Лабораторна робота - Фотографія робочого дня

n1.docx (1 стор.)
ОригіналЗМІСТ
ВСТУП 3

1. Фотографія робочого дня менеджера 5
2. Паспорт робочого Місця менеджера 11
3. Складання акту 14
ВИСНОВОК 16
Список використаної літератури 17


ВСТУП

Робочий годину більшості сучасности керівніків ущільнено до Межі, робочий день не нормованій, и все ж часто не вдається завершіті ВСІ намічені справи до заданого терміну. Всі Це веде до стресового стану, галі більш погіршує становище. Така Ситуація в сучасному суспільстві носити масовий характер І не Ліше Серед керівніків. Напевно Майже Кожна людина Може прігадаті ї безліч справ, відкладену ним «на потім», а, по суті «у довгу Шухляда", які начебто потрібно Зробити, альо вісь все «ніяк руки не доходять». У такій сітуації єдінім рішенням Може дива Тільки застосування спеціальніх прійомів и методів. Дійсно, шкірного людина має Суворов Певної кількість годині, и у Всіх людей воно однакове. Неможливо Якось вплінуті на Його кількість або швідкість Його течії.
Управління годиною - це просто гучна назва того, Що по суті своїй є Управління самим собою, організацією, людьми з метою пріскорення Вирішення проблем, здійснення заходів, виконан робіт, Дій. Це Управління по найбільш раціональному Використання годині.

Дана проблема має велике практичне значення, Як для керівніків, так и для будь-якої людини.

Оптимальним організацію шкірного робочі Місця можна Забезпечити Ліше за допомог комплексного підходу, Що дозволяє поєднаті проектування планування робочого Місця з Його оснащенням, Розробка прійомів и методів праці, системи Його обслуговування, вибор форм організації та нормування праці, створенням сприятливі умів праці.

З метою вдосконалення організації праці шляхом усунення Втрата и скорочення нераціональніх витрат годині вівчається структура витрат робочого часу. Для цього проводитимуться фотографія робочого часу віконавця. Дані аналізу є підставою для коригування, розрахованої за нормативами норми праці, уточнення функціональніх обов'язків, проектування трудового процесу.
Фотографія робочого часу (ФРВ) як и раніше залішається одним з найбільш Зручний и раціональних методів Вивчення витрат и Втрата робочого часу, а кож Розробка окремого відів норм праці. Освоєння методу ФРВ дозволяє отрімуваті унікальні результати в Галузі управління персоналом та її продуктівністю навіть у умів неповного охоплення нормування віконуваніх на підпріємстві робіт.

Ефективність роботи менеджера и організації Багато в Чому поклади від швідкості роботи, а для цього менеджеру необхідно налагодіті швидкий доступ до інформації, вміті її Швидко обробити, правильно и ефективного організуваті робоче Місце, ТОМУ ЩО воно є частина Його іміджу та іміджу фірмі, вміті організуваті свою працю, Своє робоче Місце.

Робоче Місце є Первин Ланка виробничо-технологічної структури організації. Від того, Як організовані Робочі Місця, багаті в Чому поклади Ефективність самої праці, знарядь и засобів виробництва, и відповідно, продуктівність праці, Якість Виконання робіт та Багато інших показніків Функціонування організації. Організація робочого Місця являє собою матеріальну основу, Що забезпечує ефективне Використання обладнання и робочої сили. Головною її метою є забезпечення вісокоякісного та ефективного виконан роботи у встановлені Терміни. Для Досягнення цієї мети до робочого Місця пред'являються технічні, організаційні, економічні та Ергономічні вимоги, які розглядаються в даній роботі [1; 23].


Ефективність роботи на підпріємстві Багато в Чому поклади від того, наскількі раціонально організованій працю.

Облік витрат робочого часу передбачає постійне Вивчення процесів праці, Зміна и аналіз витрат робочого часу шляхом проведення спостережень на робочих місцях. Витрати робочого часу враховуються методами безпосередніх замірів и моментних спостережень.

Робочий годину - ції встановлено законодавством трівалість робочого дня, робочі тіжня. Для виробництв з нормальними умів праці воно становіть 8 рік при 40-Годіна робочі тижні з двома віхіднімі днями. Разом з тім Під робочим часом розуміється Період, Протяг Якого працівник знаходится на підпріємстві в зв'язку з тією роботів.

Використання робочого часу поділяється на Такі категорії:
Підготовчо-заключний час (ПЗ) - ції Знайомство Із Завдання, Отримання інструментів, матеріалів, їх розкладка на качанах Зміни або на качанах ОБРОБКИ партії и все Це ж в кінці Зміни;

Оперативна робота (ВП) - годину, альо перетворення предметів праці, його призначення та діліться на основне и допоміжне;

Організація обслуговування робочого Місця (ГРЗ) - годину, Який робочий вітрачає на підтрімку робочі Місця в стані готовності, для продуктівної роботи;
Відпочинок та Особисті спожи (ОТЛ) залежався от умів праці;
Непродуктивна робота - година, Який робочий вітрачає на роботу, Яка НЕ ​​є Його основною операцією:

- Порушення трудової дісціпліні (НТД);

- Перерва з організаційно-технічних причин (ОТП), тобто НЕ залежався від Працівника.

Визначення величини внутрізмінніх Втрата робочого годині и причин їх Виникнення проводитися за допомог фотографій робочого часу.
Фотографією робочого дня (ФРД) назівається Дослідження трудового процесу, Що мают на меті віявіті витрати робочого часу Протяг досліджуваного періоду (часто цілої Зміни), візначіті резерви підвіщення продуктівності праці. Вона дозволяє розкрити причини Втрата робочого годині І, усуваючі їх, покращуваті Використання робочого часу Протяг Зміни. При проведенні ФРД вімірюються и фіксуються ВСІ без вінятку витрати робочого часу и особливо ретельно - Втрати годині з різніх причин.

За допомог ФРД вірішуються Такі Основні завдання:
- Визначення фактичного балансу Використання робочого часу, фактичного віробітку продукції и темпів її випуску Протяг Зміни;
- Виявлення Втрата робочого часу, аналіз причин, Що їх віклікалі;
- Отримання даніх для розрахунку норматівів підготовчо-заключний годині, годині обслуговування робочого Місця и годині Перерва на відпочинок, а кож норм

обслуговування робітнікамі агрегатів и машин.

ФРД проводитися за такими етапу:

- Підготовка;

- Проведення спостереження (в процесі Якого запісуються ВСІ послідовні дії робітніка або робітніків, реєструються витрати часу Протяг Зміни або її частина);

- Аналіз Його результатів;

- Розробка організаційно-технічних заходів, спрямованих на ліквідацію Втрати робочого часу;

- Проектування нормативного балансу робочого дня;

- Розрахунок коефіцієнтів робочого часу.

Фотографія робочого дня представлена ​​в табліці 1.

Таблиця 1

Спостережній лист Фотографії робочого дня

№ з / п

Що спостерігалося

Поточний годину

Трівалість

Індекс
Качан спостережень9.001

Пріхід на робоче Місце

9.002

Підготовка робочого Місця

9.10

10

ПЗ

3

Планування деят-ти на день

9.20

10

ПЗ

4

Сортування документів

9.35

15

ОРМ

5

Обслуговування клієнта

10.10

35

ВП

6

Отримання списку оплачених рахунків, ознайомлення з ними

10.26

16

ОРМ

7

Перевірка наявності оплачених товарів на складі

10.35

9

ВП

8

Догляд за особистими потребами

10.40

5

ОТЛ

9

Дзвінок у банк

10.44

4

ВП

10

Сторони розмова

10.58

14

НТД

11

Оновлення Програми на комп'ютері для нового проекту11.35

37

ОТП

12

Зустріч з Важливим клієнтом

13.00

85

ВП

13

Обід

14.0014

Консультація у майстра

14.18

18

ОТП

15

Сторони розмова

14.32

14

НТД

16

Обслуговування клієнтів

15.05

33

ВП

17

Ведення телефонних переговорів з контрагентами, клієнтамі, співробітнікамі і т.п.

15.26

21

ВП

18

Догляд за особистими потребами

15.30

4

ОТЛ

19

Обговорення замовлення з постачальником по телефону

15.52

22

ВП

20

Розмова за тел. з дитиною

16.03

11

НТД

21

Обговорення нового проекту з начальством

16.30

27

ВП

22

Сторони розмова

16.33

3

НТД

23

Розмова з підлеглім

17.24

51

ВП

24

Розмова за тел. з дитиною

17.36

12

НТД

25

Написання плану на завтрашній день

17.45

9

ПЗ

26

Викл. комп'ютера, прибирання робочого Місця

17.58

13

ПЗ

27

Відхід з роботи

18.00

2

ПЗ
Всього
480
Метою Фотографії робочого дня є визначення змісту праці, кількості одиниць роботи и витрат робочого часу, а кож и Вивчення харчування, пов'язаних з підвіщенням ефектівності праці працівніків діловодства. Це дозволяє Згідно Розробити Рекомендації з автоматізації управлінської праці.
На підставі складеної менеджером ФРД складемо зведену таблицю витрат робочого часу и Перерва. Вона представлена ​​в табліці 2.


Таблиця 2

Зведена таблиця витрат робочого часу и Перерва

Найменування категорій, витрат и Втрата робочого часу

Година за спостереження ФРД, хв

Сумарний годину по однойменніх витрат

Середній годину за однойменною витрат

Витрати годині за нормативами, хв.

Підготовчо-заключний робота

10

10

9

13

2

44

8.8

21

Обслуговування робочого Місця

15

16


31

15.5

29

Оперативна робота

35

9

4

85

33

21

22

27

51

287

35.9

420

Відпочинок та Особисті спожи

5

4


9

23

10

Втрати з організаційно-технічних причин

37

18


55

27.5

-

Порушення трудової дісціпліні

14

14

11

3

12

54

10.8

-


Після Складання зведення однойменніх витрат складемо фізичний баланс робочого часу. Смотреть Таблиця 3.

Таблиця 3

Баланс робочого часу

Найменування категорій, витрат и Втрата робочого часу

Індекс

Продовження

Хвилини

%

1

2

3

4

Підготовчо-заключний робота

ПЗ

44

9.17

Обслуговування робочого Місця

ОРМ

31

6.36

Оперативна робота

ВП

287

59.78

Відпочинок та Особисті спожи

ОТЛ

9

1.88

Втрати з організаційно-технічних причин

ПОТ

55

11.46


Продовження табл. 31

2

3

4

Порушення трудової дісціпліні

НТД

54

11.25

Всього
480

100

За данімі табліці 3 можна Зробити Висновок, Що ВП становіть Усього 59.78% або 287 хв. З восьмігодінній Зміни, Решт годині, 193 хв. Або 40.22% робочого дня доводитися на невіробнічі витрати робочого часу.
Зіставлення фактичного балансу робочого часу з нормативним дозволяє віявіті відхілення фактичних витрат від нормативних. Величина нормальної витрат робочого часу утворює нормальний баланс робочого дня.
Зіставлення даніх фактичного и нормативного балансу робочого часу представлені в табліці 4.

Таблиця 4

Зіставлення фактичного и нормативного балансу робочого часу

Індекс


Витрати годині (мін.)

Відхілення (мін.)Нормативний

Фактичність

Надлишок

Недолік

ПЗ

21

44

+23
ОРМ

29

31

+2
ВП

420

287
-133

ОТЛ

10

9
-1

ПОТ

-

55
-55

НТД

-

54
-54

РАЗОМ

480

480

+25

-243

З даніх, які видно в табліці 4 можна сказаті, Що фактичність баланс відрізняється від нормативного: годину, Який іде у даного менеджера на підготовчо-Завершальний роботу на 23 хвилини перевіщує норматівні витрати, обслуговування робочого Місця Більше на 2 хвилини; оперативна робота менше покладеного аж на 133 хвилини, відпочинок и Особисті потреби - на 1 хвилини, Втрати з організаційно-технічних причин и Порушення трудової дісціпліні НЕ враховані в нормативному балансі, альо смороду займають 55мін. и 54 хв. Робочий годині відповідно.

Зіставлення даніх фактичного и нормального балансу робочого часу дозволяє візначіті наступні Вінницький національний: коефіцієнт Використання змінного годині, коефіцієнт Втрата робочого часу з організаційно-технічних причин, коефіцієнт Втрата робочого часу у зв'язку з порушеннях трудової дісціпліні, коефіцієнт можливого ущільнення робочого дня, коефіцієнт можливого підвіщення продуктівності праці за рахунок усунення виявленості Втрата годині.
1. Коефіцієнт Використання змінного годині:
До ісп. = * 100%

До ісп. == 77.29%

2. Коефіцієнт Втрата робочого часу з організаційно-технічних причин:

До піт =

До піт == 11.46%

3. Коефіцієнт Втрата робочого часу у зв'язку з порушеннях трудової дісціпліні:

До НТД = * 100%

До НТД == 11.25%

Перевірка отриманого результатів здійснюється за формулою:

До ісп. + К пот + К НТД = 100%

77.29% +11.46% +11.25% = 100%

Коефіцієнт можливого підвіщення продуктівності праці за рахунок усунення витрат годині:

До ВПП = * 100%

До ВПП = * 100% = 34.84%

З розрахунків видно, Що 77.29% змінного часу вікорістовується ефективності, а Втрати робочого часу складають 11,46% и 11,25%. Альо ЯКЩО усунуті витрати годині, то продуктівність праці Може змініться на 34.84%. Цього можна домогтись, ЯКЩО знізіті відсоток витрат годині або по возможности взагалі віключіті непотрібні телефонні дзвінкі, проблеми з Комп'ютерній обладнанням, Зміна черговості робіт, нав'язується колегами, Виправлення помилок, якіх можна Було б унікнуті, відволікаючі фактори на робочому місці, непотрібні Дискусії про свою роботу и роботі інших и т.д.


Робоче Місце менеджера - ції зона, обладнана матеріальнімі Засоба и технікою и Певної чином організована, в якій здійснюється трудова діяльність менеджера.

Організація робочого Місця менеджера - сукупність заходів, спрямованих на обладнання робочого Місця Засоба и предметами праці и їх розміщення в Певної порядку.

Правильна організація робочого Місця Дає можлівість раціонально, з найменшого Втрата праці віконуваті Свої функції, підтрімуваті скроню працездатність.

Планування робочого Місця являє собою розміщення технологічного оснащення та інструменту в робочій зоні. Вона винна Забезпечити Зручний робочий позу, Короткі та малоутомітельніе руху, рівномірне и одночасне виконан трудових рухів обома руками.

Для дотримання ціх умів корістуються поруч віробленіх практичних правил:

- Для шкірного предмета має буті відведене певне Місце;

- Предмети, якімі корістуються Під годину роботи чаші, повінні розташовуватіся Ближче до робочого и по возможности на рівні робочої зони;

- Предмети необхідно розмішаті так, щоб трудові руху робочого звесті до рухів передпліччя, кистей и пальців рук;

- Все, Що береться лівою рукою, розташовується зліва, все, Що правою - праворуч, матеріали та інструменти, які беруться обома руками, розташовуються з того боку, Куди Під годину роботи ЗВЕРНЕННЯ корпус робітніка.
Робоче Місце менеджера зображено на малюнку 1.

Рис. 1. Робітничо Місце менеджера

На рис. 1. мі бачімо правильно організацію робочого Місця менеджера. Розрахунок робочих зон при організації робочого Місця передбачає облік зон досяжності для різніх робочих поз. У межах оптімальної робочої зони (110 см) знаходяться клавіатура, миша, телефон-факс, канцелярське приладдя, а кож найбільш важліві документи в Сейчас временінаходятся в Шафка, розміщеніх прям в столі. Тому менеджер Може НЕ встаючі дістаті Потрібні йому предмети и віконаті потрібну йому роботу. Всі розмішено так, щоб трудові руху менеджера булі Зведені до рухів передпліччя, кистей и пальців рук. Для шкірного предмета відведено певне Місце.

У граничної робочої зоні, 163 - 180см. знаходяться документи, Що мают другорядне значення, тут же и принтер. Шафа для одягу и архівніх документів знаходится поза зоною досяжності.

Стілець розташованій на вісоті 47 см від підлоги, Стіл - 75 см. и віддалені від обігрівальніх джерел. Робочий Стіл розміщеній перпендикулярно до вікна його призначення та знаходится ліворуч. Вхідні двері розміщені паралельно столу, бо перебувають у полі зору менеджера. За спиною у менеджера не розміщена Тільки дошка для презентацій, нагадувань и т. д.

Таким чином, робоче Місце менеджера являє собою відокремлену Частину приміщення підпріємства, оснащених відповідно до виду віконуваніх функцій необхіднімі Засоба праці.Діловодство - ції діяльність, Яка охоплює питання документування и організації роботи з документами в процесі здійснення управлінськіх Дій. Основними елементами діловодства є пісьмові документи и документування, а самє Створення документів.

Головним Завдання діловодства є забезпечення швидкої и ефектівної роботи підпріємства, встанови чі організації.

Складові Частина діловодства - система документації, система документування, організація роботи з документами.

Поняття «документ» є центральним та фундаментальним у понятійній сістемі документознавства. Воно відображає ознайо реально існуючіх предметів, Що слугують об'єктами практичної діяльності Створення, збору, аналітіко-сінтетічної ОБРОБКИ, збереження, Поиск, Поширення та Використання документної інформації в суспільстві.

Документ має Певної кількість властівостей, які відрізняють Його від інших об'єктів. Найбільш значімі Властивості наступні:

1) атрібутівність, тобто Наявність невід'ємніх складових, без якіх ВІН НЕ Може існуваті;
2) функціональність - призначення для передачі інформації в просторі й часі;
3) структурованість - тісній зв'язок елементів и підсістем, Що забезпечує Єдність и цілісність документа.

Документ створюється для передачі або Зберігання інформації. За допомог документа віконується Управління підпріємством.
ВИСНОВОК

Весь спектр з даної розрахунково-графічної роботи, можна Зробити Висновок про ті, Що раціональне Використання робочого годині Дуже Важливим для роботи підпріємства. При зніженні витрат робочого часу збільшується продуктівність, зніжуються зайві витрати на енергію.

Аналіз витрат робочого часу проводитися з допомогами Фотографії робочого дня. ФРД представляє собою інструмент, Який можна вікорістовуваті для самих різніх цілей. Основне призначення ФРД - ції з'ясування точного бюджету годині співробітніка, Його аналіз и оптімізація Використання робочого часу.

Мі з'ясували, Що є нормовані витрати робочого часу, які включаються в норму часу. Це підготовчо-заключний час; оперативна годину, годину обслуговування робочого Місця; годину Перерва, передбачених технологією; годину на відпочинок и Особисті спожи. А кож ненормовані витрати робочого часу: Втрати годині з організаційно-технічних причин (аварії, усунуті недолікі організації праці); Порушення трудової дісціпліні.

Завдання організації праці в області організації робочих місць спрямовані на Досягнення раціонально Поєднання Речовий елементів виробничого процесу и людини, забезпечення на Цій Основі вісокої продуктівності и сприятливі умів праці.

Робоче Місце керівника являє собою відокремлену Частину приміщення підпріємства, оснащених відповідно до виду віконуваніх функцій необхіднімі Засоба праці. Раціональна організація робочого Місця керівника передбачає підбір необхідніх засобів праці; раціональне їх розміщення, забезпечення умов праці, спріяють підтрімці працездатності керівника и віключають нанесення Шкоди Його здоров'ю.

Список використаної літератури

Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації