Програма кандидатських іспіту Зі Спеціальності українська мова

n1.doc (1 стор.)
ОригіналПРОГРАМА кандидатських ІСПІТУ ЗІ Спеціальності

10.02.01 - УКРАЇНСЬКА МОВА

Сучасна українська літературна мова

 1. Звук и фонема. Фонологічна система української літературної мови. Сегментні ї суперсегментні одініці. Вокалізм. Консонантизм.

 2. Асіміляція, дісіміляція та Другие звукові Процеси в українській мові. Тіпі чергування (з історічнімі коментар). Морфонологія.

 3. Український алфавіт и графіка (з історічнімі коментар). Український правопис, его історія.

 4. Слово як основна одиниця мови. Тіпі лексічніх значень слів. Лексико-семантічні відношення между словами.

 5. Характеристика основних тіпів Словників сучасної української мови.

 6. Лексика української мови з Погляду ее Походження. Запозічені ї іншомовні слова. Міжмовні контакти української мови.

 7. Фразеологія української мови (тіпі класіфікацій, джерела Формування, словники).

 8. Морфеміка. Морфема и морф. Морфемном будова слова.

 9. Способи словотворення в українській мові. Синхрони й історичне словотворення. Історичні Процеси заміні структури слова.

 10. Класифікація частин мови (принципи, характеристика відоміх класіфікацій).

 11. Прійменнік, сполучнік и Частка. Проблема їх лінгвістічного статусу.

 12. Граматічні категорії іменніх частина мови в українській мові.

 13. Відмінкова система української мови.

 14. Словосполучення, їх тіпі. Віді синтаксичного зв'язку. Синтаксичні відношення и Способи їх вираженості.

 15. Речення як основна синтаксичною одиниця-конструкція. Тіпі двоскладних и односкладніх єктів, перелік.

 16. Вчення про члени речення.

 17. Складенні речення. Принципи класіфікації складаний єктів, перелік.

 18. Проблема семантічної структурованих речення. Актуальне членування.

 19. Текст як об'єкт лінгвістічного Вивчення. Синтаксис тексту.

 20. Функціональні стілі сучасної української літературної мови. Лексічні, фразеологічні, фонетічні, граматічні, словотвірні засоби стілістікі. Евфонія.

 21. Поняття ідіостиль та ідіолекту. Мовна особистість письменника.

 22. Норма и кодифікація. Тіпі літературних норм. Спеціфіка норми української літературної мови.

 23. Текст як лінгвістична категорія.

 24. Проблеми і методи сучасної лінгвостілістікі.

 25. Лексічні и семантічні поля. Поняття про сполучуваність слів і дістрібуцію.

 26. Поняття культури мови у вузьких та широкому розумінні.

 27. Поняття "літературна мова".

 28. Соціолінгвістіка як галузь мовознавства. Ее предмет и Завдання.

 29. Соціальні діалекті української мови: Класифікація, коротке характеристика.ІСТОРІЯ украинского Літературної МТІЕ


 1. Українська мова среди других слов'янських мов. Походження української мови (характеристика різніх концепцій). Тіпологічна характеристика української мови.

 2. Виникнення и Розвиток літературної мови в східніх слов'ян. Походження східнослов'янської пісемності. Старослов'янська и церковнослов'янська мови.

 3. Історія української літературної мови, проблеми ее періодізації. Розвиток стілів староукраїнської та Нової української літературної мови.

 4. Джерела Вивчення истории української мови. Характеристика пам'яток української пісемності.

 5. Історія Вивчення української мови.

 6. Мовна Ситуація в Україні в XVI - XVIII ст.

 7. Українська літературна мова першої половини ХІХ ст.

 8. Історія української мови як державної мови України. Українська мова у ХХ ст.

 9. Історія української літературної мови на західніх землях України.

 10. Українська мова за межами України.

 11. Мовна Політика і мовна Ситуація в Україні (1991-2000 рр.).


Історична Граматик української мови

 1. Формування фонетічної системи української мови.

 2. Наслідки занепад редукованіх звуків.

 3. Історичні Зміни форм и Категорій іменніка в українській мові.

 4. Співвідношення между типами відмін давньоруської мови та української.

 5. Історичні Зміни форм и Категорій прикметники в українській мові.

 6. Історія форм Займенник в українській мові.

 7. Історія форм чіслівніка в українській мові.

 8. Розвиток граматичного Категорій дієслова в истории української мови.

 9. Історія форм дієслів минули годині в українській мові.

 10. Формування ЗАСОБІВ вираженною майбутнього годині в українській мові.

 11. Шляхи розвітку пріслівнікової системи української мови.


УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

 1. Наголошеній и ненаголошеній вокалізм у говорах української мови.

 2. Фонологія українських говорів.

 3. Рефлексії z, е *, о *, * и в говорах української мови.

 4. Українські діалектологічні Атласи та словники.

 5. Діалектна основа української літературної мови.

 6. Особливості карпатської групи говорів української мови.

 7. говори української мови, їх Класифікація (з історічнімі коментар).

 8. Особливості північніх говорів української мови.

 9. Особливості Південно-східніх говорів української мови.

 10. Особливості Південно-західніх говорів української мови.

 11. Граматика українських говорів.

 12. Лексика українських говорів.

 13. Методи ДОСЛІДЖЕНЬ говорів української мови. Українська лінгвогеографія.

 14. Діалектне членування української мовної территории (з історією питання).
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації