Програма навчання слюсаря КІП і А 3-6разряда

n1.docx (1 стор.)
n2.docx (16 стор.)
n3.doc (7 стор.)
n4.docx (1 стор.)
Оригінал


  1   2   3   4   5   6   71 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Навчальна програма та екзаменаційні квитки по професії «Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці» призначені для професійного навчання на виробництві робітників і розроблена відповідно до Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт і професій (ЕТКС), випуск 2, частина 2, Астана 2003 , Трудовим Кодексом Республіки Казахстан, Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правилами ТБ при експлуатації електроустановок споживачів.

Справжня програма визначає обсяг і зміст навчального матеріалу, необхідного для індивідуальної та курсової підготовки нових робітників на базі середньої або непрофільного середньої спеціальної та висщім освіти, перепідготовки та послідовного підвищення кваліфікації від початкового до вищого розряду.

Навчальний план включає кваліфікаційну характеристику та необхідний обсяг навчального матеріалу для придбання технічних знань і професійних навичок.

На теоретичних заняттях слід приводити конкретні приклади з виробничої діяльності цеху або підприємства, де працюють учні, а також використовувати посібники (плакати, схеми), сучасні технічні засоби навчання.

Спеціальні теми теоретичного навчання слід викладати у відповідності з діючими інструкціями, правилами експлуатації і ремонту обслуговуваного устаткування.

На заняттях слід систематично проводити опитування слухачів, а їхні відповіді розбирати і оцінювати.

Виробниче навчання має на меті практичне вивчення і освоєння слухачами найбільш досконалих і безпечних методів і прийомів роботи.

До кінця занять навчають, повинні вміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені кваліфікаційною характеристикою, відповідно до технічних вимог і нормами, встановленими на підприємстві.

2 КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Професія - слюсар з КВП 2 розряду

Завдання та обов'язки

Пошук визначення причин і усунення несправностей простих приладів і механізмів, їх заміна. Слюсарну обробку деталей за 12 - 14 квалітетами. Монтаж простих схем з'єднань. Ремонт приладів середньої складності під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

Повинен знати


Будову, призначення та принцип роботи експлуатованих приладів, механізмів. Схеми простих спеціальних регулювальних установок. Основні властивості струмопровідних та ізоляційних матеріалів і способи вимірювання опорів в різних ланках ланцюга. Призначення і правила застосування найбільш розповсюджених універсальних і спеціальних пристроїв та середньої складності та точності контрольно-вимірювального інструменту. Основні відомості про допуски та посадки, квалітети та параметри шорсткості. Види антикорозійних мастил. Найменування матеріалів. Основи електротехніки в обсязі роботи.

Приклади робіт


Монтаж і підключення теплоізмерітельних датчиків, датчиків тиску, ваговимірювальних датчиків, тахогенераторів, рівнемірів, витратомірів. Монтаж простих схем з'єднань. Захисне мастило деталей. Ремонт приладів середньої складності під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

№ з / п

Найменування навчальних курсів, предметів

Обсяг навчального часу, год

Знову прийняті робітники, що мають раніше інші професії

I

Теорія
1

Общепрофессіональние курс

14

1.1

Допуски та технічні вимірювання

2

1.2

Основи матеріалознавства. Властивості різних матеріалів

2

1.3

Основи технічного креслення.

2

1.4

Відомості з технічної механіки

4

1.5

Основні закони електротехніки

4

1.6

Основи метрології

2

2

Екологічна безпека, охорона здоров'я та безпека праці

20

2.1

Закон РК «Про промислову безпеку на небезпечних виробничих об'єктах»

6

2.2

Охорона навколишнього середовища, охорона здоров'я та безпека праці

3

2.3

Охорона праці, пожежна безпека та електробезпека

7

2.4

Виробнича санітарія і гігієна праці робітників

4

3

Спеціальні предмети

56

3.1

Електровимірювальні прилади

9

3.2

Прилади вимірювання контролю температури

12

3.3

Вимірювання витрати методом змінного перепаду тиску

12

3.4

Вимірювання рівня

10

3.5

Прилади для вимірювання тиску

10
Всього теоретичний курс

87

4

Консультації

8

5

Кваліфікаційний іспит

8

II

Професійне навчання (виробниче навчання: практика)

501
РАЗОМ:

3 місяці


3 програму теоретичного навчання
1 общепрофессіональние курс
1.1 Відомості з технічної механіки.

Допуски і посадки.

Уніфікація деталей і вузлів приладів і машин. Взаємозамінність деталей. Поняття про допуски. Системи допусків отворів і валів.

Поняття про посадках, їх види. Посадки з зазором та з натягом. Приклади посадок.

Величина допуску та її залежність від розміру деталі.

Деталі машин. Основи машинознавства

Види з'єднань деталей машин: роз'ємні і нероз'ємні. Вали й осі. Різьбові, циліндричні і конічні, шпонкові, зубчасті (шліцьові), клинові, зварні з'єднання. Підшипники ковзання і кочення, їх переваги та недоліки. Муфти. Передачі зубчасті, черв'ячні, ланцюгові, фрикційні, ремінні. Визначення передаточного числа. Редуктори. Гальма. Ходові колеса. Пружини та ресори. Конструктивні елементи електроприводу.

Поняття про опір матеріалів.

Властивості тел: твердість, пружність, пластичність, крихкість. Види деформації: розтягнення, стиск, вигин, крутіння, зрушення (зріз). Деформація тіла під дією зовнішніх навантажень. Види навантажень, що діють при роботі механізмів на вали і осі, опори, черв'ячні і циліндричні колеса. Навантаження, випробовувані шпонками і шліцеві сполуками. Вихідні дані для розрахунку деталей машин.
Навчальний матеріал
© ukrdoc.com.ua
При копіюванні вкажіть посилання.
звернутися до адміністрації