Таблиця: філософ, Период истории, країна, течія чг філософська школа, ідея та філософські Поняття

n1.doc (1 стор.)
Оригінал
Ім. 'Я філософа

Период истории

Державна  етичний чг національна пріналежність

Напрям  течія чг філософська школа

Назвіть 2-3 філософські Поняття  введені в науковий обіг

Августин - г

Середньовічна філософія

Північна Африка

Представник патрістікі  ідеаліст

Філософія поза богослов'я - ніщо  Бог наперед візначає частку людини Незалежності від ее вчінків 

Аристотель г

Антична філософія (2 пров )

Греція

Єдність матерії та форм

Форма - активний початок  Матерія - пасивне  Звільнена від матерії форма - це вічний двигун  Знаті - означати знаті загальне  10 універсалій  Фундаментатор логікі  Людина - це Суспільна тварина  яка наділена душею та Політичною свідомістю 

Бекон г

Філософія нового годині

Англія

Матеріаліст  емпіріст

Матерія у постійному Русі  знання - сила

Вернадський - г

Руський космізм

Росія
Принцип Дана  Поняття ноосфери  основоположник вчення про живу Речовини 

Гегель г

Німецька класична філософія

Німеччіна

обґєктівній ідеаліст

Незалежності від нас існує дух  Постійно розвіваючісь на ПЄВНЄВ етапі породжує природу - субґєктівній дух - людину - філософію  Протіріччя между діалектічнім методом и метафізічною систему 


Геракліт - г

Антична філософія

Ефес центр Іонії (Греція)
Запроваджувати у філософську мову Термін логос  вища мета Пізнання - це Пізнання логосу  початок Всього існуючого у огні 

Декарт г

Філософія нового годині

Франція

Матеріаліст  раціоналіст
«Роздуми про метод»  «метафізічні роздуми»  Дуалістічне вчення  Дві субстанції  - дух  + мат  Метод Пізнання - раціоналізм и дедукція 
Донців г

Драгоманов - г

Філософія України

Україна

Матеріаліст з позітівістськімі подивимось

Критично розцінював християнство  Вірів у Пізнання світу  Головна одиниця Суспільства - Людський особа 

К'еркегор г

Некласічна філософія кінця XIX - качану XXст 

Німеччіна

Християнський екзістенціалізм

Об'єктивна діалектіка  Істина недосяжна для розуму и Пізнання 

Камю г

Екзістенційна філософія

Франція

Екзістенційна філософія

Основне живлення філософії - питання самогубства  Вчення про чужість людини в мире 

Кант г

Німецька класична філософія

Німеччіна

два періоді

  1. До 60-х рр  18 ст  Природничі проблеми

  2. З 70-х рр  «критичний період» и дуалізм  и агностицизм  и ідеалізм  »критика чистого розуму»  «Пролегоменах» 
Проблеми теорії Пізнання  Перехід від метафізікі субстанції до Теорії субґєкта  Чотири антіномії шкірно можна довести чі спростуваті  поєднані матеріалізм та ідалізм

Карл-Поппер г
Австрія

Постпозітівізм

Наукові проблеми

Леві-Сатросс г
Франція

Структураліст

Проблеми культура мистецтво 

Лейбніц - г

XVII - XVIIIВчення про Манадо як Прості неподільні субстанції 

Мартін Лютер - г
НімеччінаНіцше г

Некласічна філософія кінця XIX - качану XXст 

Німеччіна
Основа до Життя - це воля (воля до власти  ЗРОСТАННЯ   ) Вчення про надлюдіну  Вводити Поняття "воля до влади"

Платон г

Антична філософія (2 пров )

Греція

Ідеаліст (лінія Платона)

Первінні у бутті - ідеї (універсалі) Процес Пізнання - процес прігадування  Поліс - Правління кращих 

Сковорода г

Філософія України

Україна

Єдність матеріального з духовним

Чотири періоді:

  1. людина невіддільна від природи

  2. вчення про людину  щастя  мораль

  3. думки про духовний світ  загальний ідеал життя

  4. з чім винна боротися Справжня людина 

Бог и природа - єдине ціле  філософія серця - вчення про сродну працю 

Сократ

Антична філософія

Греція

Ідеаліст

Моральності можна пізнаті та засвоїті  Чим менше задовольняєшся - тим ближче знаходишся до Бога 

Спіноза г

Філософія нового годині

амстердам

матереаліст
світ - Нескінченна матер  субстанція яка НЕ потребує для свого Існування бога або чогсь Іншого  Вчення пантеїзму Спінозі - Бог не існує окремо від природи а растворяється в ній 
Фейєрбах г

Німецька класична філософія

Німеччіна

матеріаліст  філософія - антропологічна  Глибока гуманістічна

Природа - матеріальне  історія - духовне  Природа - основа Походження людини  релігія - це Хибне  Людина панує над природою Шляхом скори їй 

Фіхте г

Німецька класична філософія

Німеччіна

Суб'єктивний ідеаліст

Здатність руху Тільки духу  Протіріччя между суб'єктом (Я) i об'єктом (не-я) породжують Розвиток 

Фома Аквінській г

Середньовічна філософія

Італія

ідеаліст  послідовнік Альберта великого  спірається на вчення Арістотеля 

Буття - християнський бог Який створів світ  4 Рівні буття (4-Мінерали  3-рослини  2-тварини  4-душа) Розум - Найвища здібність людини  Єдність душі и тіла  Любов до Бога важлівіша за его Пізнання 

Фрейд г

Некласічна філософія кінця XIX - качану XXст 

Австрія
Теорія про свідоме и несвідоме  Психоаналіз  Воно  я  над-я 

Хайдегер г

Екзістенційна філософія

Німеччіна

Екзістенційна філософія

Проблематика людського буття  Екзистенція - буття спрямоване на ніщо

Шеллінг г

Німецька класична філософія

Німеччіна

Об'єктивний ідеаліст

Пріоритет природи в протіріччі "я і середовище" першоначала - субстанція что Виступає у вігляді абсолютного розуму  існує як єдність духовного и природного  як субґєкт-обґєкт

Юнг г

Некласічна філософія кінця XIX - качану XXст 

Швейцарія

Аналітична психологія

Критика псіхоаналізу  Двох основних моментів 

Юркевич - г

Філософія України

Україна

Теологічній ідеаліст

Крітікує матеріалізм Фейєрбаха та Чернишевського  діалектіку Гегеля  Провідна фігура - Індивідуальна особа  Біблія - ​​один шлях до знань 
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації