Довідники

1   2   3   4
Довідник з високовольтного обладнання електроустановок

Таблиця - Адміністративно-правові режими
ВФ РОТА, м. Владивосток, викладач Чепурна Ірина Володимирівна, 2011 р.
Таблиці та схеми до семінару з цивільного права
МДЮА (ОЦП) спеціальність: "Юриспруденція" 1 курс 2 семестр 2011 годПрізнаніе громадянина безвісно відсутнім і оголошення громадянина умершім.Опека, піклування і патронаж.Віди юридичних ліц.Процедури банкротства.Віди комерційних юридичних осіб: ТОВ, ЗАТ, ОАО.Віди цінних паперів . Види угод.
Словник латинських термінів і виразів
2011, 12 стр.Словарь містить близько 400 словникових статей з докладною розробкою значень найбільш вживаних в римському приватному праві термінів і виразів.
Таблиця скорочених строків розгляду цивільних справ
По окремих категоріях справ, які вимагають більш швидкого розгляду, федеральними законами можуть встановлюватися більш скорочені строки розгляду і вирішення цивільних справ. Скорочені строки за окремими категоріями справ наведені в табліцесокращенних строків розгляду цивільних справ
Довідник - Перелік і коди речовин, що забруднюють атмосферу

Таблиця - Схема. Види виробництв суду 1 інстанції
Схема. Види виробництв суду 1 інстанції, а саме позовну виробництво, особливе виробництво, наказне провадження, виробництво виникає з публічних правовідносин. МДЮА, 4 курс
Таблиця Право на позов і право на пред'явлення позову
Таблиця Право на позов і право на пред'явлення позову. У даній таблиці наводиться поняття права на позов і права на пред'явлення позову, а також порівняння з таких підстав: передумови, підстави для пред'явлення, умови реалізації, наслідки та стадії. МДЮА, 4 курс
Таблиця. Відмінності процесуального правонаступництва від заміни неналежного відповідача
Таблиця. Відмінності процесуального правонаступництва від заміни неналежного відповідача. У даній таблиці проводиться порівняння з таких підстав: поняття, приклад, правова регламентація, стадії, суб'єкти, підстави, залежність, процесуальні наслідки, порядок оформлення. МДЮА, 4 курс
Словник до семінару за римським правом
ОІ МГЮА, Сіваракша І.В., 2 курс, 15 стр., 12.12.2011г.Вещное право: види вещейвещние праваправо собственностівіди і права собственностіпріобретеніе права собственностізащіта права собственностивладениеустановление владеніяпрекращеніе владеніязащіта владеніяправа на чужі речі.
Зразок щоденника та звіту переддипломної (виробничої) практики студента юридичного факультету
Зразок щоденника, звіту і характеристики переддипломної (виробничої) практики студента Юридичного факультету. СГЮА. 2010, 9 стор Астрахань/Россия.Содержание:Дневникхарактеристикаотчет
Таблиця - Історія англійської літератури в таблиці. Середні століття, Епохи відродження та Просвітництва
НГЛУ, 3 курс - 5 с.В таблиці викладені основні риси англійської літератури починаючи з середніх століть і закінчуючи Просвітництвом.
Таблиця - Історія англійської та американської літератури в таблиці. Романтизм, реалізм, модернізм, постмодернізм
НГЛУ, 3 курс - 8 с.В таблиці коротко викладено основні риси англійської та американської літератури за напрямками романтизм, реалізм, модернізм, постмодернізм.
Каталог нормативних документів 2011 рік

Таблиці - 15 основних шкіл в таблицях
КубГТУ: ІПіПП, 4 стр.Мілетская школа; Ефеський школа; Пифагорейская школа; Елейський школа; софістичних школа; Афінська школа; Епікуреїзм; Стоїцизм; Кинізм; Західна патристика; Схоластика; Новий час; Раціоналізм; Британський емпіризм; Філософія життя;
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації