Лабораторні роботи

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Контрольна робота - Психологія особистості: характер
Введеніе.Определеніе характера.Связі рис характера.Черти характеру і відносини лічності.Характер як «програма поведінки людини». Акцентуація рис характера.Характер і темперамент.Пріродние та соціальні передумови характера.Заключение.Литература.
Лабораторна робота - Перевірка точності токарно-гвинторізного верстата
Мета роботи - вивчити методи перевірки на геометричну точність токарно-гвинторізних верстатів, що пройшли капітальний ремонт. Виконати експериментальну частину по визначенню точності прямолінійного переміщення супорта токарно-гвинторізного верстата в поздовжньому напрямку.
Контрольна робота - Основні ідеї біхевіоризму і небіхевіорізма
Історичний огляд бихевиоризма.Необихевиоризм Скіннера.Біхевіорізм і агрессія.О психологічних експеріментах.Теорія фрустраційної агрессівності.Вместо укладення: зв'язок психології та природничих наук.
Контрольна робота з управління проектами
Основні форми проектної структур.Внутрішні організаційні структури у великих проектах.Створення проектної команді.Задача. Для виконан оздоблювальних робіт потрібно 18 малярів, а наявний чісельність -14. Вихідні дані про потребу в трудових ресурсах представлені в табл. 22.
Лабораторні роботи ПЛІС ALTERA MAX +
Представлені лабораторні роботи з вивчення FPGA MAX + основи мови AHDL, VHDLСодержаніе робіт: менеджер і графічний редактортекстовий редактор і компілятороснови мови AHDLмоделірованіе регістра КР1533ІР38моделірованіе регістра КР1533ІР23моделірованіе схеммоделірованіе модуля адаптивного
Контрольна робота - інфразвук та ультразвук
Зміст: Вступ.Ультразвук.Вплів ультразвуку на організм людіні.Профілактіка негативного вплива ультразвуку.Інфразвук.Біологічна дія інфразвуку на людіну.Вісновок.Спісок використаної літератури.
Методички до лабораторних робіт
Автор неізвестен.Освоеніе програмних продуктів AVP, Dr. Web, ADinf, а так само поповнення інформації про існуючі вірусах.Ізученіе принципів аутентифікації користувачів в Web-системах на прикладі РНР-сеансів.
Лабораторна робота № 2
Транспортні задачі.
Мукасеева В.Н., Дарiцев О.В. Асемблер. Програмування простих алгоритмів обробки даних
Методичні вказівки до лабораторних робіт № № 1, 2 / Уфімський. держ. авіац. техн. ун-т; Сост. В. Н. Мукасеева, О. В. Дарінцев - Уфа, 2004. - 32 с.1. Компонування, редагування та налагодження програм. Архітектура комп'ютера. Процедури формування програми на асемблері. Структура програми
Лабораторна робота № 2
Осцилограф. Ознайомлення з пристроєм осцилографа, принципом його дії і способами вимірювання характеристик електричних сигналів з його застосуванням.
Шпори по матрицях
Основні поняття. Дії над матрицями. Елементарні перетворення матриць. Властивості множення матриць. Властивості визначників. Невироджені матриці. Системи лінійних рівнянь. Теорема Крамера. Теорема про базисному мінорі. Теорема Кронекера-Капеллі. Теорема про існування нетривіального рішення
Файзуллін Ф.С. та ін Введення в курс філософії
Навчальний посібник / За ред. акад. Файзулліна Ф. С. - Уфа: УГАТУ, 1996 г.Определяется коло проблем і роль філософії в суспільстві, аналізуються основні історичні етапи розвитку цієї науки, викладається філософська думка Башкортостану. Розкривається зміст вихідних філософських категорій.
Вивчення законів обертального руху твердого тіла
Вивчення законів обертального руху твердого тела.Проверка залежності кутового прискорення від моменту сили при постійному моменті інерції. Перевірка залежності моменту інерції вантажів від відстані до осі обертання.
Визначення моментів інерції твердих тіл
Визначення моментів інерції твердих тіл методом тріфілярного підвісу. Експериментальне визначення моментів інерції твердих тіл і перевірка теореми Штейнера.
Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки
Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної решітки. Ознайомлення з явищем дифракції світла, теорією і пристроєм дифракційної решітки. Ознайомлення з методикою одержання спектрів за допомогою дифракційної решітки. Експериментальне визначення довжин хвиль в спектрі випускання ртут
Вивчення вільних і затухаючих коливань
Вивчення вільних і загасаючих коливань. Вивчення вільних і затухаючих гармонійних коливань пружинного маятника.
Визначення швидкості звуку в повітрі методом стоячих хвиль
Визначення швидкості звуку в повітрі методом стоячих хвиль. Визначення швидкості звуку в повітрі методом стоячих хвиль.
Вивчення законів постійного струму
Вивчення законів постійного струму. Вивчення методів вимірювання опору провідників, заснованих на законах постійного струму. Вимірювання опору за допомогою моста Уітстона; шляхом розрахунку за виміряним значенням напруги і сили струму в ланцюзі.
Вивчення термоелектронної емісії металів
Вивчення термоелектронної емісії металів. Визначення роботи виходу електрона.
Збірник формул з фізики
Збірник формул з фізики від механіки до квантової фізики.
Рішення задач з фізики
Механічні коливання і хвилі. Механіка твердого тіла. Динаміка поступального руху. Кінематика. Динаміка матеріальної точки. Динаміка обертального руху. Елементи спеціальної теорії відносності. Механічні коливання і хвилі. Основи термодинаміки.
Шпори з російської мови
Літературна мова. Форми мови. Основні властивості. Нормированность. Характерні особливості. Історія розвитку. Стилі. Публіцистичний стиль. Науковий стиль. Поняття спілкування. Ділове спілкування. Поняття про культуру мовлення. Наголос. Специфіка розмовного стилю. Мова як засіб спілкува
Ринок землі його специфіка
Ринок природних ресурсів. Сутність, функції, особливості ринку землі. Формування ринку землі в Росії. Особливості Російської цивілізації (відношення до землі). Історія аграрного питання в Росії. Характеристика Столипінської реформ. Аграрнийй сектор в сучасній Росії.
Розрахунково-графічна робота з лінійної алгебри
Розрахунково-графічна робота з лінійної алгебри. Система лінійних рівнянь. Визначник. Формула Крамера. Метод Гаусса. Матричний спосіб.
Тексти завдань зі збірника Чортова
Фізика. Методичні вказівки та контрольні завдання під редакцією А.Г.Чертова, М.Висшая школа. 1987.
Арутюнов (ред.) Вища математика. Методичні вказівки і контрольні завдання
М.: Вища школа, 1985.Для студентів заочників інженерно-технічних вищих навчальних заведеній.Тексти окремих завдань в doc форматі.
Методичка - Симплекс-метод розв'язання задачі лінійного програмування
Автор неізвестен.Сімплекс-метод розв'язання задачі лінійного программірованія.Опісаніе симплекс-алгоритму. Застосування симплекс-алгоритму при вирішенні задачі лінійного програмування. Пошук допустимого базисного розв'язку. Приклади використання симплекс-методу.
Лабораторна робота № 4
Алгоритм пошуку остовного графа. Вивчення алгоритмів пошуку остовного графа. Розробка програми, що реалізує цей алгоритм.
Задача комівояжера
Задача комівояжера. Загальний опис. Методи рішення задачі комівояжера. Жадібний алгоритм. Дерев'яний алгоритм. Метод гілок і меж. Алгоритм Дейкстри. Мій метод розв'язання задачі комівояжера Аналіз методів рішення задачі комівояжера. Практичне застосування задачі комівояжера.
Шпори з загальної хімії
Будова Атома.Орбіталь.Главное квантове чісло.Орбітальное квантове чісло.Магнітное квантове чісло.Спіновое квантове чісло.Прінціп мінімальної енергіі.Правіло В. Клечковского.Прінціп заборони Паулі.Правіло Гунда.Енергія іонізаціі.Сродство до электрону.Электроотрицательность.Атомный радіус.
Визначити реакції опор балки
Визначити реакції опор балки поперечні сілиQ, згинальні моменти M і побудувати-ить епюри Q і M. Знайти розміри поперечного перерізу: сталевої труби при [sigma] = 120 мПа і d = а \ D = 0,5 (схеми а); дерев'яної прямокутної балки при [sigma] = 9 мПа і b \ h = 0,6 (схема б ). З-Вестн навантаження
Реферат - Інформаційне забезпечення управління підприємством
Вивчення проблеми вдосконалення інформаційного забезпечення управління організацією.
Методичка по лабораторній роботі № 2
Автор неізвестен.Методіческіе вказівки до лабораторної роботи створення списковому структур даннихпо дисципліні технологія програмування. Засвоєння студентами рекурсивних процедур програмування на прикладі створення списків даних.
Лічильники
Загальні відомості. Суммирующие двійкові лічильники. Віднімає і реверсивний лічильники. Лічильник з періодом циклічної роботи, не висловлюваним цілої ступенем двох. Десятковий лічильник. Кільцевій лічильник.
Проектування модуля ОЗУ. Варіант 4.
Проектування модуля ОЗУ.
Концепції управління персоналом
Персонал в сучасній організаціі.Человек в традиційному і сучасному виробничому процессе.Основние чинники підвищення ролі персоналу в постіндустріальному обществе.Управленіе персоналом як специфічна сфера управління. Поняття і цілі управління персоналом.
Методи управління виробництвом
Управління предпріятіем.Прінціпи управління предпріятіем.Целі управління предпріятіем.Функціі управління підприємством: їх види і содержаніе.Структури управления.Организационная структура управління підприємством: поняття, склад елементов.Лінейние структури управління.
Лабораторна робота № 2
Стеганография.Ознакомление з поняттям стеганографії, її базовими принципами, використовуваними форматами контейнерів, способами пакування приховуваної інформації, найбільш популярними програмами стеганографії.
Лабораторна робота № 3
Secret Net 2000.Ознакомленіе з системами забезпечення безпеки. Вивчення програмного пакету Secret Net 2000.
Лабораторна робота № 4
Вивчення системи безпеки Windows 2000/XP.Ознакомленіе з системами забезпечення безпеки в Widnows 2000/XP.
Лабораторна робота № 5
Захист комп'ютерів за допомогою мережевих екранів при роботі в Інтернет. Знайомство з питаннями захисту комп'ютерів від атак з Інтернет за допомогою міжмережевих екранів. Kaspersky Anti-Hacker.ViPNet [Personal Firewall].
Алгоритм шифрування ГОСТ 28147-89
Стаття містить опис алгоритму, прийнятого в якості стандарту шифрування в Російській Федерації та його реалізації для процесорів сімейства Intel x86, а також обговорення різних питань його практичного використання.
Лекції - Стандартизація
Основи організації і технології стандартизації. Сутність і зміст. Основи організації і технології стандартизації. Нормативні документи та види стандартів. Органи і служби у стандартизації. Держконтроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог стандартів.
Лекції з фізики
Механіка. Введення. Кінематика матеріальної точки. Кутова швидкість і кутове прискорення. Закони Ньютона. Закони збереження. Рівновага механічної системи. Рух в гравітаційному полі. Рух в полі тяжіння Землі. Космічні швидкості. Сили інерції. Пружне і непружні взаємодії.
Лабораторні роботи - Обладнання механоскладальних цехів
Лабораторні КубГТУ, Мелехін.
Лабораторний практикум - Оцінка точності металорізального обладнання
Лабораторний практикум рекомендується використовувати при виконанні перевірок на геометричну точність основних типів металорізальних верстатів як експлуатованих, так і після виконання ремонтних робіт. Підготовлено на кафедрі технології машинобудування, металорізальних верстатів та інструментів.
Лабораторні роботи з курсу Охорона Праці
Лабораторні роботи починаючи від пожежної безпеки, шум, вібрації, мікроклімат, вентиляція і т. п.
Лабораторна робота - Визначення основної та додаткової похибок аналогових електромеханічних приладів. Звіт
Мета роботи: освоїти методику визначення похибок електромеханічних пріборов.Задача: навчитися визначати основні складові основної та додаткової похибок аналогових електромеханічних приладів. Найменування приладдя і приладів: - зразковий осцилограф C1 - 70;
Контрольна робота - Рівні та органи управління охороною праці. Основні функції відділу охорони праці на підприємстві
Рівні та органи управління охороною праці. Основні функції відділу охорони праці на предпріятіі.Сдавалась в 2010 році. «Пензенський державний університет» Факультет заочної форми обученіяПрінімал Марунін В. І
Лабораторна робота - Розрахунок місцевого підігрівача для резервуара РГС-50
Розрахувати місцевий підігрівач для резервуара РГС-50, в якому зберігається турбінне масло марки Т-22 з наступними характеристиками (резервуар заповнений маслом до горловини): ν20 = 10010-6 м2 / с; ν50 = 21,810-6 м2 / с; ρ20 = 896 , 4 кг/м3.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації