Курсовий проект - Вимірювання сили струму і напруги в електричних приладах

n1.doc (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
n3.doc (1 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (3 стор.)
ОригіналСПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1.Крилова Г.Д. Основи стандартизації, сертифікації, метрології. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1998, 1999, 2001г.г.

2.Танковіч Т.І. Основи метрології КДТУ 2000р.

3.Сергеев А.Г., Крохин В.В. Метрологія. - М.: Логос, 2000р.

4.Сергеев А.Г., Латишев М.В. Метрологія, стандартизація, сертифікація. М.: Логос, 2001р.

5.Електріческіе вимірювання під ред. Фремке А.В., Душина Є.М. - Л.: Енергія, 1980р.

6. Винокуров В.І., Каплін С.І., Петелин І.Г. Електрорадіоізмеренія. - М.: Вища школа, 1986р.

7. Мирський Г.Я. Електронні вимірювання. - М.: Радіо і зв'язок, 1986

8. Карпов Р.Г. Карпов Н.Р. Електрорадіоізмеренія. - М. Вища школа 1978р.

9. Атамалян Е.Г. Прилади та методи вимірювання електричних величин - М.: Вища школа, 1982р.

10. Кульгавий Б.П., Моісеєв Ю.Г. Електрорадіоізмеренія. - М.: Радіо і зв'язок 1985р.

11. Основи метрології та електричні вимірювання. Під ред. Душина Є.М. - Л.: Вища 1987р.

12.Кравцов А.В. Метрологія й електричні вимірювання. - М.: Колос 1999.

13. Бурдун Г.Д. , Марков Б. Н. Основи метрології. Навчальний посібник для вузів. Видання третє, перероблене-М.: Видавництво стандартів, 1985, 256 с., Іл.

14. Електрорадіоізмеренія: підручник. / В.І. Нефедов, А.С. Сігов, В.К. Бітюков та ін / за ред. Сігова А.С. - М. ФОРУМ: ИНФРА-М. 2004р.

15. Метрологія та радиоизмерения: / підручник для вузів під ред. Нефедова В.І. / - М. Вища шк. 2003р. - 526с.

ВИСНОВОК

У цьому посібнику розглянуті питання визначення приладових і методичних похибок при прямих і непрямих вимірах таких основних електричних параметрів, як струм, напруга, опір і потужність, для ланцюгів постійного і змінного струму. Розрахункові завдання, що містяться в даному посібнику, присвячені також вивченню методик і правил обробки результатів вимірювання. Загально метрологічні питання отримання і обробки експериментальних даних розглянуті стосовно до електричних вимірюваннях. Осцилографічні вимірювання основних параметрів електричних сигналів імітовані за допомогою пакета схемотехнічного моделювання ELECTRONICS WORKBENCH 5.0.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації