Курсовий проект - Вимірювання сили струму і напруги в електричних приладах

n1.doc (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (3 стор.)
ОригіналДокумент СМК 3 рівня

Сірма 10/5.01-2008Збірник інструктивно-регламентуючих матеріалів по підготовці магістрів

Редакція 2МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН

Таразскій державний університет ім. М.Х. Дулатов


Факультет _________________________________________________________________

Кафедра ___________________________________________________________________

Спеціальність _____________________________________________________________

Спеціалізація _____________________________________________________________


Курсова робота
Тема: __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Обсяг _______________________ сторінок.

Графічна частина _______________________ аркушів.
Магістрант _________________________________

/ Підпис / / П.І.Б. /

Науковий керівник _________________________________

/ Підпис / / П.І.Б. /

Рецензент _________________________________

/ Підпис / / П.І.Б. /

«Допущений до захисту»

Зав. кафедрою _________________________________

/ Підпис / / П.І.Б. /

Захищена на оцінку ___________________________________________________________

Голова комісії _________________________________

/ Підпис / / П.І.Б. /
Дата «____» _________________________200____ р.

Тараз 2009 р.


Факультет__________________________________________________________________

Кафедра____________________________________________________________________

Специальность______________________________________________________________

Специализация______________________________________________________________
ЗАВДАННЯ

на виконання курсової роботи
Магістранту (ке) _________________________________________________________________ / П.І.Б. /
1. Тема курсової работы______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Затверджена на засіданні кафедри, протокол № ___ від «___» ________ 200__р.

2. Термін здачі магістрантом завершеною курсової роботи «__» _____ 200__р.

3. Вихідні дані по курсовій работе__________________________________________4. Зміст розділів курсової роботи (найменування глав) _______________________5. Перелік додатків до курсової работе________________________________________Дата видачі завдання «_____» ___________200__г.
Начальник ОПО _________________________________

/ Підпис / / П.І.Б. /

Науковий керівник _________________________________

/ Підпис / / П.І.Б. /

Магістрант _________________________________

/ Підпис / / П.І.Б. /

РЕЦЕНЗІЯ

НА курсову роботу

Магістрант (ка) _________________________________________________


/ П.І.Б. /

Специальность__________________________________________________

/ Шифр ​​і найменування /
Тема курсової работы__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


Рецензент ___________________________________

/ Підпис / / П.І.Б. /

Вчений ступінь, звание__________________________________________________________ Посада, місце работы_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________


«______» _______________ 200___р.
М.П.

ВІДГУК НАУКОВОГО КЕРІВНИКА НА курсову роботу

Магістрант (ка) __________________________________________________


/ П.І.Б. /

Специальность___________________________________________________

/ Шифр ​​і найменування /

Тема курсової работы_____________________________________________________


_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
Науковий керівник _____________________________________

/ Підпис / / П.І.Б. /

Вчений ступінь, звання _____________________________________________

Посада, місце роботи ___________________________________________

«______» ____________ 200___р.
М.П.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації