Побудова епюри поперечної сили та згинального моменту для простої балки

n1.doc (1 стор.)
n2.doc (1 стор.)
ОригіналЗадача 1

«Побудова епюри поперечної сили та згинального моменту для простої балки»
Вихідні дані

Дано:


Рисунок 1 - Розрахункова схема балки

Рішення


1 Визначаємо опорні реакції

Направимо реакції опор в точці А вниз і вліво (V A і H A відповідно) і в точці D вниз (R D).

Cоставить рівняння рівноваги відносно осі x
(1.1)
Cоставить рівняння моментів відносно опори А:
(1.2)
Звідси знаходимо R D:


Аналогічно рівняння моментів відносно опори D
(1.3)
Звідси знаходимо V A:

Для перевірки складемо рівняння рівноваги відносно осі y
(1.4)
Умова перевірки виконується, значить, проведені вище обчислення вірні.

2 Розбиваємо балку на три силових ділянки AB, BC і CD, для кожної ділянки застосовуємо метод перетинів і складаємо рівняння поперечної сили та згинального моменту.

Визначаємо характерні ординати поперечної сили та згинального моменту і будуємо їх епюри (малюнок 1).

Розглянемо ділянку AB


(1.5)(1.6)


Розглянемо ділянку BC


(1.7)(1.8)


Розглянемо ділянку CD


(1.9)(1.10)


Розрахункова схема балки наведена на малюнку 1.

Завдання 2

«Побудова епюри поперечної сили та згинального моменту для затисненої балки»
Вихідні дані

Дано:


Малюнок 2 - Розрахункова схема балки
Рішення

Розбиваємо балку на три силових ділянки AB, BC, CD, для кожної ділянки застосовуємо метод перетинів і складаємо рівняння поперечної сили і крутного моменту.

Визначаємо характерні ординати поперечної сили і крутного моменту і будуємо його епюри (малюнок 2).

Розглянемо ділянку AB


(2.1)(2.2)


Розглянемо ділянку BC


(2.3)(2.4)
Розглянемо ділянку CD


(2.5)(2.6)


Розрахункова схема балки наведена на малюнку 2.

Завдання 3

«Побудова епюри поперечної сили та згинального моменту для простої балки з шарніром»
Вихідні дані

Дано:


Рисунок 3 - Розрахункова схема балки з шарніром

Рішення


1 Визначаємо опорні реакції

Направимо реакції опор в точці А вниз (R A) і в точці D вниз (R D).

Cоставить рівняння моментів щодо шарніра В (праворуч):
(3.1)
Звідси знаходимо R D:


Складемо рівняння моментів щодо опори A
(3.2)
Звідси знаходимо M A:

Cоставить рівняння моментів щодо шарніра В (зліва):
(3.3)
Звідси знаходимо R A:


Для перевірки складемо рівняння рівноваги відносно осі y
(3.4)
Умова перевірки виконується, значить, проведені вище обчислення вірні.

2 Розбиваємо балку на три силових ділянки AB, BC і CD, для кожної ділянки застосовуємо метод перетинів і складаємо рівняння поперечної сили та згинального моменту.

Визначаємо характерні ординати поперечної сили та згинального моменту і будуємо їх епюри (малюнок 3).

Розглянемо ділянку CD


(3.5)(3.6)


Розглянемо ділянку BC


(3.7)(3.8)


Розглянемо ділянку АВ


(3.9)(3.10)


Розрахункова схема балки приведена на малюнку 3

Задача № 4

«Побудова епюр поздовжньої, поперечної сил і згинального моменту для рами»
Вихідні дані

Дано:Малюнок 4 - Розрахункова схема рами

Рішення

1 Визначаємо опорні реакції

Направимо реакції опор в точці А вниз і вліво (V A і H A відповідно) і в точці B вгору (R B).

Cоставить рівняння рівноваги відносно осі x
(4.1)

Звідси знаходимо H A:

H A = 1.8qa;
Cоставить рівняння моментів відносно опори А
(4.2)
Звідси знаходимо R B:Аналогічно рівняння моментів відносно точки K
(4.3)
Звідси знаходимо V A:

Для перевірки складемо рівняння рівноваги відносно осі y
(4.4)
Умова перевірки виконується, значить, проведені вище обчислення вірні.

2 Розбиваємо раму на чотири силові ділянки АC, CD, DE і BD. Для кожної ділянки застосовуємо метод перетинів і складаємо рівняння поздовжньої, поперечної сил і згинального моменту.

Визначаємо характерні ординати поперечної сили та згинального моменту і будуємо їх епюри (малюнок 4).

Розглянемо ділянку AС


(4.5)(4.6)(4.7)


Розглянемо ділянку CD


(4.8)(4.9)(4.10)


Розглянемо ділянку DE


(4.11)(4.12)(4.13)


Розглянемо ділянку ВD


(4.14)(4.15)(4.16)Побудовані епюри поздовжньої, поперечної сил і згинального моменту перевіримо шляхом вирізання вузла D і перевірки його рівноваги під дією внутрішніх силових факторів і зовнішніх навантажень (малюнок 4). Рівновага забезпечується, отже, епюри побудовані вірно.

Розрахункова схема балки наведена на малюнку 4.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації