Програма навчання слюсаря КІП і А 3-6разряда

n1.docx (1 стор.)
n2.docx (16 стор.)
n3.doc (7 стор.)
n4.docx (1 стор.)
ОригіналТести екзаменаційні

1. Реле, що охороняє електричний ланцюг від перевищення струму вище максимального значення називаються:

а) Реле мінімального струму

b) Реле максимального струму

з) Реле максимальної напруги

d) Запобіжники

2. Прилад, призначений для перетворення напруги, пристрій якого засноване на принципі електромагнітної індукції називається:

а) Генератор

b) Трансформатор

з) Потенціометр

d) Реле

3. Різниця в частоті обертання ротора і магнітного поля статора в асинхронному двигуні називається:

а) кочення

b) Проскальзвиваніем

з) ковзання

d) Тертям

4. Електричні двигуни, які містять обмотку в роторі і щітковий механізм для подачі струму в цю обмотку називаються:

а) Асинхронні двигуни з фазним ротором

b) Двигуни постійного струму.

з) Асинхронні двигуни з короткозамкненим ротором.

d) Верни відповіді а і b

5. Закон фізики, що визначає залежність між значеннями струму, напруги та опору в електричному ланцюзі називається:

а) Закон Кірхгофа

b) Закон Кулона

з) Правило Джоуля-Ленца

d) Закон Ома

6. При паралельному з'єднанні провідників струму:

а) Напруга на кожній ділянці ланцюга однаково, а сила струму відрізняється.

b) Сила струму на кожній ділянці ланцюга однакова.

з) Опір на кожній ділянці ланцюга однаково.

d) Сила струму на кожній ділянці ланцюга однакова, а напруга різному.

7. При послідовному з'єднанні провідників струму:

а) Напруга на кожній ділянці ланцюга однаково, а сила струму відрізняється.

b) Сила струму на кожній ділянці ланцюга однакова.

з) Опір на кожній ділянці ланцюга однаково.

d) Сила струму на кожній ділянці ланцюга однакова, а напруга різному.

8. Струм в промисловій електричній мережі на діаграмі має форму:

а) прямокутний імпульс

b) Форму прямий

з) синусоїдальної форми

d) трикутних імпульсів.

9. Різниця між дійсним (дійсним) значенням величини та показаннями справного приладу називається:

а) Абсолютною похибкою приладу.

b) Випадкової похибкою.

з) Систематичної похибкою.

d) Класом точності приладу.

10. Відношення абсолютної похибки до максимального вимірюваному значенню приладу (у відсотках) називається:

а) Абсолютною похибкою приладу.

b) Випадкової похибкою.

з) Систематичної похибкою.

d) Класом точності приладу.

11. Систематично повторювана похибка, що з'являється у певній закономірності, називається:

а) Абсолютною похибкою приладу.

b) Випадкової похибкою.

з) Систематичної похибкою.

d) Класом точності приладу.

12. Похибка змінюється по невизначеному законом і не дозволяє робити на неї поправки називається:

а) Абсолютною похибкою приладу.

b) Випадкової похибкою.

з) Систематичної похибкою.

d) Класом точності приладу.

13. Електрична схема визначає зміст і взаємодію складових частин електроустановки, в якій складові частини зображені прямокутниками, а зв'язки між ними стрілками-це:

а) Монтажна електрична схема.

b) Функціональна електрична схема.

з) Структурна електрична схема.

d) Принципова електрична схема.

14. Електрична схема, що роз'яснює процеси в окремих ланцюгах установки, що використовується при вивченні роботи установки, налагодженні і ремонті.

а) Монтажна електрична схема.

b) Функціональна електрична схема.

з) Структурна електрична схема.

d) Принципова електрична схема.

15. Електрична схема, що визначає повний склад усіх елементів установки і зв'язків між елементами, що дає детальний опис роботи установки.

а) Монтажна електрична схема.

b) Функціональна електрична схема.

з) Структурна електрична схема.

d) Принципова електрична схема.

16. Схема, що показує з'єднання складових частин, що визначає джгути дроти та кабелі якими здійснюються ці сполуки. Використовується при монтажі, ремонті і налагодженні.

а) Монтажна електрична схема.

b) Функціональна електрична схема.

з) Структурна електрична схема.

d) Принципова електрична схема.

17. Величина, що чисельно дорівнює добутку сили струму, на його напруга і визначальна кількість роботи виконуваної електроустановкою за одиницю часу:

а) Потужність електричного струму.

b) Опір.

з) теплової дії електричного струму

d) Верни відповіді а і с.

18.Прібор для вимірювання тиску:

а) Термометр

b) Манометр

з) Мегаомметр

d) логометра

19. Прилад для вимірювання температури

а) Термометр

b) Манометр

з) Мегаомметр

d) логометра

20. Прилад для вимірювання опору:

а) Термометр

b) Манометр

з) Мегаомметр

d) логометра
Екзаменаційні питання

  1. Змінний струм. Найпростіший генератор змінного струму. Період і частота змінного струму. Амплітудне (максимальне) значення, діюче значення змінного струму.

  2. Обов'язки фізичних та юридичних осіб щодо забезпечення промислової безпеки.

  3. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори.

  4. Електричні схеми. Види схем. Позначення елементів на електричних схемах.

  5. Управління електроприймачами за допомогою магнітного пускача. Основи автоматики.

  6. Види ремонтів засобів КВП і А

  7. Організація робочого місця слюсаря КІП і А

  8. Техніка безпеки при роботі в електроустановках. Дія електричного струму на людину.

  9. Електричні машини. Основні поняття. Пристрій.

  10. Вимірювання електричних величин. Пристрій амперметра, вольтметра, омметра. Мультиметри.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації