

2,448

Частотомір

15000

15

13

117

Разом4721,87На статтю "Витрати з оплати праці працівників" відносяться виплати працівникам організації, безпосередньо зайнятих створенням ОКР.

Для визначення ФЗП попередньо здійснюється розподіл сумарної по всіх етапах трудомісткості для кожного виконавця.
Таблиця 5.

Розрахунок фонду заробітної плати виконавців

Виконавець

Трудомісткість, чел.-дн.

Денна ставка, р

ОЗП, р

ДЗП, р

ФЗП, р

Керівник

22

718

15796

1895,52

17691,52

Інженер

79

510

40290

4834,8

45124,8

Лаборант

8

325

2600

312

2912

Разом

58686

7042,32

65728,32Розрахунок основної заробітної плати проводиться за формулою

ОЗП = Т дн * Т, де (5)

Т дн - денна ставка

Т дн = О / 22; О - оклад;

22 - середня кількість робочих днів у місяці;

Т - трудомісткість.

Додаткова зарплата приймається в розмірі 12% від основної заробітної плати.

ДЗП = ОЗП * 12%; ФЗП = ОЗП + ДЗП.
На статтю "Відрахування на соціальні потреби" відносяться обов'язкові відрахування за встановленими законодавством нормами органам державного соціального страхування, пенсійного фонду, в медичні страхова ня і розраховуються за формулою:

Р сн = (З 0 + З д) * (Н ЄСП + Н НС) / 100

де Н ЄСП - ставка єдиного соціального податку 26% (включає в себе ЄСП у федеральний бюджет, ЄСП у фонд соцстраху, ЄСП у федеральний і територіальний фонди ОМС і відрахування в пенсійний фонд);

Н НС - Норматив відрахувань до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, в% (для кожного підприємства встановлюється залежно від рівня професійного ризику, звичайно від 0.2 до 2.0%).

На статтю інші прямі витрати відносяться витрати, необхідні для виконання конкретного договору, але не належать до раніше перелічених статей, наприклад: витрати на оренду приміщення, на експертизу витрати на узгодження та ін (розраховуються за фактичними витратами або за погодженням з консультантом).

На статтю "Непрямі накладні витрати" відносяться загальновиробничі витрати з обслуговування основного і допоміжного виробництва наукової організації, управлінські витрати, не пов'язані з виробничим процесом.

Р кіс = З 0 * Н кіс / 100,

Н кіс - норматив непрямих витрат (120%) Оптова ціна визначається за формулою

Ц 0 = С пл + П п,
де П п - плановий прибуток (10-15% від С пл);

Дані всіх розрахункових статей заносимо в табл. 6.

Калькуляція планової собівартості на ОКР

Таблиця 6.


Найменування статей витрат

сума руб.

уд. вага

Матеріали та обладнання

9897,87

10,41

Основна заробітна плата

58686

61,74

Додаткова заробітна плата

7042,32

7,41

Відрахування на соціальні потреби

17220,00

18,12

Інші прямі витрати

1500

1,58

Непрямі накладні витрати

704,23

4,94

Повна собівартість

95050,42

100

Планова прибуток

14257,56
Оптова ціна на ОКР

109307,99
Податок на додану вартість 18%

2566,36
Відпускна ціна ДКР

111874,35


5. Розрахунок ціни на дослідний зразок

Розрахунок собівартості дослідного зразка проводиться за допомогою затвердженого переліку витрат.

5 .1 Витрати на придбання матеріалів

пов а стаття включає в себе витрати на придбання основних матеріал-лов, що витрачаються в нашому випадку при виготовленні друкованого вузла.

Таблиця 7.

Витрати на матеріали


Найменування

Одиниця вим.

Кількість

Ціна за од. ізм

Вартість

Текстоліт

лист

1

200

200

Фоторезистивной плівка

метр

0,4

300

120

Азотна кислота

літр

0,25

1500

375

Вата

упаковка

1

40

40

Олово

упаковка

1

50

50

Разом785

Транспортно-заготівельні витрати114

Всього8995.2 Витрати на покупні вироби і напівфабрикати.
Ця стаття включає в себе витрати на придбані готові вироби і напівфабрикати. Список виробів і напівфабрикатів складають у відповідності зі схемою електричною принциповою і складальним кресленням блоку.
Таблиця 8.

Найменування

Одиниця вим.

Кількість

Ціна за од. ізм.

Вартість, руб.

Мікросхеми

шт

2

100

200

Резистори

шт

4

1,5

6

Діоди

шт

4

5

20

Індикатор

шт

1

75

75

Напальчники

шт

100

0,3

30

Спецодяг

комплект

3

1200

3600

Разом


3931

Транспортні витрати


476

Всього


44075 .3 Основна заробітна плата виробничих робітників

Ця стаття включає в себе основну заробітну плату виробничих робітників та інших категорій працівників за роботу, безпосередньо пов'язану з виготовленням продукції. Основна зарплата робітників включає тарифну зарплату, тарифи і надбавки. Знайдемо тарифну заробітну плату за формулою:

З 1 = Т 0 * S ср
де Т 0 - загальна трудомісткість виготовлення дослідного зразка; S ср - середня ставка робітників 20,5 р / год

Т о = Т р / а

г де Т р - трудомісткість монтажних складальних робіт;

а - питома вага даного виду робіт у загальній трудомісткості (а = 0,7). Таблиця 9.


Операція

Кількість

Норма часу, хв.

Всього часу, хв.

Підготовка елементів монтажу:


- Травлення та свердління друкованої плати

1

160

160

- Резисторів

4

0,129

0,516

- Діодів

4

0,129

0,516

- Мікросхем

2

0,192

0,384

Установка елементів на плату:


- Резисторів

4

0,15

0,6

- Діодів

4

0,15

0,6

- Мікросхем

2

0,42

0,84

Пайка паяльником

10

0,15

1,5

Монтаж роз'ємів

2

1,05

2,1

Маркувальні роботи
10

10

Регулювальні роботи
45

45

Решта
25

25

Всього, хв247,1

годин4,12


5 .4. Калькуляція собівартості досвідченого зразка.
Таблиця 10.

Статті витрат

Сума витрат р.

Питома вага,%

Основні матеріали, покупні вироби і напівфабрикати

5176
Основна заробітна плата виробничих робітників

84,31
Додаткова заробітна плата

10,12
Відрахування на соціальні потреби, всього в тому числі:

- Єдиний соціальний податок. 26%

- Відрахування до фонду соцстраху від нещасних випадків (0,2%)

22,089

21,92

0,168
Знос інструментів і пристосувань цільового використання (20%)

16,862
Витрати на утримання і експлуатацію устаткування (60%)

50,586
Цехові рас ходи (33%)

27,8223
Цехова собівартість

5409,8773

98,37

Загальнозаводські витрати (90%)

75,879

1,38

Інші виробничі витрати (15%)

12,6465

0,23

Комерційні (позавиробничі) витрати (1%)

0,8431

0,02

Повна собівартість

5499,25

100

Прибуток (15%)

824,89
Ціна

6324,133
Податок на додану вартість, 18%

1138,34
Відпускна ціна

7462,477


6. Економічна оцінка приладу в умовах експлуатації.
Для визначення рівня якості нового виробу необхідно порівняти показники нового і базового виробів.

Показники якості можна визначити за формулою:де К в i -Коефіцієнт, що враховує вагомість i-ro показника вироби;

ДО із i - коефіцієнт зміни параметра i-ro показника вироби. Коефіцієнт зміни по кожному показнику знаходять як відношення числового значення параметра нового і базового виробів:
ДО із i = П б i / П н i
де П б i, П н i - числові значення показників відповідно базового і нового виробів.

Причому ДО із i> 1, якщо відбувається поліпшення показників і, навпаки, К з i <1, якщо відбувається погіршення i-ro показника. Для базового виробу прийнято за еталон ДО із i = 1

Таблиця 11.

Технічні характеристики виробів

Показники

Індекс

Варіант

Коефіцієнт зміни

базовий

новий

Рівень шуму

Х1

1,5 * 10 -16

1,5 * 10 -17

2

Коефіцієнт посилення

Х2

1 * 10 червня

1 * 10 вересень

3

Ціна виробу

Х4

5250

7462,47

0,768Результати експертних порівнянь важливості параметрів наведені в таблиці 12.


Таблиця 12.

Показники

Експерти

Підсумкова

оцінка

Числове

значення

1

2

3

4

5

XI іХ2

=

=

=

=

=

=

1

XI іхз

>

>

>

>

>

>

1,5

Х2іХЗ

>

>

<

>

>

>

1,5


На підставі прийнятої системи порівняння складаємо квадратну мат ріцу А = а ij,

Коефіцієнт, що враховує важливість кожного показника, Kei знаходимо за формулами:
b i '= a 11 b + a 12 b 2 + ... + a 1 n b n
де n-число показників.

Відносні оцінки розраховують кілька разів, до тих пір, поки значення будуть значно відрізнятися від попередніх. На другому і наступному кроках відносні оцінки знаходять за формулою:
Таблиця 13.

Показники

1-й крок

2-й крок

Х

Х1

Х2

Х3

b i

K bi

B i '

K bi '

Х1

1

1

1,5

4,5

0,28

17,5

0,28

Х2

1

1

1,5

5

0,3

19,25

0,3

Х3

0,5

0,5

1

3

0,187

11,25

0,183
12,5

0,767

48

0,763


Підставивши числові значення K bi і K bi 'в формулу, отримаємо коефіцієнт якості.

В = 0,28 * 2 +0,3 * 3 +0,183 * 0,768 = 1,600544

7. Визначення ціни виробу.

Серед різних методів ціноутворення на ранніх стадіях проектування дуже поширений метод лімітних цін. При цьому визначаються нижня і верхня межі ціни.
Нижня межа ціни виробу (Ц нг). Захищає інтереси виробника продукції і говорить про те, що ціна повинна покрити витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, і забезпечити рівень рентабельності не нижче того, який має підприємство при виробництві своєї основної продукції.

Ц нг = Ц опт (1 + а пдв / 100)

Ц опт = C n (l + P n / 100)

де Ц опт - оптова ціна виробу;

C n - повна собівартість виробу;

P n - нормативний рівень рентабельності, 17%;

а пдв - податок на додану вартість, 18%

Необхідність включення податку на додану вартість виникає у зв'язку з тим, що коли буде визначатися верхня межа ціни, а потім договірна ціна, то ціна базового виробу вже складе Етод податок. Тоді

Ц опт = 5499,25 * (1 + 17/100) = 6434,12 руб.

Ц нг = 7462,48 * (1 +18 / 100) = 8805,73 руб.
Верхня межа ціни виробу (Ц вг).

Захищає інтереси споживача і визначається тією ціною, яку споживач готовий заплатити за продукцію кращої споживчої якості.

Ц вг = Ц б * У

де Ц б - ціна базового виробу і вона становить 6324,13 руб.

B - коефіцієнт якості виробу

Ц вг = 6324,13 * 1,6 = 10118,61 руб.
Договірна ціна
Вона може бути встановлена ​​згідно з домовленістю між виробником і споживачем в інтервалі між нижньою та верхньою межами:

Ц нгдогвг

8805,73 <Ц дог <10118,61
8. Визначення мінімального обсягу виробництва

Економічні показники визначають мінімальний обсяг виробництва, за якого випуск продукції буде доцільним. Це залежить від ставлення умовно-змінних, умовно-постійних витрат у складі собівартості продукції та договірної ціни.

Для продукції приладобудівних підприємств можна прийняти, що у складі собівартості продукції умовно-змінних витрати становлять 65-75%, а умовно-постійні 25-35%.

Річна потужність виробництва Х становить 1000 шт / рік.,

Ц дог = 9720 руб.

Визначимо обсяг продукції Q 2, при якому буде досягнутий необхідний рівень рентабельності Р н = 17%.
Q 2 = (b * C підлогу * Х (1 + Р н / 100)) / (Ц дог-а * З підлога (1 + Р н / 100)) =

= (1,6 * 6324,133 * 1000 (1 +17 / 100)) / (9720-0,65 * 6324,133 * (1 +17 / 100) = 241 шт.

Річний прибуток при запланованому рівні рентабельності складе:

П = (Ц дог - З стать) * Q 2 = (9720-6324,133) * 241 = 850489 руб.

Висновок:

Розробки нового підсилювача дала хороший результат.

Найбільш важливі параметри були значно поліпшені і планована річна прибуток становить 850 489 руб. розробка і виробництво має сенс.

Список використаної літератури:
1.Зайцев Н.Л. «Економіка промислового підприємства», 1996 рік.

2. Мескоу «основи менеджменту», 1992 рік.

3. Типові методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості НТП,-М.: 1994


Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації