Приблизна програма підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, для підтвердження права на навчання водінню

n1.doc (10 стор.)
Оригінал


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

ЗАТВЕРДЖУЮ Перший заступник Міністра освіти Російської Федерації

А.Ф. Кисельов «8» квітня 2004

ПРИМІРНА ПРОГРАМА

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВОДІЇВ

ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ДЛЯ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРАВА НА НАВЧАННЯ

Водіння

Москва 2004

ББК 74.56 УДК 377.1 М14

Рецензент: кандидат технічних наук, доцент Московського автомобільно-дорожнього інституту (державного технічного університету) Панов Ю.Б.

ISBN 5-9559-0096-9

Приблизна програма підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, для підтвердження права на навчання водінню розроблена співробітником Інноваційного центру підготовки водіїв МАДІ (ГТУ) кандидатом технічних наук Майбородою О.В. і співробітниками Центру методичного обслуговування підготовки водіїв транспортних засоби ІРПО доктором педагогічних наук Ківою А.А., кандидатом педагогічних наук Калікінскім Ю.А.

Приблизна програма призначена для підтвердження права водіїв на навчання водінню (далі водіїв-інструкторів), реалізується в освітніх установах додаткової професійної освіти.

ISBN 5-9559-0096-9

ББК 74.56 УДК 377.1

© О.В. Майборода, А.А. Ківа, Ю.А. Калікінскій, 2004 р. © Інститут розвитку професійної освіти, 2004р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У відповідності з Типовим положенням про освітній установі додаткової професійної освіти (підвищення кваліфікації), затвердженого Постановою Уряду Російської Федерації від 26 червня 1995 р. № 610 підвищення кваліфікації водіїв-інструкторів, може здійснюватися в освітніх установах додаткової професійної освіти, які мають відповідну ліцензію та матеріально- технічну базу, що дозволяє виконувати програму навчання, в т.ч. по водінню транспортного засобу на автодромі та дорогах загального користування. Перелік навчального обладнання та споруд наведений у додатку 1.

До навчання допускаються особи, які мають освіту не нижче середньої (повної) загальної, водійське посвідчення на право керування транспортними засобами тих категорій, на яких він буде навчати водінню, стаж керування автотранспортними засобами не менше трьох років, і посвідчення про проходження підвищення кваліфікації для отримання ( підтвердження) права на навчання водінню.

Програма навчання включає вивчення сучасних педагогічних технологій, теоретичні та практичні заняття з підвищення водійської майстерності.

Слухачам, що успішно освоїло програму і отримали позитивні оцінки на підсумковій атестації, видається посвідчення встановленого зразка згідно з Постановою Держкомітету РФ з вищої освіти від 27.12.95 р. № 13 «Про затвердження форм документів державного зразка про підвищення кваліфікації і професійної перепідготовки фахівців і вимог до документів ».

Навчання організовується за очною формою і включає теоретичні та практичні заняття, водіння ТЗ на автодромі та дорогах загального користу-

3

вання. В результаті навчання слухач повинен освоїти мінімум систематичних знань по застосуванню сучасних педагогічних технологій при підготовці водіїв транспортних засобів; конструктивним особливостям сучасних автомобілів як об'єкти управління, діагностиці їх технічного стану, про основи теорії управління автомобілем і на цій базі сформувати уявлення: про вплив на безпеку дорожнього руху якостей водія і властивостей ТЗ, дорожніх умов; вплив на надійність водія режиму праці та відпочинку, гігієнічних умов у салоні, лікарських препаратів, алкоголю та наркотиків. Навчитися застосовувати отримані знання: для пояснення і показу навчаються оптимальних прийомів управління автомобілем; для навчання аналізу дорожньо-транспортних ситуацій та реалізації результатів анапіза в русі з безпечними швидкістю, дистанцією, інтервалом. Освоїти органолептіче-ський метод виміру й оцінки швидкості, дистанції та інтервалу, обираних навчаним. Освоїти оптимальні (економічний, швидкісний) алгоритми регулювання швидкості ТЗ.

Для отримання позитивної оцінки при проходженні підсумкової атестації слухач повинен продемонструвати: знання сучасних педагогічних технологій, застосовуваних при підготовці водіїв транспортних засобів; основ теорії управління автомобілем; вміння використовувати ці знання для пояснення оптимальних прийомів управління, що застосовуються в різних дорожньо-транспортних ситуаціях; вміння керувати автомобілем із заданою якістю в модельованих нештатних ситуаціях і при русі в транспортному потоці по дорогах загального користування; вміння оцінювати безпеку обираних навчаним швидкості, дистанції та інтервалу, при управлінні транспортним засобом на дорогах загального користування.4

Приблизний навчальний планНайменування предметів

Кількість годин

Всього

в тому числі

Теоретичні заняття

Практичні заняття

1

2

5

4

5

1.

2.

Застосування сучасних педагогічних технологій при підготовці водіїв ТЗ Конструктивні особливості ТЗ як об'єкта управління Основи теорії управління ТЗ та безпеки руху

12

14 46

6

14 36

6

10
Разом

Консультації

ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ

72 6 12

56 6

12

16
Всього

Підвищення водійського

майстерності

90

10

70

20
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації