Курсова робота - Проблеми та перспективи розвитку гастрономічних готелів в Санкт-Петербурзі

n1.docx (1 стор.)
Оригінал

Міністерство Освіти і Науки Російської Федерації

Державна освітня установа

Вищої професійної освіти

Санкт-Петербурзький Державний Університет

Сервісу та Економіки

Інститут Туризму і Міжнародних економічних відносин

Кафедра соціально-культурного сервісу і туризму


Курсова робота

на тему: Проблеми і перспективи розвитку гастрономічних готелів в Санкт-Петербурзі


Виконала:

Козлова Анна

Санкт-Петербург 2012

Зміст
Введення

Глава 1. Гастрономічні готелі як підприємства індустрії гостинності

1.1 Роль засобів розміщення у розвитку різних видів туризму

1.2 Гастрономічний туризм, як феномен культури сучасного суспільства

1.3 Гастрономічні готелі, як підприємства індустрії гостинності

Глава 2. Сучасний стан та перспективи розвитку гастрономічних готелів в Петербурзі

2.1 Перспективи розвитку Петербурга як сучасного туристичного центру

2.2 Готельне господарство і мережу громадського харчування Санкт-Петербурга

2.3 Гастрономічні готелі на ринку послуг Санкт-Петербурга, перспективи створення та розвитку

Висновок

Список літератури
Введення
Відповідно до напрямків, сформульованими у Концепції федеральної цільової програми «Розвиток внутрішнього і в'їзного туризму в Російській Федерації (2011 - 2016 роки)» 1, до вдосконалення роботи з розвитку туризму в РФ сьогодні пред'являються все більш серйозні вимоги. Це обумовлено зростанням ролі туризму як сфери економічної діяльності і посиленням внеску туризму в національний валовий продукт: зростання туристського потоку на території регіону викликає розвиток усього комплексу взаємопов'язаних галузей: транспорту, готельного обслуговування, громадського харчування, сфери послуг, роздрібної торгівлі, культури та ін і , таким чином, служить потужним прискорювачем регіонального розвитку.

У цьому зв'язку видається актуальним дослідження питання про проблеми та перспективи розвитку гастрономічних готелів в Санкт-Петербурзі. Адже при активній роботі Уряду Санкт-Петербурга з перетворення міста до 2015-2025 році в найбільший в Північній Європі туристський і транспортно-логістичний центр, при все більш розширюється зв'язках з Євросоюзом, при збільшенні внутрішньої і зовнішньої міграції, Санкт-Петербург в основному розглядається як місто кінцевого туризму і відповідно готельний фонд орієнтується на туристів мають метою подорожі ознайомлення з культурою Північної столиці, в тому числі і з гастрономічною культурою. І для майбутніх десятків тисяч гурманів, спеціально приїжджають до нас необхідні спеціальні місця розміщення. Розгляд питання про перспективи розвитку гастрономічних готелів в Санкт-Петербурзі цікаво для дослідника вже тим, що практично немає статистичної інформації по гастрономічному туризму в Росії і в Санкт-Петербурзі зокрема, і природно про гастрономічні готелях теж.

Мета даної роботи - показати розвиток засобів розміщення для гастрономічних туристів, як перспективний ринок для розвитку туристичних послуг Санкт-Петербурга.

Для досягнення поставленої в роботі мети необхідно вирішити наступні завдання:

- Розглянути поняття гастрономічного туризму та місць розміщення для гастрономічних туристів;

- Дослідити типологію гастрономічних готелів Санкт-Петербурга;

- Проаналізувати ступінь забезпечення гастрономічних туристів місцями розміщення в Санкт-Петербурзі;

- Оцінити ефективність діяльності адміністрації міста, турфірм і готелів з обслуговування гастрономічних туристів;

- Виробити адресні рекомендації, спрямовані на вдосконалення діяльності з розширення цього спектру туристських послуг в Санкт-Петербурзі.

Об'єктом даного дослідження є гастрономічні готелі Санкт-Петербурга.

Предметом дослідження є проблеми і перспективи їх розвитку.

Гіпотеза дослідження - це припущення про те, що станеться з об'єктом дослідження (гастрономічними готелями) при зміні існуючих умов, тобто коли Санкт-Петербург стане ведучим туристичним та транспортно-логістичним центром на Північно-Заході Європи.

Цілі, завдання і гіпотеза визначають методи дослідження. У досягненні поставленої мети я використовувала аналітичний метод і метод системного аналізу.

Наукова новизна курсової роботи полягає у збагаченні знаннями про новий туристський продукт, який може бути успішно представлений на ринку Санкт-Петербурга.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

У першому розділі курсової роботи викладаються теоретичні аспекти теми і увага зосереджена на теоретичній вивченості предмета дослідження, його проблемного аспекту і на обгрунтуванні вибору теми.

У другому розділі містяться результати досліджень сучасного стану гастрономічних готелів Санкт-Петербурга.

У висновку підводяться підсумки по даній роботі.
Глава 1. Гастрономічні готелі як підприємства індустрії гостинності


  1. Роль засобів розміщення у розвитку туризму


Міжнародний туризм відіграє все більш помітну роль у світовій економіці. Початок нового тисячоліття було відзначено не тільки підйомом міжнародного туристського руху, а й появою нових тенденцій у розвитку даної галузі. Статистика свідчить про стійкі темпах розвитку туризму. У 1950 р. загальна кількість туристів становила 25 млн, а надходження від туризму - 2,1 млрд доларів США; в 1987 р., за даними СОТ, ці показники склали відповідно 363 млн і 150 млрд. У 2000 р. кількість подорожуючих досягло 698 млн, надходження від туризму - більш 476 млрд доларів США. У 2002 р. число туристів становила 702 млн, валютні надходження від міжнародного туризму досягли 474 млрд доларів США. У 2007 р. число туристів, за даними СОТ, склало 898 млн. У світовій економіці на долю туризму припадає 6% світового валового національного продукту, 7% світових інвестицій, 11% світових споживчих витрат. Збільшення туристських потоків і виникають у зв'язку з цим зміни в соціально економічній, фінансовій та інших областях стали істотним чинником економічного зростання і поступального розвитку міжнародних відносин. В даний час туристський сектор швидко зростає і «в 2010 році сума доходів від міжнародного туризму в усьому світі, згідно з оцінками, досягла 919 млрд. дол США (693 млрд. євро), що перевищує показник в 851 млрд. дол США (610 млрд. євро) 2009 року. »2

«При цьому на готельну індустрію (включаючи послуги будь-яких видів засобів розміщення) припадає 65% працівників галузі та 68% надходжень від туризму» 3. Ці цифри наочно свідчать про те, що індустрія засобів розміщення (готельна індустрія) є ядром всієї туристичної сфери.

По-перше, в районах, куди приїжджають іноземці, готелі часто є джерелами отримання іноземної валюти і таким чином можуть вносити значний внесок у платіжні баланси своїх країн. У країнах з обмеженими можливостями експорту готелі можуть бути одним з небагатьох джерел надходження іноземної валюти.

По-друге, готелі виконують важливу роль залучення робочої сили, забезпечуючи тисячі робочих місць за багатьма спеціальностями, що формує цілі готельні галузі в більшості країн. Крім того, в цій галузі зайняті люди, провідні власний бізнес і є власниками маленьких готелів. Роль готелів як роботодавців особливо важлива для розвитку регіону, де занадто обмежені інші джерела зайнятості.

По-третє, готелі є важливими джерелами роздрібного продажу продукції інших галузей. У процесі будівництва та модернізації готелів забезпечується поле діяльності будівельної промисловості та пов'язаних з нею галузей. Обладнання, меблі та різноманітні приналежності поставляються готелям широким колом виробників.

У всіх видах туризму від якості засобів розміщення гостей, багато в чому залежить те враження, яке турист отримає від поїздки. Різноманітність інтересів споживачів готельних послуг визначає сучасну сегментацію світового готельного ринку і різноманітність готелів. Понад 50% подорожей складають ділові поїздки, близько 40% припадає на масовий відпочинок і 10% - на подорожі з іншими цілями. Ця структура споживчого попиту визначає і попит на готелі відповідної якості і спрямованості. Так як у ділових людей і бізнесменів спостерігається попит на дорогі готелі високого рівня обслуговування і цей попит досить стійкий, то кількість готелів класу «люкс» і 1-го класу, розташованих у великих містах, ділових, комерційних, торгових центрах міст, є домінуючим в світовому готельному господарстві. Готелі, призначені для відпочинку, розваг та екскурсій, складають в процентному відношенні в світовій готельній індустрії приблизно така ж кількість, але вони відносяться до готелів середнього та економічного класів, готелям-апартаментам і готелям курортного типу.

Різноманітність інтересів і потреб інших мандрівників (близько 10%) народжує попит на засоби розміщення інших типів (готелі для спортивного туризму, спеціалізовані готелі, в тому числі гастрономічні). І за ці 10% (нагадаємо це майже 90 млрд доларів) варто поборотися!


  1. Гастрономічний туризм, як феномен культури сучасного суспільства


В основі попиту на готельний продукт в сучасному світі лежить важлива тенденція: індустріальні країни досягли такої стадії розвитку, коли рушійною силою економічного зростання є вже не прагнення людей споживати більше товарів, а їх бажання «живих вражень і досвіду». Підвищується «професіоналізм» покупців викликає в них виражене відчуття індивідуальності, яке може бути реалізовано за допомогою придбаних ними послуг.

Однією з характерних тенденцій, повною мірою ілюструє ці процеси, є зростання інтересу до сфери харчування. Книги та періодичні видання, присвячені приготуванню їжі, становлять значний і дуже затребуваний сегмент ринку книжкової продукції. Приготування їжі виходить за рамки приватної рутинної діяльності і стає публічним актом, що виражається в проведенні виставок та конкурсів кулінарної майстерності. Отримує поширення така галузь туризму, як гастрономічний туризм, метою якого є знайомство з кухнею різних народів. При цьому інтерес представляє як приготування їжі, так і її споживання. Все це свідчить про те, що їжа розглядається не тільки як спосіб задоволення біологічної потреби, але і як феномен культури.

Гастрономічне подорож - палітра, за допомогою якої турист може намалювати своє уявлення про ту чи іншій країні. Їжа відкриває таємницю духу народу, допомагає зрозуміти його менталітет. Гастрономічний туризм - це подорож по країнах і континентах для знайомства з особливостями місцевої кухні, кулінарними традиціями, з метою покуштувати унікальні для приїжджого людини блюдо або продукт. Однак гастрономічний тур як послуга - це щось більше, ніж просто подорож, оскільки він є добре продуманим комплексом заходів для дегустації традиційних в певній місцевості страв, а також окремих інгредієнтів, які не зустрічаються більше ніде в світі, які мають особливий смак.

Гастрономічний тури поділяються на два види: сільські (так звані, «зелені») і міські. Їх принципова відмінність полягає в тому, що, вирушаючи, в сільську місцевість турист прагне спробувати екологічно чистий продукт, без будь-яких добавок.

Наприклад, «зелені» тури пропонують збір дикоростучих ягід в лісі, овочів і фруктів на фермах, полювання на трюфеля або прогулянку по дорогах виноробства.

Міський же гастрономічний тур може включати в себе відвідування кондитерської фабрики або маленького ковбасного цеху та ресторанчика при ньому, де з випускається на фабриці або в цеху продукції готується делікатесне блюдо.

Крім того, існують тури, які знайомлять нема з різними стравами в одній місцевості, а з одним блюдом в різних місцевостях. Це вельми знамениті французькі, болгарські винні тури, що пропонують прогулянки по виноградниках, збір винограду, дегустацію вин.

Сирні тури до Голландії, Швейцарію, Італію, де можна покуштувати сорти кращих сирів, відвідати сирну ярмарок.

Пивні тури по Німеччині, Австрії, Чехії, Бельгії запам'ятаються любителям пінного напою не тільки його різноманітністю, але і відвідуванням пивоварень, знаменитих пивних барів і фестивалів.

Слід зазначити, що практично будь-яка країна має потенціал для розвитку у себе гастрономічний туризму, адже в кожній країні своя неповторна національна кухня, свої традиції гостинності. У Росії такий вид туризму поки тільки зароджується, і подібних турів в чистому вигляді ще немає, тому елементи гастрономічних турів включають в основні програми 4. У Росії зараз найбільш затребувані гастрономічні «тури вихідного дня»: короткі поїздки за їжею і новими враженнями. Об'єкт може бути різним: ресторан, музей певних продуктів, ферма. Приміром, в розташованому в Коломні музеї пастили приймають близько 2200 відвідувачів в місяць, і записуватися потрібно за три-чотири тижні. За годину розповідають про технологію виготовлення та історії пастили, деталях побуту XVIII століття, влаштовують дегустацію кількох сортів, включаючи «Пастилу Достоєвського» і зефір з пелюстками троянд. А цієї зими в музеї планують відкрити і виробництво - пастилу будуть робити на очах у публіки за допомогою обладнання, відтвореного за старовинними кресленнями. За таким же принципом влаштований музей масла в селищі Семенково Вологодської області та музей пряника в Тулі. Екскурсія будується однаково: спочатку розповідають про головний експонат (в вологодському музеї, наприклад, демонструють традиційні способи відстоювання молока і виготовлення сметани), а потім дають спробувати. Залучити мандрівників, стаючи частиною туристичної програми, намагаються і ресторани. Наприклад, ресторанно-готельний комплекс «Російська хата» в Кінешмі пропонує не тільки страви російської кухні, а й екскурсії по навколишніх Плесо, Юр'євці і Палеха, круїзи по Волзі. Втім, за словами директора «Руської хати» Ігоря Голубєва, відвідувачі приїжджають в основному заради їжі. Однак тільки їжі мало: за словами президента Російського союзу туріндустрії Сергія Шпилько, гастрономічний інтерес завжди вимагає підкріплення якимись подіями - це можуть бути екскурсії, фестивалі, навіть спортивні змагання. «Один з наших фермерів влаштував" Свято ковбаси ", зібралися 30 сімей туристів, селяни зробили 85 метрів різних видів ковбас. Ковбаси з'їли, гості залишилися задоволені, фермер заробив на опалення на всю наступну зиму. Тепер думаємо, який би ще свято влаштувати »5.

У першу чергу кулінарний туризм цікавий істинним гурманам, для яких гарне блюдо - щось більше, ніж просто їжа.

По-друге, гастрономічні подорожі приваблюють людей, чий бізнес безпосередньо пов'язаний з приготуванням і вживанням їжі - ресторатори, сомельє, дегустатори, ресторанні критики. Ці люди відправляються в гастрономічний тур, щоб підвищити рівень професійних знань, почерпнути нове і набратися досвіду. Тим більше, що програма багатьох гастрономічних подорожей передбачає майстер-класи від кращих шев-кухарів, які із задоволенням діляться секретами приготування того чи іншого блюда.

І, нарешті, також переслідує професійні цілі, відправляються в кулінарні подорожі представники туристичних компаній, що прагнуть розширити свій бізнес і почати продавати гастрономічні тури.

Виникненню феномена гастрономічного туризму сприяло безліч факторів. Просто похід у ресторан перестав здаватися чимось незвичайним. Ресторанний бізнес став такою ж модною галуззю, як виробництво одягу або ювелірних виробів. Обідати у Алена Дюкасса 6, стало настільки ж престижно, як і одягатися у Шанель, їздити на "Роллс-Ройс" і відпочивати на Маврикії. Це театр, місце, де продають послуги, задоволення і відчуття. "Гра" персоналу підтримує концепцію ресторану. У цій грі - і зовнішній вигляд, і манера тримати себе, і хода, і спеціально продумана лексика. Славнозвісний французький кухар П'єр Ганьер 7, каже що «Гастрономічний ресторан припускає наявність у гостей певного досвіду, підготовки, як необхідна підготовка для серйозного сприйняття симфонічної музики, живопису, поезії для нього поняття «кулінарія» і «творчість» абсолютно нероздільні.

Звичайно, власну практику заміниш нічим, але в західних країнах жоден поважаючий себе гурман не відправиться в подорож по гастрономічних пам'ятках, не заглянувши попередньо в один з путівників або перегорнувши рубрики ресторанної критики одного з глянцевих журналів. У Європі ресторанні гіди існують вже більше ста років. Вони допомагають цінителям кухні скоротити період експериментів і витрати, а паралельно сприяють підвищенню якості закладів.

Самый авторитетный в мире ресторанный гид “Мишлен” 9 называют ресторанной библией. В 1910 г. компания — производитель автопокрышек “Мишлен” выпустила первые карты по автомобильному туризму. Что примечательно — компания не занималась саморекламой на страницах гида, а стремилась быть максимально объективной. Со временем гид “Мишлен” стал чрезвычайно популярен.

Эксперты мишленовского путеводителя посещают рестораны инкогнито и судят очень строго. Затем создается профессиональный рейтинг ресторанов. Мишленовские звезды означают следующее. Одна звезда — ресторан заслуживает остановки по пути. Две звезды — стоит сделать крюк. Три звезды — поездку надо запланировать, даже если это не по пути. Но для настоящих гастротуристов расстояния не помеха. Кулинарные паломники из Японии, США, Южной Америки планируют маршруты своих поездок на полгода вперед. Правда, гастрономический туризм не всем по карману. Средний счет за съеденный вами ужин может достигать 200-300 USD. Это — туризм класса “люкс”. Но качество имеет свою цену, и посетитель готов ее заплатить.


  1. Гастрономические отели как предприятия индустрии гостеприимства


Как гласит известная поговорка, После сытного обеда, по закону Архимеда полагается поспать, поэтому не удивительно что в последние годы появились гастрономические отели, позволяющие гурманам наслаждаться ни на что не отвлекаясь и привлекающие клиентов повышенным комфортом и эксклюзивностью обстановки, как например один из первых гастрономических отелей Испании Les Cols 10. Шеф-повар Фина Пуигдеваль, переоборудовала первый этаж семейного особняка 13 века в гастрономический ресторан, который также признан одним из самых красивых в мире (он появлялся на обложке книги Бетана Райдера «Самые красивые рестораны мира»). Каталонские архитекторы-единомышленники RCR Architects помогли Фине Пуигдеваль создать пространство ресторана таким образом, чтобы гость мог бы комфортно переночевать в отдельных комнатах. Используя стекло в качестве основного материала, архитекторы создали эффектные павильоны, величие которых в простоте. Лобби мини-отеля организовано на бывшем сеновале – пространстве, которые декорируется согласно сезонам (в том числе и цветной капустой - Les Cols, по-каталански). Тут же по травке прогуливаются курочки, которые несут яйца для ресторана Фины. Павильоны-комнаты способствуют созерцанию, каждый из них индивидуален, несмотря на то, что наполнение их совсем минимально. Вместо ключей гости получают цифровые коды (технологии даже в далекой каталонской местности на уровне!) для входа во внутренний дворик из вулканических скалистых пород, который огорожен от любопытных взглядов матовыми стеклянными панелями и оригинальными живыми изгородями. Двери, стены, пол комнаты сделаны из стекла, потолок – из их стекла и металла. Отражения света создают ощущение бесконечности. А вот предмет мебели всего один – прямоугольный размером с кровать, на котором множество таких же прямоугольных подушек. Обстановка располагает к отключению ноутбука, мобильного, телевизора просто нет. Ванны также роскошны и прозрачны как и комнаты. Понимание того, что никто не может видеть вас, позволяет полностью расслабиться. Комнат-павильонов при ресторане Les Cols всего пять.
Основные элементы концепции гастрономического отеля 11

Элемент концепции

Гастрономический отель в городе

Гастрономический отель в сельской местности

Сервіс

Фешенебельный (абсолютно роскошный и совершенный)

Комфортабельность

Как правило 4* и выше

Спеціалізація

Бизнес-туристы, отдыхающие

Отдыхающие

Место расположение

Центральные улицы крупных «модных» городов (Париж, Милан, Нью-Йорк)

Труднодоступные районы курортных зон

Гостиничный продукт
Фонд размещения

Небольшое кол-во номеров. Высококлассная отделка с использованием последних технологий. Использование предметов искусства в дизайне интерьера для создания эмоционального контакта между зданием гостиницы и клиентом

Оснащение современной техникой: плазменные телевизоры, беспроводные телефоны и т.д.

Отсутствие средств связи

Ресторанный продукт

Блюда высокой кухни, экологически чистые продукты

Блюда высокой кухни, блюда местной, региональной кухни. экологически чистые продукты

- Дополнительные услуги

Быстрый доступ в Интернет

Экзотические удобства и услуги (СРА, занятие живописью и т.д.)

- Целевой сегмент

От 30-50 лет; достаток «средний и выше среднего»; люди творческих профессий

- Стратегия

(конкурентное

преимущество)

Создание атмосферы особенности, высокотехнологичности, индивидуальности, модного «состояния духа». Личный контакт персонала с каждым клиентом

Собственный узнаваемый «аромат», сочетающий местный сельский колорит с комфортом и роскошью. Личный контакт персонала с каждым клиентом


Гастрономические отели рассчитаны на взыскательную публику, которая стремится к наслаждению вкусом изысканных блюд, уединению, заселяется в номерах самого высокого класса и щедро расплачивается за обслуживание и внимание к себе. Так что со стороны персонала особое внимание уделяется каждому гостю. А изысканные постояльцы — люди далеко не бедные, чаще всего публичные, которых привлекает камерная атмосфера гостиницы, а также высокий уровень номеров и сервиса. Это люди со вкусом и средствами, которые ездят по миру и получают удовольствие от приобщения к гастрономическим ценностям. Вот почему гастрономические отели рассчитаны не на поток гостей, а скорее на любителей. Вкус, роскошь и эксклюзивность – вот основные составляющие успеха гастрономического - отеля.

Глава 2. Современное состояние и перспективы развития гастрономических отелей в Санкт-Петербурге


  1. Перспективы развития Санкт-Петербурга как современного туристического центра


Санкт-Петербург является одним из наиболее посещаемых туристических центров Европы с общим количеством прибытий 3,5 млн. туристов в год 12. Это примерно на уровне таких европейских городов как Барселона, Вена, Прага. Город находится на девятом месте среди ведущих туристских центров Европы

Туризм является стратегическим сектором экономики для Санкт-Петербурга:

- туризм создает около 10 процентов валового регионального продукта и обеспечивает более 5 процентов налоговых доходов Санкт-Петербурга; - туризм создает в Санкт-Петербурге порядка 63 тыс. рабочих мест;

- европейский рынок туризма неуклонно растет;

В связи с этим 17 октября 2005 была принята «Программа развития Санкт-Петербурга как туристического центра на 2005-2010», согласно которой были поставлена задача: за пять лет войти в пятерку крупнейших туристических центров Европы с общим количеством прибытий пять миллионов туристов в год.

Доказательством реальности выбора туризма как стратегического направления развития Санкт-Петербурга могут служить следующие факторы:

- Наличие природных туристско-рекреационных ресурсов: водные ресурсы 13; природные явления («белые ночи»); зеленые насаждения (лесопарки, парки, сады, скверы); бальнеологические ресурсы (запасы минеральных вод и месторождения лечебных грязей); лечебно-оздоровительные и санаторно-курортные местности, на территории которых интенсивно используются бальнеологические ресурсы; песчаные пляжи; Дудергофские высоты, Кирхгофская и Юкковская возвышенности, являющиеся достопримечательными природными объектами, включенными в Список всемирного наследия

- Санкт-Петербург - один из наиболее привлекательных туристских центров мира, интерес к которому обусловлен, прежде всего, его культурно- историческим богатством. По числу сохранившихся памятников архитектуры и истории Санкт-Петербург является ведущим городом не только России, но и мира. Всего историко-культурных памятников в городе свыше 5 тыс., в том числе 3799 памятников федерального значения и 1344 памятника местного значения 14. Санкт-Петербург является общепризнанным театральным центром мирового значения. В настоящее время в Санкт-Петербурге действует свыше 80 театров, на площадках которых ежегодно проходит около 100 премьер.

- С-Петербург крупнейший промышленный и научный центр России и это обуславливает привлекательность его для делового туризма. Велик потенциал города и в развитии развитие конгресс-туризма, то есть активное участие научных учреждений города в подготовке и проведении международных, национальных и региональных научных и научно-практических конференций, симпозиумов и конгрессов.

- Санкт-Петербург — один из немногих крупнейших городов мира, который можно посетить практически любым видом транспорта: авиационным, автомобильным, морским, речным, железнодорожным.

- Санкт-Петербург имеет достаточно развитую сеть предприятий индустрии развлечений и торговли, особенно в историческом центре города.

- Благоприятная международная конъюнктура, сложившаяся для Санкт- Петербурга в последние годы, связанная с растущей социально-политической дестабилизацией и участившимися экологическими катастрофами и природными катаклизмами в регионах туристской активности

Исходя из поставленных целей, задач и выбранной стратегии «Программой развития Санкт-Петербурга как туристического центра на 2005-2010» был определен комплекс первоочередных мер по развитию Санкт-Петербурга как туристического центра:

- Продвижение брэнда "Санкт-Петербург" на целевых рынках. Целенаправленное управление туристическими потоками;

- Повышение доступности Санкт-Петербурга для туристов: увеличение количества рейсов; снижение средней стоимости билетов; обеспечение всего туристического потока гостиницами по ценам, соответствующим качеству предоставляемых услуг;

- Упрощение передвижения по Санкт-Петербургу: развитие транспортной инфраструктуры; повышение информационной обеспеченности транспорта;

- Повышение открытости Санкт-Петербурга для индивидуальных и иностранных туристов: повышение информационной обеспеченности улиц; облегчение доступа к информации о Санкт-Петербурге и основных событиях;

- Развитие восприятия Санкт-Петербурга как безопасного города. Уменьшение правонарушений в отношении гостей Санкт-Петербурга;

- Упрощение процесса получения визы в Российскую Федерацию, снижение ее стоимости;

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что благодаря уникальному географическому положению на побережье Балтийского моря в непосредственной близости к странам Европейского Союза Санкт-Петербург может действительно стать воротами в Россию, через которые будет проходить существенная доля туристского потока страны.
2.2 Гостиничное хозяйство и сеть общественного питания С-Петербурга
Развитие индустрии въездного туризма, помимо увеличения притока туристов и гостей города, способствует также удлинению сроков их пребывания в Санкт-Петербурге. Несмотря на наметившуюся в последние годы общемировую тенденцию на сокращение количества дней, которые туристы проводят в одном месте, для Санкт-Петербурга и примыкающих к нему территорий Ленинградской области с их огромным историко-культурным, рекреационным и научно- образовательным потенциалами развитие объектов индустрии туризма способствует увеличению длительности пребывания посещающих этот регион туристов (с 3 и 5 дней для зарубежных и отечественных туристов в 2005 году до 4 дней и 6 дней в 2010 году). 15 Это будет способствовать тому, что Санкт-Петербург в ближайшие годы должен преобразоваться из потенциального в фактический европейский туристский центр, признаком чего является двукратное и более превышение количества въездных туристов и гостей города над количеством местных жителей.

6 июля 2004 года было приято Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 1268 «О Программе размещения объектов гостиничной инфраструктуры в Санкт-Петербурге» и за 6 лет реализации Программы количество гостиниц увеличилось со 137 в 2004 году до 631 в 2010 году.
Сводные данные по численности мест в гостиницах С-Петербурга за период 2003-2010г 16

Рік

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Перший клас

2700

2900

3100

3300

3500

3700

4100

4400

Средний класс

16600

17800

19000

20400

21800

23200

24800

26300

Економічний клас

8400

9000

9700

10300

11100

11900

12700

13500

Разом

27700

29700

31800

34000

36400

38800

41600

44200


Следует отметить, что фактическое количество мест размещения несколько выше, так как существуют и иные места размещения туристов (незарегистрированные мини-отели, прочие малые гостиницы (по некоторым данным их более 500), хостелы, общежития гостиничного типа и т.д.), так или иначе предоставляющие услуги по размещению туристов. Кроме того, необходимо учитывать, что в летний период в Санкт-Петербурге от 10 до 15 тыс. квартир сдается в краткосрочную аренду с посуточной оплатой. Размер этого актива составляет не менее 20 тыс. мест. Санкт-Петербург обладает одной из лучших в России и постоянно развивающейся сетью общественного питания. В 2007 году в городе работало свыше 4 тыс. предприятий общепита (рестораны, кафе, пиццерии, бистро, бары и другие), включая 1200 объектов сети быстрого питания. Безусловно, наиболее привлекательными объектами для туристов и гостей города, имеющими, помимо чисто инфраструктурной функции, и самостоятельное (в качестве туристского ресурса, то есть достопримечательного туристского объекта) значение, являются петербургские рестораны. Рестораны города отличаются разнообразной, в том числе традиционно петербургской, кухней и способны удовлетворять самым изысканным вкусам.

Кроме ресторанов с русской кухней, в городе действует целый ряд заведений, специализирующихся на соответствующих национальных кухнях: французской, китайской, грузинской, итальянской, немецкой, мексиканской, еврейской, корейской, армянской, узбекской и других. В городе действует около 400 ресторанов, в том числе ресторанов, размещенных в крупных (первый и средний класс) гостиницах, аэропортах, железнодорожных, морских и речных вокзалах.

Все вышеизложенные факторы, в сочетании с развитой в С-Петербурге системой подготовки кадров для туристской индустрии подтверждают возможности развития в городе практически всех видов туризма, в том числе и гастрономического.
2.3 Гастрономические отели на рынке услуг Санкт–Петербурга, перспективы создания и развития
В целом, рынок общепита города развивается достаточно устойчиво, характеризуется относительно невысоким уровнем монополизации и объективно заинтересован в увеличении туристских потоков в город. По оценкам специалистов, у города постепенно складываются предпосылки для становления его в качестве одного из европейских центров «гастрономического» («гурман») туризма :

- Важным шагом в этом направлении является создание в городе независимой оценки классности ресторанов и других объектов общепита, использующейся в европейских и других странах. Например рейтинг самых популярных ресторанов Петербурга составляется профессиональной ресторанной службой "Ресторанный Рейтинг", рассчитывается еженедельно. За основу берется количество запросов к имени заведения.
За период с 1 по 8 января 2012 года 17

Кухня

Рахунок

Шеф-кухар

1.

Капулетти

П.С. пр. Большой, 74

італійська

1550 р.

Гаэтано Калабрезе

2.

Москва

пр. Невский, 114-116
1400 р.

Александр Белькович

3.

Тераса

вул. Казанская, 3

фьюжн

1550 р.

Александр Белькович

4.

Мансарда

вул. Почтамтская, 3-5
1800 р.

Александр Белькович;Массимилиано Атцори

5.

Рибай

вул. Казанская, 3
1850 р.

Александр Белькович

6.

Ферма

пр. Финляндский, 1 лит. А

європейська

1350 р.

Зиннят Акбашев

7.

Баклажан

пр. Лиговский, 30 лит. А
950 р.

Изо Дзандзава

8.

На Речке

вул. Ольгина, 8

русская, европейская, грузинская, японская, суши

1750 р.

Матвеев Николай

9.

Диккенс Паб

наб. реки Фонтанки, 108

європейська

1150 р.

Владимир Ваганов

10.

Мамалыга

пр. Энгельса, 27

грузинская, кавказская

1050 р.

Изо Дзандзава


При этом всеми уважаемого рейтинга типа Гида Мишлен не существует и множество интернет сайтов и печатных изданий выдают такое же множество рейтингов и упоминают совершенно разные рестораны.

- Проведение международных кулинарных конкурсов, например конкурс «Золотая Кулина - 2011» в октябре 2011г 18


- существенное увеличение количества специалистов, проходящих практику в соответствующих зарубежных центрах ресторанного бизнеса,

- расширение практики подписания договоров с сельскохозяйственными предприятиями и фермерами Ленинградской области и других регионов Северо-запада на прямую поставку экологически чистых продуктов - мяса, птицы, рыбы, яиц, овощей, грибов, ягод и других продуктов.

- В Санкт- Петербурге производится высококачественная водка, которая пользуется значительным спросом как в России, так и за рубежом. Кроме того, город - признанная «пивная столица России». Здесь действуют ведущие пивные заводы России («Балтика», «Степан Разин», «Вена» и другие). В городе проводятся международные специализированные выставки «Санкт-Петербургский пивной аукцион», а также традиционный пивной фестиваль, ежегодно проводимый в июне на Дворцовой площади.

Все эти факторы объективно должны способствовать развитию в С-Петербурге гастрономического туризма и соответственно привести к появлению гастрономических отелей. Но как указывается даже на официальном сайте Федерального агентства по туризму Минспорттуризма России гастрономический туризм у нас практически не развит. И соответственно нет гастрономических отелей в западном понимании. Так в С-Петербурге фактически только бутик-отель Талион Империал Отель 19 можно отнести в какой то мере к гастрономическим отелям. Талион Империал Отель - единственный в Санкт-Петербурге отель класса “люкс”, расположенный в историческом дворце XVIII века, член Ассоциации ведущих отелей мира. В отеле находятся 3 ресторана: гастрономический ресторан Талион, ресторан русской кухни Виктория, а также ресторан Грибоедов, где повара из Грузии готовят лучшие блюда кавказской кухни. Отель располагает одним из самых эксклюзивных SPA в Санкт-Петербурге. Роскошный Талион SPA с фитнес - центром, саунами, соляной комнатой, 20-метровым бассейном, расположенный на верхнем этаже дворца, предлагает широчайший выбор возможностей для релаксации, отдыха и восстановления сил.

Главные причины недостаточного развития гастрономического туризма в С-Петербурге:

- Недостаточное количество ресторанов соответствующих понятию «высокая кухня», хотя в городе есть прекрасные заведения: Джельсомино, Grand Cru, Палкинъ, Диккенс, Русский ампир, Молоховец, Бель вю, Старая таможня, Борсалино.

- Неразвитость вкусов и небольшое количество гурманов. Так Ален Дюкасс, один из самых титулованных гастрономов мира, отвечая на вопрос : Почему в России нет ни одного мишленовского ресторана ответил «Возможно, потому что во многих ресторанах придают большее значение внешней атрибутике, качеству клиентуры – а не качеству кухни.» 20 Ему вторит и один из главных новаторов современной французской кухни Пьер Ганьер : «Еда все чаще теряет связь со вкусом и искусством. Какое самое дорогое вино? Какое самое дорогое блюдо в меню? Это то что мне и надо! Такое часто можно услышать от моих русских клиентов. Они приходят продемонстрировать свою покупательскую способность.» 21


- Дефицит высококвалифицированных специалистов — поваров, менеджеров тот же Пьер Ганьер говорит что пока русским поварам сложно чувствовать французскую кухню, но русские мотивированы, полны энтузиазма и хотят двигаться вперед.

- Развитие гастрономического туризма в С-Петербурге в ближайшие годы возможно только за счет въездного туризма, а в после девяностых годов у России и С-Петербурга к сожалению тоже, имидж у потенциальных туристов как страны бандитов, олигархов и медведей, что вовсе не способствует привлечению гостей стремящихся к спокойному и изысканному отдыху.

- Низкая покупательная способность населения России. Средняя зарплата по России за январь 2011 года, по данным Росстата 22, составляет 20 782 рублей, что совсем не способствует посещению дорогих ресторанов, а у уж тем более совершению дальних гастрономических туров.

Что необходимо сделать для исправления ситуации с гастрономическим туризмом в СПб и для развития гастрономических отелей в городе?

Несмотря на вышеперечисленные объективные причины, которые могут быть устранены только постепенно, вместе с общим улучшением экономического климата в стране, рынок гастрономического туризма и гастрономических отелей представляется очень перспективным, хотя бы потому, что эта ниша практически не занята. А кто первый пришел, того как известно и тапки. Изучение современных условий региона Санкт-Петербурга приводит к заключению, что основными направлениями развития системы гастрономических отелей как части туристской сферы являются следующие:

 1. Использование национальных традиций в оформлении, стиле обслуживания, интерьере, внешнем виде персонала учреждений общественного питания, основными клиентами которых являются туристы. Таким образом, можно говорить, что предприятия общественного питания удовлетворяют не только и не столько потребности туриста в пище, а приобретают самостоятельную культурную и историческую ценность и становятся уже частью туристского продукта, который формирует более полное представление о стране пребывания.

 2. Использование для развертывания учреждений общественного питания помещений, находящихся на территории музейных комплексов, в исторических интерьерах, с применением стилизации под ту или иную историческую эпоху. Использование музейных и парковых интерьеров для размещения предприятий общественного питания является важным условием формирования развернутой туристской индустрии города. Такой подход позволит, с одной стороны, повысить привлекательность отдельно взятого учреждения культуры, а с другой, может явиться дополнительным стимулом вложения инвестиций в реставрацию памятников архитектуры и культурных объектов.

 3. Создание специализированных зон обслуживания туристов, так называемых «main-streets», сочетающих как систему учреждений культуры и развлечений, торговые комплексы, так и сеть разнообразных по типу предприятий общественного питания.

 4. Развитие комплексного маркетинга учреждений культуры, театров, музеев, загородных парков и дворцов совместно с учреждениями общественного питания и индустрии гостеприимства. Маркетинговая составляющая особенно важна в таком крупном туристском центре как Санкт-Петербург, поскольку музеи, дворцовые ансамбли, пригородные парки являются объектов посещения самых различных групп туристов, различающихся по своим социальным, национальным, профессиональным, материальным и иным характеристикам.


Висновок
Предпринимательство в гостеприимстве отличается обязательным наличием инновационного момента, который может быть связан с созданием новой гостиничной услуги, внедрением прогрессивных информационных технологий, с использованием новых организационных форм и.т.п. Наилучшим вариантом для предпринимательства в сфере гостеприимства является новое направление деятельности или инновационный вид предлагаемых услуг, т.к. гостиница, которая начинает функционировать первой на рынке, не имеет конкурентов, формирует спрос, может определять ассортимент и цены.

В настоящее время в гостиничном бизнесе отмечается определенные недостатки, так подавляющее большинство гостиниц ориентировано на конечного туриста, к тому же российские отели, стараясь следовать международным стандартам, придерживаются традиционных взглядов на ведение гостиничного хозяйства. Отсутствие ярко выраженной направленности наших гостиниц вызвано рядом причин, в том числе и экономического плана.

В этих условиях гостиницы должны большее внимание уделять развитию дополнительных услуг по созданию удобств для клиентов, организации их досуга и отдыха как фактору создания конкурентного преимущества. В свете этого дополнительные услуги являются одним из самых эффективных средств привлечения гостей в отель, влияющих в целом на позитивную оценку работы отеля туристом.

Таким образом, главные тенденции развития гостиничной индустрии, определяющие стратегию развития гостиниц, заключаются в повышении удовлетворения запросов клиентов и расширении спектра и качества дополнительных услуг.

Развитие Санкт-Петербурга как крупнейшего транспортно-логистического и туристического центра России, ускорение интеграции нашей страны в мировую экономику после вступления в ВТО, рост благосостояния российских граждан и в связи с этим повышение их мобильности, все эти факторы неизбежно приведут к росту туризма на Северо-Западе страны. И неизбежно возрастет потребность в более разнообразном обслуживании туристов. Поэтому те предприниматели, которые повернутся лицом к этой проблеме, найдут уж если не золотую, то уж серебряную жилу точно. Не использовать экономико–географическое положение Санкт-Петербурга просто преступно.

гастрономический туризм отель петербург
Список літератури
1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 октября 2005 года N 1541 "О Программе развития Санкт-Петербурга как туристического центра на 2005-2010 годы" (с изменениями на 1 июня 2010 года)

2. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2009 года N 679 О докладе Законодательному Собранию Санкт-Петербурга "О ходе реализации Генерального плана Санкт-Петербурга"

3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга № 1268 от 6 июля 2004 (ред. от 26.02.2007) «О Программе размещения объектов гостиничной инфраструктуры в Санкт-Петербурге»

4. Распоряжение Правительства РФ от 19 июля 2010 г. N 1230-р О концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)»

5. РМД 31-03-2008 : Рекомендации по проектированию зданий гостиничных предприятий, мотелей и кемпингов в Санкт-Петербурге

7. Главный Портал Индустрии гостеприимства и питания. http://www.horeca.ru

10. Деловой журнал «Современный отель», Путеводитель по отелям и гостиничному бизнесу. http :// www . hotelstop . ru / content . php

11. Журнал для профессионалов «Турбизнес на Северо-Западе» http://www.tourbusspb.ru/main/about

12. Интернет-журнал деловой информации для ритейлеров, рестораторов и отельеров, http://www.delinform.ru

13. Информационно-поисковой портал индустрии гостеприимства. Мир гостиниц и отельеров, http://next-stop.ru

15. Информационный туристический портал. Мотели Санкт-Петербурга, http://www.tour-info.ru/show_ctg/7/60

17. «Ночной Санкт-Петербург», Мотели Санкт-Петербурга, http :// piternights . ru / articles / motspb

18. Официальный сайт Законодательного собрания Санкт-Петербурга, http://www.assembly.spb.ru/

19. Официальный сайт Всемирной Туристской Организации, Международный туризм: первые результаты 2011 года подтверждают усиление роста, http://media.unwto.org/ru/press-release/2011-05-12/ mezhdunarodnyi-turizm-pervye-rezultaty-2011-goda-podtverzhdayut-usilenie-ro

20. Официальный сайт Федерального агенства по туризму (Ростуризм) http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140785

21. ПитерГид. Кемпинги Санкт-Петербурга, http :// www . petergid . ru / moteli - kempingi / sankt - peterburg - g /

24. Интернет-издание «Газета.ру». Надежда Русина «Создатели плавучих отелей хотят заманить состоятельных покупателей http://pda.gzt.ru/topnews/realty/-sozdateli-seti-plavuchih-otelei-hotyat-zamanitj-/320122.html

25. Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Навчальний посібник. — Ростов-на-Дону, 2008. — 117 с.

26. Лойко О.Т. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебное пособие - Томск: Издательство ТПУ, 2005. - 115 с.

 1. Журнал ProОтель №17. Апрель 2009 Тема номера Служба F&B: структура, оптимальные решения, технологии производства и оказания услуг питания в гостинице

 2. Facebook Автор Special Edition Hotel Management, написано 16 Сентябрь 2010 г. в 11:49
 3. сайт http://trendymen.ru Гастрономический отель Falsled Kro

 4. http://www.colliers.ru/ Бутик-отели в России. (Colliers International — международная консалтинговая компания, предоставляющая услуги в области коммерческой недвижимости.)


 5. газета Аргументы и факты 06 декабря 2011 Гастрономический отель: изысканная кухня для гурманов
 6. Журнал «Гостиница и ресторан: бизнес и управление»


 7. Журнал «Гастрономъ»

 8. Журнал «ВКУС Гид: ресторация»
 9. Журнал «Event.ru»


 10. « HoReCa-magazine » — ежемесячный деловой журнал Индустрии гостеприимства и питания.

Алексеева О.А. Маркетинговая модель гостиничного продукта в России. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, стр.10 – Государственный институт управления, Москва, 2009г

http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140255 Официальный сайт Федерального агентства по туризму

Минспорттуризма России. Событийный и гастрономический туризм

http://www.restoclub.ru/user/22739/blog/28257 Елена Рачева.Об отечественном гастротуризме.


http://content.foto.mail.ru/mail/borisboris74/_myphoto/s-9.jpg Журнал журнал Forbes Style, весна 2011

http://www.abbyypress.ru/michelin/red_guides История появления гида, ставшего эталоном в кулинарной сфере


http://www.hotelesyestilo.com/lujo/pabellones-les-cols-un-revolucionario-concepto-de-descanso-770 Павильоны Les Cols, революционная концепция релаксации

http://ru-ru.connect.facebook.com/note.php?note_id=153594431329464 Ресторан при гостинице; http://trendymen.ru/community/blogs/travelblog/821.html Гастрономический отель Falsled Kro

http://www.alltravels.com.ua/2008/12/15/marques-de-riscal Испанский отель Marques de Riscal для гурманов и др

http://whc.unesco.org/en/list/540 Официальный сайт ЮНЕСКО

http://www.kvs.spb.ru/?p=spravochnaya_informatciya_273 Официальный сайт Комитета по внешнеэкономическим связям Правительства СПб

http://www.restoclub.ru/ratings Все рестораны Петербурга. Рейтинг ресторанів

http://np-mag.ru/news/2011/10/13/nazvany-pobediteli-kulinarnogo-konkursa-zolotaya-kulina-v-sankt-peterburge сайт Натур продукт

http://www.taleonimperialhotel.com/RU/Page1451.htm сайт отеля Талеон

Арсентьев Д.С. Экономический механизм обоснования эффективности индустрии регионального въездного туризма (на примере С-Петербурга и Ленинградской области).стр. 55 Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Балтийская академия туризма и предпринимательства. СПб, 2008г

Розміщено на Allbest.ru

1 Распоряжение Правительства РФ от 19 июля 2010 г. N 1230-р О Концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016)»

2 Официальный сайт Всемирной Туристской Организации// Международный туризм: первые результаты 2011 года подтверждают усиление роста, URL: http://media.unwto.org/ru/press-release/2011-05-12/mezhdunarodnyi-turizm-pervye-rezultaty-2011-goda-podtverzhdayut-usilenie-ro

3 Алексеева О. А. Маркетинговая модель гостиничного продукта в России. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, стр.10 – Государственный институт управления, Москва, 2009г

4 http://www.russiatourism.ru/rubriki/-1124140255 Официальный сайт Федерального агентства по туризму Минспорттуризма России. Событийный и гастрономический туризм

5 http://www.restoclub.ru/user/22739/blog/28257 Елена Рачева.Об отечественном гастротуризме.


6 французский повар, ресторатор и предприниматель. Владелец сети ресторанов высокой кухни Alain Ducasse Enterprise (ADE) с годовой выручкой в $60 млн, в которую входят 26 ресторанов в Нью-Йорке, Гонконге, Токио, Лас-Вегасе. На 2011 год трём ресторанам, входящим в компанию Дюкасса, присвоено три звезды (высшая отметка) в гиде Мишлен

7 знаменитый французский шеф-повар и владелец одноимённого ресторана в Париже. Ганьер является одним из создателей «новой кухни» (фр. nouvelle cuisine), кулинарного направления «фьюжн» и молекулярной кухни

8 http://content.foto.mail.ru/mail/borisboris74/_myphoto/s-9.jpg Журнал журнал Forbes Style, весна 2011

9 http://www.abbyypress.ru/michelin/red_guides История появления гида, ставшего эталоном в кулинарной сфере


10 http://www.hotelesyestilo.com/lujo/pabellones-les-cols-un-revolucionario-concepto-de-descanso-770 Павильоны Les Cols, революционная концепция релаксации

11 Составлено автором по материалам :

http://ru-ru.connect.facebook.com/note.php?note_id=153594431329464 Ресторан при гостинице; http://trendymen.ru/community/blogs/travelblog/821.html Гастрономический отель Falsled Kro

http://www.alltravels.com.ua/2008/12/15/marques-de-riscal Испанский отель Marques de Riscal для гурманов и др

12 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17 октября 2005 года N 1541 "О Программе развития Санкт-Петербурга как туристического центра на 2005-2010"

13 По обилию вод Санкт-Петербургу принадлежит одно из первых мест в мире: в пределах его границ насчитывается 66 рек, 38 каналов и 10 озер. Водная поверхность занимает более 10 % площади Санкт-Петербурга, что нашло свое отражение в имидже города в качестве «Северной Венеции»

14 http://whc.unesco.org/en/list/540 Официальный сайт ЮНЕСКО

15 Арсентьев Д.С. Экономический механизм обоснования эффективности индустрии регионального въездного туризма (на примере С-Петербурга и Ленинградской области).стр. 55 Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Балтийская академия туризма и предпринимательства. СПб, 2008г

16 http://www.kvs.spb.ru/?p=spravochnaya_informatciya_273 Официальный сайт Комитета по внешнеэкономическим связям Правительства СПб

17 http://www.restoclub.ru/ratings Все рестораны Петербурга. Рейтинг ресторанів

18 http://np-mag.ru/news/2011/10/13/nazvany-pobediteli-kulinarnogo-konkursa-zolotaya-kulina-v-sankt-peterburge сайт Натур продукт

19 http://www.taleonimperialhotel.com/RU/Page1451.htm

20 http://www.fontanka.ru/2011/06/23/041 Интернет-газета Фонтанка.ру Ален Дюкасс: "Пять лет - и сюда придет Michelin"


21 http://content.foto.mail.ru/mail/borisboris74/_myphoto/s-9.jpg журнал Forbes Style, весна 2011

22 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/wages/# Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики

Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації