Довідник - Туризм і туристичні ресурси в Росії 2004

GR-R2.DOC (1 стор.)
GR-R3.DOC (1 стор.)
n3.doc (2 стор.)
n4.doc (1 стор.)
n5.doc (1 стор.)
R-1.DOC (1 стор.)
R-2.DOC (4 стор.)
Оригінал


  1   2   3   42. ТУРИСТСЬКІ ПОТОКИ

TOURIST FLOWS


Міжнародних туристських потоків

INTERNATIONAL TOURIST FLOWS

2.1. ЕКСПОРТ І ІМПОРТ ПОСЛУГ
ПО СТАТТІ «ТУРИСТСЬКІ ПОСЛУГИ (ПОЇЗДКИ) »1)

(Мільйонів доларів США)

EXPORTS AND IMPORTS OF SERVICES ON THE ITEM "TRAVEL" 1)

(Million US dollars)
Експорт
Exports (Debit)

Імпорт
Imports (Credit)1995

2000

2001

2002

2003

1995

2000

2001

2002

2003

Всього

4312

3429

3572

4167

4502

11599

8848

9285

11283

12880

Total

в тому числі
по країнам:of which with countries:


поза СНД


3531


2161


2101


2647


3074


9943


7150


7765


9353


10995

non-CIS countreis

СНД

781

1268

1471

1520

1427

1656

1698

1521

1930

1885

CIS countries

У 2003р. питома вага експорту туристських послуг у загальному обсязі експорту товарів і послуг склав 3,0% (у 1995р. - 4,6%, в 2000р. - 3,0, в 2001р. - 3,2, в 2002р. - 3,4 %); питома вага імпорту туристичних послуг в загальному обсязі імпорту товарів та послуг дорівнював 12,6% (у 1995р. - 14,0%, в 2000р. - 14,5, у 2001р. - 12,5, у 2002р. - 13,4%).

In the year 2003 the share of exports of tourist services in the total exports of commodities and services accounted 3.0 per cent (1995 - 4.6%, 2000 - 3.0, 2001 - 3.2, 2002 - 3.4%); the share of imports of tourist services was 12.6 per cent of the total imports of commodities and services (1995 - 14.0%, 2000 - 14.5, 2001 - 12.5, 2002 - 13.4%).
1) За даними Платіжного балансу Російської Федерації Банку Росії.

According to the data of the Balance of Payments of the Russian Federation of Bank of Russia.


2.2. В'ЇЗД В РОСІЮ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН І ВИЇЗД ЗА КОРДОН РОСІЙСЬКИХ ГРОМАДЯН ПО ЦІЛЯМ ПОЇЗДОК 1)

(Тисяч чоловік)

ARRIVALS OF FOREIGN CITIZENS TO RUSSIA AND DEPARTURES OF RUSSIAN CITIZENS ABROAD BY PURPOSE OF TRIP 1)

(Thousand persons)
Чисельність іноземних громадян,
прибулих в Росію 2)

Number of foreign visitors in Russia 2)

Чисельність російських громадян,
виїхали за кордон 3)

Number of Russian citizens
traveled abroad 3)1995

2000

2001

2002

2003

1995

2000

2001

2002

2003Всі країни

All countries
Всього

10290

21169

21570

23296

22514

21329

18371

17939

20343

20468

Total

в тому числі
по цілям поїздок:of them by
purpose
of trip:

службова

2899

3218

3028

3014

2568

3249

2163

2529

2595

2516

business

туризм

1837

2598

2380

3106

3152

2607

4485

4191

5044

5640

tourism

приватна

3903

13382

14049

15159

14723

13803

10088

9490

10837

10330

private

транзит

864

415

489

524

485

-

-

-

-

-

transit

обслуговую-щий персонал 4)


787


1556


1624


1493


1586


1670


1635


1729


1867


1982

service staff 4)
Країни поза СНД

Non-CIS countries
Всього

5311

7410

7079

7881

8148

8396

9819

10402

11436

11645

Total

в тому числі
по цілям поїздок:of them by purpose of trip:

службова

2186

1997

1960

1980

2038

1696

1611

1651

2064

1985

business

туризм

1787

2215

2052

2686

2779

2555

4252

3972

4426

4615

tourism

приватна

544

2239

2059

2339

2404

2925

2867

3172

3600

3614

private

транзит

84

90

150

126

131

-

-

-

-

-

transit

обслуговую-щий персонал 4)


710


869


858


750


796


1220


1089


1307


1346


1431

service staff 4)
Країни СНД

CIS countries
Всього

4979

13759

14491

15415

14366

12933

8552

7537

8907

8823

Total

в тому числі
по цілям поїздок:of them by purpose of trip:

службова

713

1221

1068

1034

530

1553

552

578

531

531

business

туризм

50

383

328

420

373

52

233

219

618

1025

tourism

приватна

3359

11143

11990

12820

12319

10878

7221

6318

7237

6716

private

транзит

780

325

339

398

354

-

-

-

-

-

transit

обслуговую-щий персонал 4)


77


687


766


743


790


450


546


422


521


551

service staff 4)

1) Тут і далі - дані ФСБ Росії (Прикордонна служба).

In this and following tables - data of Federal Security Service of the Russian Federation (Border Guard Service).

2) Тут і далі - без урахування в'їхали на постійне місце проживання.

In this and following tables - excluding arrivals for permanent residence.

3) Тут і далі - без урахування виїхали на постійне місце проживання і військовослужбовців.

In this and following tables - excluding expatriation and armed forces personnel.

4) Тут і далі - водії автотранспортних засобів та екіпажі морських, річкових і повітряних суден, бригади залізничного транспорту.

In this and following tables - car drivers, crews of vessels, aircraft and trains.

2.4. ЧИСЕЛЬНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН, прибув до Росії
ІЗ КРАЇН ПОЗА СНД в 2003 р., ПО ЦІЛЕЙ ПОЇЗДОК

(Тисяч чоловік)

NUMBER OF FOREIGN VISITORS FROM NON-CIS COUNTRIES IN RUSSIA in 2003, BY PURPOSE OF TRIP

(Thousand persons)в тому числі по цілям поїздок

of them by purpose of trip


Всього

Total

cлужебного

business

туризм

tourism

приватна
private

транзит

transit

обслужить-вающий персонал

service staffВсього

8148

2038

2779

2404

131

796

Total
з них по країнах:of which by countries:
ЄвропаEurope
Австрія

47

16

23

2

0,3

6

Austria
Албанія

0,9

0,4

0,2

0,3

0,0

0,0

Albania
Бельгія

26

9

15

1

0,3

1

Belgium
Болгарія

32

15

6

3

1

7

Bulgaria
Великобританія

177

52

91

8

1

25

United Kingdom
Угорщина

17

8

4

2

0,2

3

Hungary
Німеччина

516

123

289

51

12

41

Germany
Греція

29

5

14

1

0,1

9

Greece
Данія

33

10

16

2

1

4

Denmark
Ірландія

12

4

4

1

0,1

3

Ireland
Іспанія

52

9

40

2

0,2

1

Spain
Італія

170

34

114

5

1

16

Italy
Кіпр

18

3

3

1

0,1

11

Cyprus
Латвія

345

83

43

168

15

36

Latvia
Литва

874

152

30

634

8

50

Lithuania
Люксембург

3,3

0,5

1,5

0,1

0,0

1,2

Luxemburg
Македонія

2,3

1,7

0,2

0,3

0,1

0,0

Macedonia
Нідерланди

68

19

27

2

0,2

20

Netherlands
Норвегія

45

15

20

4

1

5

Norway
Польща

1233

210

956

43

7

17

Poland
Португалія

11

2

6

0,3

0,1

3

Portugal
Румунія

12

3

2

3

1

3

Romania
Словаччина

15

10

1

2

0,3

2

Slovakia
Словенія

8,1

4,9

2,0

0,4

0,1

0,7

Slovenia
Фінляндія

1154

629

242

202

6

75

Finland
Франція

189

40

118

8

1

22

France
Хорватія

8,8

4,5

2,0

0,9

0,1

1,3

Croatia
Чехія

30

13

8

2

1

6

Czech Republic
Швейцарія

38

11

19

2

0,3

6

Switzerland
Швеція

63

20

26

5

1

11

Sweden
Естонія

406

46

54

276

6

24

Estonia
Продовження табл. 2.4
Table 2.4, continued


в тому числі по цілям поїздок

of them by purpose of tripВсього

Total

cлужебного

business

туризм

tourism

приватна
private

транзит

transit

обслужить-вающий персонал

service staff
АзіяAsia

В'єтнам

24

18

0,4

3

1

2

Viet Nam

Ізраїль

60

19

24

13

1

3

Israel

Індія

33

18

4

3

3

5

India

Іран

14

6

3

1

1

3

Iran

Китай

680

100

203

293

7

77

China

Монголія

117

17

14

61

5

20

Mongolia

ОАЕ

2,4

0,3

0,2

0,1

0,0

1,8

UAE

Пакистан

3,7

2,5

0,3

0,3

0,2

0,4

Pakistan

Республіка Корея


95


14


32


6


32


11

Republic of Korea

Сінгапур

3,7

0,6

1,1

0,1

0,0

1,9

Singapore

Сирія

10

4

1

1

0,3

4

Syria

Таїланд

4,6

0,9

2,9

0,2

0,1

0,5

Thailand

Туреччина

140

52

31

10

1

46

Turkey

Філіппіни

26

1

2

0,4

1

22

Philippines

Японія

87

23

55

3

3

3

Japan

Афр икаAfrica

Алжир

1,7

0,8

0,1

0,3

0,0

0,5

Algeria

Ангола

0,9

0,4

0,0

0,4

0,1

0,0

Angola

Єгипет

6,9

1,7

1,3

0,6

0,2

3,1

Egypt


Лівія


0,7


0,4


0,1


0,2


0,0


0,0

Libyan Arab Jamahirya

Мавританія

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

-

Mauritania

Малі

0,2

0,1

0,0

0,1

-

0,0

Mali

Марокко

2,4

1,5

0,3

0,2

0,1

0,3

Morocco

Намібія

0,2

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

Namibia

Нігерія

0,8

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

Nigeria

Судан

0,7

0,5

0,1

0,1

0,0

0,0

Sudan

Туніс

1,6

1,0

0,4

0,1

0,0

0,1

Tunisia

Ефіопія

0,5

0,3

0,0

0,1

0,1

0,0

Ethiopia

ПАР

4

2,0

1,6

0,3

0,0

0,1

South Africa

Ам ЕрикаAmerica

Аргентина

3,4

0,9

1,5

0,5

0,1

0,4

Argentina

Бразилія

4,7

1,6

2,4

0,3

0,0

0,4

Brazil

Канада

30

11

15

3

0,4

1

Canada

Куба

3,5

1,3

0,9

0,4

0,3

0,6

Cuba

Мексика

5,9

1,1

4,2

0,4

0,0

0,2

Mexico

США

281

88

126

53

2

12

USA

Чилі

1,4

0,3

1,0

0,1

0,0

0,0

Chile

Австралія і
ОкеаніяAustralia and Oceania

Австралія

17

6

9

2

0,1

0,3

Australia

Нова Зеландія

4,5

1,3

2,8

0,3

0,0

0,1

New Zealand


2.6. ЧИСЕЛЬНІСТЬ РОСІЙСЬКИХ ГРОМАДЯН, виїхати до країн ПОЗА СНД
в 2003 р., ПО ЦІЛЕЙ ПОЇЗДОК

(Тисяч чоловік)

NUMBER OF RUSSIAN CITIZENS TRAVELED IN NON-CIS COUNTRIES in 2003, BY PURPOSE OF TRIP

(Thousand persons)в тому числі по цілям поїздок

of them by purpose of tripВсього

Total

cлужебного

business

туризм

tourism

приватна

private

обслужить-вающий персонал

service staff
Всього

11645

1985

4615

3614

1431

Total

з них по країнах:
of which by countries:

Євр опа
Europe

Австрія

69

26

29

10

4

Austria

Албанія

0,6

0,0

-

0,0

0,6

Albania

Бельгія

23

9

4

3

7

Belgium

Болгарія

112

8

73

17

14

Bulgaria

Великобританія

170

67

52

29

22

United Kingdom

Угорщина

40

11

13

7

9

Hungary

Німеччина

790

256

278

187

69

Germany

Греція

137

9

91

21

16

Greece

Данія

37

14

12

6

5

Denmark

Ірландія

18

8

4

4

2

Ireland

Іспанія

215

13

168

13

21

Spain

Італія

201

35

119

21

26

Italy

Кіпр

141

9

107

15

10

Cyprus

Латвія

136

25

19

74

18

Latvia

Литва

896

58

36

747

55

Lithuania

Люксембург

1,2

0,2

0,6

0,0

0,4

Luxemburg

Македонія

0,3

0,1

0,2

0,0

0,0

Macedonia

Нідерланди

60

24

16

11

9

Netherlands

Норвегія

65

23

17

15

10

Norway

Польща

666

195

422

22

27

Poland

Португалія

14

3

7

1

3

Portugal

Румунія

15

2

2

6

5

Romania

Словаччина

6,0

2,8

2,0

0,9

0,3

Slovakia

Словенія

10

3

5

1

1

Slovenia

Фінляндія

2029

661

327

742

299

Finland

Франція

232

71

112

28

21

France

Хорватія

46

4

33

5

4

Croatia

Чехія

89

21

51

12

5

Czech Republic

Швейцарія

106

33

45

21

7

Switzerland

Швеція

45

15

14

7

9

Sweden

Естонія

951

27

33

849

42

Estonia

Продовження табл. 2.6
Table 2.6, continuedв тому числі по цілям поїздок

of them by purpose of tripВсього

Total

cлужебного

business

туризм

tourism

приватна

private

обслужить-вающий персонал

service staff
Азія
Asia

В'єтнам

8,5

2,6

1,8

0,9

3,2

Viet Nam

Ізраїль

90

7

27

47

9

Israel

Індія

29

7

13

2

7

India

Іран

31

4

1

1

25

Iran

Китай

1372

132

688

406

146

China

Монголія

45

7

2

22

14

Mongolia

ОАЕ

193

10

146

18

19

UAE

Пакистан

6,4

0,1

4,7

0,9

0,7

Pakistan

Республіка Корея

114

31

17

21

45

Republic of Korea

Сінгапур

1,2

0,2

0,8

0,0

0,2

Singapore

Сирія

15

2

5

5

3

Syria

Таїланд

72

4

55

4

9

Thailand

Туреччина

1312

47

1039

116

110

Turkey

Філіппіни

0,7

0,1

0,4

0,0

0,2

Philippines

Японія

177

20

18

6

133

Japan

Афр ика
Africa

Алжир

2,8

0,9

0,0

0,6

1,3

Algeria

Ангола

1,8

1,2

0,0

0,2

0,4

Angola

Єгипет

418

11

368

15

24

Egypt


Лівія


0,8


0,1


-


0,0


0,7

Libyan Arab Jamahirya

Мавританія

0,2

0,1

-

0,0

0,1

Mauritania

Малі

2,1

0,0

1,9

0,0

0,2

Mali

Марокко

0,7

0,0

0,3

0,0

0,4

Morocco

Намібія

0,3

0,3

-

0,0

0,0

Namibia

Нігерія

0,0

0,0

-

-

-

Nigeria

Судан

0,1

0,0

-

-

0,1

Sudan

Туніс

69

1

60

3

5

Tunisia

Ефіопія

0,1

0,0

-

-

0,1

Ethiopia

ПАР

0,3

0,2

0,0

0,0

0,1

South Africa

Ам Ерика
America

Аргентина

0,1

0,0

-

0,0

0,1

Argentina

Бразилія

0,2

0,1

0,0

-

0,1

Brazil

Канада

14

3

2

6

3

Canada

Куба

6,9

1,0

4,0

0,7

1,2

Cuba

Мексика

0,1

0,1

-

0,0

0,0

Mexico

США

99

33

13

40

13

USA

Чилі

0,0

0,0

-

-

-

Chile

Австралія і Океанія
Australia and Oceania

Австралія

4,2

0,5

0,1

2,9

0,7

Australia

Нова Зеландія

0,1

0,0

0,1

-

0,0

New Zealand
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації